Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1161—1167

УДК 7. 74. 745.51

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1161

Надійшла 03.10.2018

МИСТЕЦЬКІ ТВОРИ РІЗЬБЯРІВ ДИНАСТІЇ ШКРІБЛЯКІВ НА ВИСТАВКАХ ГАЛИЧИНИ (160-річчю Миколи Шкрібляка присвячується)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0815-6096

Молинь Валентина Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент,

завідувач кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін,

член Національної спілки художників України.

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва

Львівської національної академії мистецтв,

Вул. Міцкевича, 2, 78600 Івано-Франківська область, Косів, Україна

Контакти:  +380682265428,  valentynamolyn@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена творчості відомого майстра художньої обробки дерева на Гуцульщині Юрія Шкрібляка (1822—1884) та його синів — Василя (1856—1928), Миколи (1858—1920) і Федора (1859—1942). Простежено активну участь різьбярів династії Шкрібляків у виставках, що відбувалися в Галичині, зокрема у Відні (1873), Львові (1894, 1905), Станіславі (1879), Коломиї (1880, 1912), Тернополі (1887).

Ключові слова: Юрій Шкрібляк, династія, різьба, виставки, народне мистецтво, Гуцульщина, Галичина.

Список використаних джерел

 1. А.І. Австрійська Україна на одеській виставі / А.І. — Неділя. — 1911. — Ч. 50. — 24 грудня. — С. 1—2.
 2. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України / Антін Будзан. — Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. — 107 с.
 3. Будзан А.Ф. Різьба по дереву. Роботи різьбярів Юри, Василя та Миколи Шкрібляків / Антін Будзан. — Київ : Вид. Академії наук Української РСР, 1960.
 4. Вистава домашнього промислу в Коломиї під протекторатом їх ц. к. Високости Архикнязя Кароля Франца Йосифа і Архикнягині Зити в днях 21—30 вересня 1912 року: Каталог. — Коломия : Накл. виставкового комітету з друк. А.В. Кисилевського і С-ки, 1912.
 5. Выставка господарско-промыслова въ Коломыъ. Справозданье Петра Чорного. — Станиславовъ, 1881.
 6. Данилюк А.Г. Українська народна архітектура на краєвій виставці у Львові 1894 року / Архип Данилюк // Народна творчість та етнографія. — 1984. — № 1. — С. 50—52.
 7. Изъ выставки Станиславовской. Наше резбярство // Гос­по­дарь и промишленник. — Станиславовъ, 1879. — Т. 1. — Ч. 3. — С. 41—45.
 8. Кіс-Федорук О. Із спостережень над типологією гуцульської плоскорізьби. (На матеріалі творчості Шкрібляків) / О. Кіс-Федорук // Народна творчість та етнографія. — 2000. — № 2—3. — С. 103—106.
 9. Кречковський Л. Школа дерев­ного промислу в Коломиї / Любомир Кречковський // Животоки: Статті, есе, розвідки. — Коломия : Народний дім, 1994. — С. 5—9.
 10. Левицький В. Вистава гуцульських виробів в Косові / Володимир Левицький // Діло. — 1904. — Ч. 135.
 11. Лукіянович Д. Вистава домашнього промислу в Коломиї / Денис Лукіянович // Неділя. — Львів, 1912. — Ч. 38—40.
 12. Моздир М.І. Різьбярство / Микола Моздир // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / відпов. ред. Гошко Ю. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 388—405.
 13. Молинь В. Класик гуцульської різьби (До 180-річчя від дня народження Юрія Шкрібляка) / Валентина Молинь // Народне мистецтво. — 2002. — № 1—2. — С. 23—25.
 14. Молинь В. Майстри народного декоративного мистецтва Станіславщини у «виставковому русі» Галичини / Валентина Молинь // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. — Випуск 15. — Київ : Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. — 2008. — С. 366—377.
 15. Перша українська хліборобська виставка в Стрию // Господар і промисловець. — Стрий, 1909. — Ч. 20.
 16. Родина Шкрібляків. Альбом / автор-упорядник Захарчук-Чугай Р.В. — Київ : Мистецтво, 1979. — 99 с. : іл.
 17. Селівачов М.Р. Юрій Шкрібляк і його внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва / Михайло Селівачов // Народна творчість та етнографія. — 2002. — № 5—6. — С. 59—65.
 18. Станкевич М.Є. Українське художнє дерево ХVІ—ХХст. / Михайло Станкевич.— Львів, 2002. — 480 с.
 19. Труш І. Вистава українських артистів / Іван Труш // Артистичний вісник. — 1905. — Зош. 2—3. — С. 24—28.; Зош. 4. — С. 43.; Зош. 5. — С. 58—62.
 20. ШухевичВ.О. Гуцульщина. Перша і друга частини. Репринтне відтворення видання 1899року / Володимир Шухевич. — Верховина, 1997. — 352 c.
 21. Wystawa etnograficzna Pokucia w Kolomyi przez Marce­lego Turkawzkiego. — Krakow : Czcionkami drukarni «Cza­cu», 1880. — 55 s.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »