Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1077—1095

УДК 391:745.52](477.85/.87-22)-057.52’06

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1077

Надійшла 09.07.2018

ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ЛІЖНИКАРСТВА В ТВОРЧОСТІ СУЧАСНИХ МИСТЦІВ

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0887-8929

Никорак Олена Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор,

провідний науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: olenanykorak@gmail.com

Анотація. Стисло проаналізовано еволюцію етномистецької традиції українського ліжникарства одного з найпотужніших локальних осередків — с. Яворів на Гуцульщині. Охарактеризовано творчість провідних сучасних мистців, інспіровану автентичними взористими ліжниками.

Ключові слова: народне ліжникарство Гуцульщини, взористі ліжники, народні майстри, етномистецька традиція, мотиви орнаменту, композиції, твори сучасних мистців

Список використаних джерел

 1. Білас М. Альбом / М. Білас ; авт.-упоряд. Б.С. Бутник-Сіверський. — Київ : Мистецтво, 1972. — 63 с.
 2. Вінтоняк Г. Альбом / Г. Вінтоняк ; авт.-упоряд. Р.В. За­харчук-Чугай. — Київ : Мистецтво, 1983. — 87 с.
 3. Дотик золотого руна. Серія «Мистецька Коломия». Фотоальбом / упоряд.К. Каркадим. — Київ : Логос, 2018. — 108 с.
 4. Жоголь Л.Є. «А на останку я скажу» / Л. Жоголь. — Київ : Либідь, 2004. — 248 с.
 5. Народні художні промисли УРСР. Довідник / відп. ред. Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ : Наукова думка, 1986. — 124 с. : іл.

    Никорак О.І. Декоративне вирішення та особливості використання домотканих виробів в інтер’єрах українських церков / О.І. Никорак // Праці наукового товариства ім. Шевченка. — Т. 2. Краєзнавство. — Косів, 2006. — С. 248—262.

 1. Никорак О.І. Карпатські ліжники / О.І. Никорак // Народна творчість та етнографія. — 1984. — № 3. — С. 33—40.
 2. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О.І. Никорак. — Київ : Наукова думка, 1988. — 224 с.
 3. НикоракО.І. Традиційне українське ліжникарство / О.І.Никорак // Записки НТШ. — Т. ССХХХ. Праці секції етнографії та фольклористики. — Львів, 1995. — С. 164—175.
 4. НикоракО.І. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості. — Частина І. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України) / О.І. Никорак. — Львів : Інститут народознавства НАН України. — 2004. — 584 с.
 5. Никорак О.І. Художнє ткацтво / О.І. Никорак // Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 364—379.
 6. Сахро М.П. Гуцульське ліжникарство / М.П. Сахро // Народна творчість та етнографія. — 1976. — № 3. — С. 53—58.
 7. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979. — 153 с. : іл.
 8. Стефанія Шабатура: нескорений дух творчості / упоряд. Соломія Дяків. — Київ : Смолоскип, 2017. — 168 с. : іл.
 9. Чегусова З.А. Людмила Жоголь: чарівниця художнього текстилю / З.А. Чегусова, Т.В. Кара-Васильєва, Т.О. Придатко. — Київ : Либідь, 2008. — 264 с.
 10. Шульга З.М. Рукотворна тканина. Традиції та сучасність / З.М. Шульга. — Львів ; Сургут, 2005. — 256 с. : іл.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »