« 2024. № 2 (176)

Народознавчі зошити.  2024. № 2 (176).  С. 442—449

УДК 39:[355.318(477) “19”]001.891 Г. Дем’ян

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.02.442

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

КОВАЛЬ Галина

 • ORCID ID: https://orcid.org/000-0002-2998-2357
 • докторка філологічних наук,
 • провідна наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ фольклористики,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. Одна з важливих сторінок діяльності Г. Дем’яна — депутатська робота другого скликання у Верховній Раді України. Мета цієї статті полягає в розкритті його законодавчих ініціатив та пропозицій у вищому державному органі. Методологія дослідження опирається на історичні, політологічні, юридичні, культурологічні й аналітико-теоретичні методи, які дали змогу об’єктивно оцінити нормативно-правову базу цілої системи. Г. Дем’ян реалізовував програму Конгресу Українських Націоналістів «Український вибір — 1994», яка ґрунтувалася на важливих націєтворчих завданнях. Пріоритетною для нього виявилася справа офіційного визнання ОУН і УПА, статус ветеранів учасників національно-визвольних змагань, про що неодноразово артикулював на сесіях Верховної Ради. Як ініціатор висновку про визнання боротьби 1940—1950-х рр. говорив про це прямо й відверто, закликав ушановувати пам’ять лідерів націоналістичного й повстанського рухів, вітав депутатів та громадськість з 55 річницею УПА. Чимало пропозицій подав Г. Дем’ян до Конституції України. Особливо наполягав на дотриманні прав і свобод громадян. Він виступав за підтримку української армії, посилення її військової спроможності, національної сутності за духом. Чималий блок питань народного депутата стосувався захисту української мови, історії, культури, особливо в академічних та освітніх, державних установах. Г. Дем’ян розробив та прагнув до втілення законопроєкту про статус гірських районів, надання жителям цих територій державних гарантій та пільг, якими вони користуються й досі. Такою цілеспрямованою й непохитною була національна позиція Г. Дем’яна у відстоюванні на державному рівні інтересів українців.

Ключові слова: народний депутат, Верховна Рада України,національно-визвольні змагання, армія, мова, куль­тура.

Надійшла 14.02.2024

Список використаних джерел

 • 1. Посвідчення реєстрації Дем’яна Г.В. кандидатом у народні депутати Верховної Ради України. Турка, 1994. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 4. 1 арк.
 • 2. Дем’ян Г.В. Програма кандидата в депутати до Верховної Ради України від Конгресу Українських Націоналістів. Життя і праця. Львів, 1994. 11 березня.
 • 3. Дем’ян Г.В. Текст присяги на вірність Україні. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 5. 1 арк.
 • 4. Дем’ян Г.В. Про 50-річчя утворення підпільного парламенту — УГВР. Бюлетень Верховної Ради України. 1994. № 40. 12 липня. С. 17—18.
 • 5. Дем’ян Г.В. Про угоди України з Росією та іншими країнами СНД. Бюлетень Верховної Ради України. 1995. № 13. 14 лютого. С. 27—28.
 • 6. Дем’ян Г.В. Урізноманітнюймо форми ідеологічної роботи. Шлях перемоги. 1995. 18 лютого.
 • 7. Дем’ян Г.В. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Бюлетень Верховної Ради України. 1995. № 63. Ч. І. 22 грудня. С. 50—52.
 • 8. Дем’ян Г.В. Пропозиція про пенсійне забезпечення змін для учасників національно-визвольної боротьби ОУН—УПА. Бюлетень Верховної Ради України. 1996. № 18. Ч. І. 7 лютого. С. 78—81.
 • 9. Конституція України (Друкований примірник з підписами — автографами депутатів ВРУ). Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 264. 57 с.
 • 10. Світовий конгрес юристів. Лист до Г. Дем’яна з подякою за ухвалення Верховною Радою України Конституції України. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Од. зб. 246. 1 арк.
 • 11. Дем’ян Г. Дискримінацію — припинити! Визвольний шлях. 1997. Ч. 1. С. 42—43.
 • 12. Дем’ян Г.В. Про створення «Комісії для підготовки Закону України про припинення всіх видів і форм дискримінації та вшанування на державному рівні учасників національно-визвольної боротьби ОУН—УПА». Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 82. 16 травня. С. 10.
 • 13. Дем’ян Г.В. Про відзначення ювілеїв націоналістичного і повстанського руху З. Коссака та Д. Грицая. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 108. 20 червня. С. 125—126.
 • 14. Дем’ян Г.В. Вітання з Верховної Ради борцям ОУН—УПА та їх родинам. Шлях перемоги. 1997. 26 червня.
 • 15. Дем’ян Г.В. Вітання з нагоди 55 річниці УПА. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 23. 7 жовтня. С. 14—16.
 • 16. Дем’ян Г.В. Про недостатню роботу в армії. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 70. 7 травня. С. 14.
 • 17. Дем’ян Г.В. Про Збройні Сили України. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 101. Ч. ІІ. 13 червня. С. 77—79.
 • 18. Дем’ян Г.В. Звернення до Президента НАН України. Бюлетень Верховної Ради України. 1994. № 32. 30 червня. С. 23—24.
 • 19. Дем’ян Г.В. Пропозиція про виголошення доповідей у Верховній Раді українською мовою. Бюлетень Верховної Ради України. 1996. № 20. 28 лютого. С. 54—55.
 • 20. Дем’ян Г.В. Звернення до доповідачів народних депутатів оголошувати виступи українською мовою. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 44. 1 квітня. С. 58—59.
 • 21. Дем’ян Г.В. Про дотримання 10-ї статті Конституції України. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 78. 14 травня. С. 64—65.
 • 22. Дем’ян Г.В.Мова виступів у парламенті має бути українською. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 137. 28 серпня. С. 18—19.
 • 23. Дем’ян Г.В. Про антиукраїнську діяльність міністра культури Д. Остапенка. Бюлетень Верховної Ради України. 1996. № 112. Ч. І. 4 липня. С. 11—12.
 • 24. Дем’ян Г.В.Про ситуацію на державному телебаченні, інших засобах масової інформації. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 30. 4 березня. С. 19.
 • 25. Дем’ян Г.В. Про наші телепередачі. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 44. 1 квітня. С. 58—59.
 • 26. Дем’ян Г.В.Псевдонаукові вигадки у духовності. Бюлетень Верховної Ради України. 1997. № 44. 1 квітня. С. 62—63.
 • 27. Закон про статус гірських населених пунктів України (проєкт). 8 арк. (Зберігається в домашньому архіві Г. Дем’яна).
 • 28. Дем’ян Г.В. Про реалізацію Закону про статус гірських населених пунктів України. Бюлетень Верховної Ради України. 1996. № 24. 15 жовтня. С. 49.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »