Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1077—1095

УДК 391:745.52](477.85/.87-22)-057.52’06

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1077

Надійшла 09.07.2018

ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ЛІЖНИКАРСТВА В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ МИСТЦІВ

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0887-8929

Никорак Олена Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор,

провідний науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: olenanykorak@gmail.com

Анотація. Стисло проаналізовано еволюцію етномистецької традиції українського ліжникарства одного з найпотужніших локальних осередків — с. Яворів на Гуцульщині. Охарактеризовано творчість провідних сучасних мистців, інспіровану автентичними взористими ліжниками.

Ключові слова: народне ліжникарство Гуцульщини, взористі ліжники, народні майстри, етномистецька традиція, мотиви орнаменту, композиції, твори сучасних мистців

Список використаних джерел

 1. Білас М. Альбом / М. Білас ; авт.-упоряд. Б.С. Бутник-Сіверський. — Київ : Мистецтво, 1972. — 63 с.
 2. Вінтоняк Г. Альбом / Г. Вінтоняк ; авт.-упоряд. Р.В. За­харчук-Чугай. — Київ : Мистецтво, 1983. — 87 с.
 3. Дотик золотого руна. Серія «Мистецька Коломия». Фотоальбом / упоряд.К. Каркадим. — Київ : Логос, 2018. — 108 с.
 4. Жоголь Л.Є. «А на останку я скажу» / Л. Жоголь. — Київ : Либідь, 2004. — 248 с.
 5. Народні художні промисли УРСР. Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — 124 с. : іл.

    Никорак О.І. Декоративне вирішення та особливості використання домотканих виробів в інтер’єрах українських церков / О.І. Никорак // Праці наукового товариства ім. Шевченка. — Т. 2. Краєзнавство. — Косів, 2006. — С. 248—262.

 1. Никорак О.І. Карпатські ліжники / О.І. Никорак // Народна творчість та етнографія. — 1984. — № 3. — С. 33—40.
 2. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О.І. Никорак. — Київ : Наукова думка, 1988. — 224 с.
 3. НикоракО.І. Традиційне українське ліжникарство / О.І.Никорак // Записки НТШ. — Т. ССХХХ. Праці секції етнографії та фольклористики. — Львів, 1995. — С. 164—175.
 4. НикоракО.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. — Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України) / О.І. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України. — 2004. — 584 с.
 5. Никорак О.І. Художнє ткацтво / О.І. Никорак // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 364—379.
 6. Сахро М.П. Гуцульське ліжникарство / М.П. Сахро // Народна творчість та етнографія. — 1976. — № 3. — С. 53—58.
 7. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979. — 153 с. : іл.
 8. Стефанія Шабатура: нескорений дух творчості / упоряд. Соломія Дяків. — Київ : Смолоскип, 2017. — 168 с. : іл.
 9. Чегусова З.А. Людмила Жоголь: чарівниця художнього текстилю / З.А. Чегусова, Т.В. Кара-Васильєва, Т.О. Придатко. — Київ : Либідь, 2008. — 264 с.
 10. Шульга З.М. Рукотворна тканина. Традиції та сучасність / З.М. Шульга. — Львів ; Сургут, 2005. — 256 с. : іл.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »