« 2024. № 2 (176)

Народознавчі зошити.  2024. № 2 (176).  С. 442—449

УДК 39:[355.318(477) “19”]001.891 Г. Дем’ян

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.02.442

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

КОВАЛЬ Галина

 • ORCID ID: https://orcid.org/000-0002-2998-2357
 • докторка філологічних наук,
 • провідна наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ фольклористики,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. Одна з важливих сторінок діяльності Г. Дем’яна — депутатська робота другого скликання у Верховній Раді України. Мета цієї статті полягає в розкритті його законодавчих ініціатив та пропозицій у вищому державному органі. Методологія дослідження опирається на історичні, політологічні, юридичні, культурологічні й аналітико-теоретичні методи, які дали змогу об’єктивно оцінити нормативно-правову базу цілої системи. Г. Дем’ян реалізовував програму Конгресу Українських Націоналістів «Український вибір — 1994», яка ґрунтувалася на важливих націєтворчих завданнях. Пріоритетною для нього виявилася справа офіційного визнання ОУН і УПА, статус ветеранів учасників національно-визвольних змагань, про що неодноразово артикулював на сесіях Верховної Ради. Як ініціатор висновку про визнання боротьби 1940—1950-х рр. говорив про це прямо й відверто, закликав ушановувати пам’ять лідерів націоналістичного й повстанського рухів, вітав депутатів та громадськість з 55 річницею УПА. Чимало пропозицій подав Г. Дем’ян до Конституції України. Особливо наполягав на дотриманні прав і свобод громадян. Він виступав за підтримку української армії, посилення її військової спроможності, національної сутності за духом. Чималий блок питань народного депутата стосувався захисту української мови, історії, культури, особливо в академічних та освітніх, державних установах. Г. Дем’ян розробив та прагнув до втілення законопроєкту про статус гірських районів, надання жителям цих територій державних гарантій та пільг, якими вони користуються й досі. Такою цілеспрямованою й непохитною була національна позиція Г. Дем’яна у відстоюванні на державному рівні інтересів українців.

Ключові слова: народний депутат, Верховна Рада України,національно-визвольні змагання, армія, мова, куль­тура.

Надійшла 14.02.2024

Список використаних джерел

 • 1. Посвідчення реєстрації Дем’яна Г.В. кандидатом у народні депутати Верховної Ради України. Турка, 1994. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 4. 1 арк.
 • 2. Дем’ян Г.В. Програма кандидата в депутати до Верховної Ради України від Конгресу Українських Націоналістів. Життя і праця. Львів, 1994. 11 березня.
 • 3. Дем’ян Г.В. Текст присяги на вірність Україні. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 5. 1 арк.
 • 4. Дем’ян Г.В. Про 50-річчя утворення підпільного парламенту — УГВР. Бюлетень Верховної Ради України. 1994. № 40. 12 липня. С. 17—18.
 • 5. Дем’ян Г.В. Про угоди України з Росією та іншими країнами СНД. Бюлетень Верховної Ради України. 1995. № 13. 14 лютого. С. 27—28.
 • 6. Дем’ян Г.В. Урізноманітнюймо форми ідеологічної роботи. Шлях перемоги. 1995. 18 лютого.
 • 7. Дем’ян Г.В. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Бюлетень Верховної Ради України. 1995. № 63. Ч. І. 22 грудня. С. 50—52.
 • 8. Дем’ян Г.В. Пропозиція про пенсійне забезпечення змін для учасників національно-визвольної боротьби ОУН—УПА. Бюлетень Верховної Ради України. 1996. № 18. Ч. І. 7 лютого. С. 78—81.
 • 9. Конституція України (Друкований примірник з підписами — автографами депутатів ВРУ). Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 264. 57 с.
 • 10. Світовий конгрес юристів. Лист до Г. Дем’яна з подякою за ухвалення Верховною Радою України Конституції України. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Од. зб. 246. 1 арк.
 • 11. Дем’ян Г. Дискримінацію — припинити! Визвольний шлях. 1997. Ч. 1. С. 42—43.
 • 12. Дем’ян Г.В. Про створення «Комісії для підготовки Закону України про припинення всіх видів і форм дискримінації та вшанування на державному рівні учасників національно-визвольної боротьби ОУН—УПА». Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 82. 16 травня. С. 10.
 • 13. Дем’ян Г.В. Про відзначення ювілеїв націоналістичного і повстанського руху З. Коссака та Д. Грицая. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 108. 20 червня. С. 125—126.
 • 14. Дем’ян Г.В. Вітання з Верховної Ради борцям ОУН—УПА та їх родинам. Шлях перемоги. 1997. 26 червня.
 • 15. Дем’ян Г.В. Вітання з нагоди 55 річниці УПА. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 23. 7 жовтня. С. 14—16.
 • 16. Дем’ян Г.В. Про недостатню роботу в армії. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 70. 7 травня. С. 14.
 • 17. Дем’ян Г.В. Про Збройні Сили України. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 101. Ч. ІІ. 13 червня. С. 77—79.
 • 18. Дем’ян Г.В. Звернення до Президента НАН України. Бюлетень Верховної Ради України. 1994. № 32. 30 червня. С. 23—24.
 • 19. Дем’ян Г.В. Пропозиція про виголошення доповідей у Верховній Раді українською мовою. Бюлетень Верховної Ради України. 1996. № 20. 28 лютого. С. 54—55.
 • 20. Дем’ян Г.В. Звернення до доповідачів народних депутатів оголошувати виступи українською мовою. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 44. 1 квітня. С. 58—59.
 • 21. Дем’ян Г.В. Про дотримання 10-ї статті Конституції України. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 78. 14 травня. С. 64—65.
 • 22. Дем’ян Г.В.Мова виступів у парламенті має бути українською. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 137. 28 серпня. С. 18—19.
 • 23. Дем’ян Г.В. Про антиукраїнську діяльність міністра культури Д. Остапенка. Бюлетень Верховної Ради України. 1996. № 112. Ч. І. 4 липня. С. 11—12.
 • 24. Дем’ян Г.В.Про ситуацію на державному телебаченні, інших засобах масової інформації. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 30. 4 березня. С. 19.
 • 25. Дем’ян Г.В. Про наші телепередачі. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 44. 1 квітня. С. 58—59.
 • 26. Дем’ян Г.В.Псевдонаукові вигадки у духовності. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 44. 1 квітня. С. 62—63.
 • 27. Закон про статус гірських населених пунктів України (проєкт). 8 арк. (Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна).
 • 28. Дем’ян Г.В. Про реалізацію Закону про статус гірських населених пунктів України. Бюлетень Верховної Ради України. 1996. № 24. 15 жовтня. С. 49.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »