Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1077—1095

УДК 391:745.52](477.85/.87-22)-057.52’06

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1077

Надійшла 09.07.2018

ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ЛІЖНИКАРСТВА В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ МИСТЦІВ

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0887-8929

Никорак Олена Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор,

провідний науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: olenanykorak@gmail.com

Анотація. Стисло проаналізовано еволюцію етномистецької традиції українського ліжникарства одного з найпотужніших локальних осередків — с. Яворів на Гуцульщині. Охарактеризовано творчість провідних сучасних мистців, інспіровану автентичними взористими ліжниками.

Ключові слова: народне ліжникарство Гуцульщини, взористі ліжники, народні майстри, етномистецька традиція, мотиви орнаменту, композиції, твори сучасних мистців

Список використаних джерел

 1. Білас М. Альбом / М. Білас ; авт.-упоряд. Б.С. Бутник-Сіверський. — Київ : Мистецтво, 1972. — 63 с.
 2. Вінтоняк Г. Альбом / Г. Вінтоняк ; авт.-упоряд. Р.В. За­харчук-Чугай. — Київ : Мистецтво, 1983. — 87 с.
 3. Дотик золотого руна. Серія «Мистецька Коломия». Фотоальбом / упоряд.К. Каркадим. — Київ : Логос, 2018. — 108 с.
 4. Жоголь Л.Є. «А на останку я скажу» / Л. Жоголь. — Київ : Либідь, 2004. — 248 с.
 5. Народні художні промисли УРСР. Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — 124 с. : іл.

    Никорак О.І. Декоративне вирішення та особливості використання домотканих виробів в інтер’єрах українських церков / О.І. Никорак // Праці наукового товариства ім. Шевченка. — Т. 2. Краєзнавство. — Косів, 2006. — С. 248—262.

 1. Никорак О.І. Карпатські ліжники / О.І. Никорак // Народна творчість та етнографія. — 1984. — № 3. — С. 33—40.
 2. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О.І. Никорак. — Київ : Наукова думка, 1988. — 224 с.
 3. НикоракО.І. Традиційне українське ліжникарство / О.І.Никорак // Записки НТШ. — Т. ССХХХ. Праці секції етнографії та фольклористики. — Львів, 1995. — С. 164—175.
 4. НикоракО.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. — Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України) / О.І. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України. — 2004. — 584 с.
 5. Никорак О.І. Художнє ткацтво / О.І. Никорак // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 364—379.
 6. Сахро М.П. Гуцульське ліжникарство / М.П. Сахро // Народна творчість та етнографія. — 1976. — № 3. — С. 53—58.
 7. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979. — 153 с. : іл.
 8. Стефанія Шабатура: нескорений дух творчості / упоряд. Соломія Дяків. — Київ : Смолоскип, 2017. — 168 с. : іл.
 9. Чегусова З.А. Людмила Жоголь: чарівниця художнього текстилю / З.А. Чегусова, Т.В. Кара-Васильєва, Т.О. Придатко. — Київ : Либідь, 2008. — 264 с.
 10. Шульга З.М. Рукотворна тканина. Традиції та сучасність / З.М. Шульга. — Львів ; Сургут, 2005. — 256 с. : іл.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »