« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1356—1366

УДК [392.1:398.3:140.8](=161.2):81’373.4’27

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1356

«ПРОРВЕТЬСЯ СЛОВО, ЯК ВОДА» (АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНОЇ ПАРИ «ВОДА-МОВА»)

ГОРОШКО-ПОГОРЕЦЬКА Леся

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8741-2467
 • кандидатка історичних наук,
 • старша наукова співробітниця,
 •  Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: horoshyna@gmail.com

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ритуальністю і функційністю води в народній традиції. Об’єктом дослідження є традиційний світогляд, звичаєво-обрядова культура, фольклорна традиція українців, а предметом— семантична пара «вода-мова», тобто ті обрядові контексти та лінгвістичні одиниці, у яких поняття «вода» і «мова» демонструють значеннєву тотожність. Зокрема, у статті розглянуто окремі обрядові настанови, пов’язані з обрядом першого купелю немовляти, і звичаєві практики, за допомогою яких намагалися спонукати дітей швидше розмовляти, навчати грамоти чи гри на музичних інструментах тощо. Джерельною основою дослідження є матеріали польових розслідів, що зберігаються в Інституті народознавства НАН України (записи Л. Сабан 1980 р. з Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл., Г. Дронів 2012 р. з Богородчанського і Косівського р-нів Івано-Франківської обл., авторки 2005—2011 рр. з Долинського і Верховинського р-нів Івано-Франківської обл., Вижницького р-ну Чернівецької обл. та Канівського р-ну Черкаської обл.), а також праці кінця ХІХ—ХХ ст. 

Методологія ж роботи ґрунтується на загальнонаукових мето до ло гічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування. 

Ключові слова: вода, мова, говорити, ріка, водоспад, дослідження.

Надійшла 16.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Słownik stereotypów i symboli ludowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. T. I. Kosmos. 481 s. 
 • 2. Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 368 с.
 • 3. Не той тепер Буркут: Як у Карпатах вмирає курорт, де лікувалися Іван Франко і Леся Українка. Depo.ua. URL: https://if.depo.ua/ukr/prykarpattya/ne-toy-teper-burkut-yak-u-karpatakh-vmirae-kurort-de-likuva lisya-ivan-franko-i-lesya-ukrainka-202009061210885 (дата звернення: 25.09.2020).
 • 4. Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. Т. 1. А—Н, XXIV + 354 с.
 • 5. Гуцульські говірки: короткий словник. Львів, 1997. 232 с.
 • 6. Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. 224 с.
 • 7. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. (200000 слів). Уклад. Яременко В., Сліпушко О. Київ: Аконіт, 2006. Т. 1. А—К. 926 с.
 • 8. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. (200000 слів). Уклад. Яременко В., Сліпушко О. Київ: Аконіт, 2006. Т. 2. К—П. 926 с. 
 • 9. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів. За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. Харків: Школа, 2006. 1008 с.
 • 10. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 607. Арк. 1—103. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Надвірнянського і Долинського р-нів Івано-Франківської обл., Вижницького і Кіцманського р-нів Чернівецької обл., Бродівського  р-ну Львівської обл., Турійського та Іваничівського  р-нів Волинської обл. (польові матеріали 2008-2011 рр.).
 • 11. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 654. Арк. 1—132. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Богородчанського р-ну Івано-Франківської області (польові матеріали, 2012 р.).
 • 12. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 656. Арк. 1—75. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Путильського р-ну Чернівецької області (польові матеріали, 2012 р.).
 • 13. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 257 г. Арк. 50—73. Сабан Л.С. Звіт з експедиції на Гуцульщину за 1980 р.
 • 14. Маковій Г. Народ у народних святах. Чернівці: Факел, 1997. 512 с.
 • 15. Коломийки з села Верхня в записах Миколи Кли ми шина. Львів, 2000. 168 с.
 • 16. Прислів’я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини. Упоряд. М.М. Пазяк. Київ: Наукова думка, 1989. 480 с.
 • 17. Українські прислів’я та приказки. Упоряд. С. Мишанича та М. Пазяка. Київ: Дніпро, 1983. 390 с.
 • 18. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Мар ковича. Атриб. автограф., упоряд., передм. і прим. О.І. Дея. Київ: Наукова думка, 1983. 528 с. 
 • 19. ВиаГра: Караоке. URL: http://www.karaoke.ru/song/6583.htm (дата звернення: 10.03.2011).
 • 20. Ласло-Куцюк М. Вогонь і слово. Космогонічний міф на Україні. Бухарест: Критеріон, 1992. 257 с. 
 • 21. Обласний спортивно-туристський клуб. URL: http://www.tourclub.com.ua/uk/info/local-lore/other/prut_river (дата звернення: 15.10.2010).
 • 22. Персональний сайт Оксани Білозір. URL: http://bilozir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=267 (дата звернення: 15.10.2010).
 • 23. Шекерик-Доників П. Дідо Иванчік: роман. Верховина: Гуцульщина, 2007. 496 с.
 • 24. Мандзяк А.С. Боевая магия славян. Минск: Харвест, 2007. 544 с.
 • 25. Никитина Т.Г. Молодежный сленг: толковый словарь: более 12000 слов; свыше 3000 фразеологизмов. Москва: Астрель, АСТ, 2004. 912 с. 
 • 26. Ставицька Л. Короткий словник жарґонної лексики української мови. Київ: Критика, 2003. 336 с.
 • 27. 356 фразеологізмів. Значення фразеологізмів та їх походження. URL: http://supermif.com/aforizm/fraz.html (дата звернення: 25.03.2019).
 • 28. Маковій Г. Затоптаний цвіт: народознавчі оповідки. Київ: Укр. письменник, 1993. 205 с.
 • 29. У Каневі відкрили виставку унікальних світлин родича Шевченка (фото). Рідна Черкащина. Фонд Миколи Бабака. URL: https://ck.ridna.ua/2016/05/20/ u-kanevi-vidkryly-vystavku-unikalnyh-svitlyn-rodycha-shevchenka-foto/ (дата звернення: 14.05.2021).
 • 30. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 659. Арк. 1—186. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Косівського р-ну Івано-Франківської області (польові матеріали, 2012 р.).
 • 31. Середньовічні тортури для жінок. Жахливі тортури і страти середньовіччя. Rabota youth. URL: https://rabotayouth.ru/uk/srednevekovye-pytki-dlya-zhen shchin-uzhasnye-pytki-i-kazni-srednevekovya.html (дата звернення: 14.05.2021).
 • 32. Наливайко С.І. Українська індоаріка. Київ: Євшан-зілля, 2007. 640 с. 
 • 33. Кіпу. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0% 9A% D1%96%D0%BF%D1%83 (дата звернення: 7.05.2021).
 • 34. Кіпу — вузликове письмо інків. Історико-патріо тичний клуб «Алатир». URL: https://www.alatyr-history.club/?p=2784 (дата звернення: 7.05.2021).
 • 35. Культура Давнього Китаю. Всеукраїнська електронна енциклопедія. URL: https://xn—-7sbnbacaxoe ehuadkjsh3b6fzj4f.xn--j1amh/history/kultura-davnogo-kitaju.html (дата звернення: 7.05.2021).
 • 36. Библейский иврит. Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер». URL: https://sefer.ru/rus/education/educational_program mes/bibleiskii_ivrit.php (дата звернення: 7.05.2021).
 • 37. Арабское письмо. Paratype. URL: https://rus.paratype.ru/arabic-3156595d-9076-49dc-877a-8d5f61841984 (дата звернення: 7.05.2021).
 • 38. Арамейське письмо. Його особливості і відгалуження. URL: https://ukr.agromassidayu.com/aramejskoe-pismo-ego-osobennosti-i-otvetvleniya-view-594873# menu-4
 • 39. Шухевич В.О. Гуцульщина. Вид. 2-ге. Верховина: Гуцульщина, 1999. Ч. IV. 304 с.
 • 40. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 778. Арк. 1—69. Горошко-Погорецька Л.М. Польові матеріали з Гуцульщини (Надвірнянський, Верховинський р-ни Івано-Франківської обл., 2015 р.).
 • 41. Гайова Є. Філософія буття в лемківських зимових обрядах та звичаях (Різдво, Василія, «Бабин Святий вечур», Івана Хрестителя, Стрітення Господнє) на експедиційних матеріалах, зібраних у Великоберезнянському районі Закарпатської області. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу: зб. наук. пр.: матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». Одеса: КП ОМД, 2011. С. 65—75.
 • 42. Король В. Етнографічні замітки із Закарпатської Гуцульщини в записах Г. Стрипського. Етніка Карпат: науковий щорічник: ст. та матеріали етнографічних експедицій. Упоряд. В.В. Коцан, П.Ю. Леньо. Уж город: Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. Вип. 3. С. 182—194.
 • 43. Мойсей А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2008. 320 с.: іл.
 • 44. Кабакова Г.И., Седакова И.А. Младенец. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг) — П (Перепелка). С. 257—264.
 • 45. Топорков А.Л. Ложка. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг) — П (Перепелка). С. 129—134.
 • 46. Колесса Ф. Людові віруваня на Підгірю, в с. Ходовичах стрийського повіту. Етноґрафічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 76—98.
 • 47. Буґера І. Звичаї та вірування Лемківщини. Львів: Наш Лемко, 1939. 40 с. 
 • 48. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 533. Арк. 1—183. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Сколівського і Турківського  р-нів Львівської обл., Верховинського р-ну Іва но-Фран ків       ської обл., Вижницького і Путильського р-нів Чернівецької обл., Рахівського і Великоберезнянського р-нів Закарпатської обл. (польові матеріали 2005 р.).
 • 49. Вархол Н. Народні методи профілактики та лікування дитячих захворювань. Науковий збірник Державного музею українсько-руської культури у Свиднику. Пряшів, 1995. Вип. 20. С. 239—258. 
 • 50. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 594. Арк. 1—143. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Канівського р-ну Черкаської  обл. (польові матеріали 2009 р.).
 • 51. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріяли з полудневої Київщини. Зібрав Мр. Г[ру шевський]; обробив др. З. Кузеля. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1906. Т. VIII. С. 1—220.
 • 52. Захарченко С. Традиційні елементи родильної обрядовості та їх трансформація в 50—60-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Переяславщини). Pereyaslavica: наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. ст. 2009. Вип. 3 (5). С. 124—128.
 • 53. Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. Москва: Ладомир, 2001. 334 с.
 • 54. Седакова И.А. Купание младенца. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3. К (Круг) — П (Перепелка). С. 51—54. 
 • 55. Шкарбан А. Матеріали з народної медицини Житомирського Полісся. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів: ІН НАНУ, 1999. Вип. 2. Овруччина. 1995. С. 211—224.
 • 56. Ящуржинский Х. Поверья и обрядность родин и крестин. Кіевская старина. Г. 12. 1893. Іюль. С. 74—83.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »