« 2017. #4 (136)

The Ethnology Notebooks. 2017, 4 (136), 792–804

UDK 398.34:643/645](477.41/.42+477.82).

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.792

SOME PECULIARITIES OF POLISSIA DWELLINGS ESTABLISHING: OUTDOOR WALLS FINISHING, PORCH AND FLOOR BUILDING

Radovych Roman Bohdanovych, Candidate of Sciences in History, Ph.D, research fellow

in the Department of Historical Ethnology

of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Svobody Avenue 15, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: Tel. (067).7117846; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1900-8948

Abstract. The specific of separate components of Polissia house (dart floor — «dolivka», porch — «prysba») are considered in the work. Their types of construction, technological processes both appropriate devices and instruments dedicated for building are analyzed. Especial attention concentrated on peculiarities of dwelling`s outdoor walls decorating.

Keywords: Polissia, dwelling, blockhouse, dirty floor («dolivka»), porch («prysba»), walls, white washing.

Received 30.05.2017

REFERENCES

Arkhiv Instytutu Narodoznavstva NAN Ukrainy (IN NAN Ukrainy).. F. 1. Op. 2. Spr. 410 a. [in Ukrainian].
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 442 b. Ark. 95–240 [in Ukrainian].
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 423 a. Ark. 1–59 [in Ukrainian].
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 423 b. Ark. 2–158 [in Ukrainian].
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 444 a. Ark. 2–36 [in Ukrainian].
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 604 a. [in Ukrainian].
Arkhiv IN NAN Ukrainy. F. 1. Op. 2. Spr. 638 [in Ukrainian].
Arkhiv Derzhavnoho naukovoho tsentru zakhystu kul’turnoi spadschyny vid tekhnohennykh katastrof MNS Ukrainy (DNTsZKSTK).. F. Luhyns’k2005. Spr. Rad. 1. [in Ukrainian]
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Rokytne 2006. Spr. Rad. 1 [in Ukrainian].
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Sarny 2008. Spr. Rad. 1 [in Ukrainian].
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Zarichne 2010. Spr. Rad. 1 [in Ukrainian].
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Yemil’che 2011. Spr. Rad. 1. Ark. 53 [in Ukrainian].
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Kamin’-Kashyrs’k, 2012. Spr. Rad. 1 [in Ukrainian].
Arkhiv DNTsZKSTK. F. Liubeshiv 2015. Spr. Rad. 1 [in Ukrainian].
Instytut rukopysiv Tsentral’noi naukovoi biblioteky im. V. I. Vernads’koho NAN Ukrainy. F. 301 (DA).. № 206 p. [in Ukrainian].
Baran, V. D. (1988). Prazhskaja kul’tura Podnestrov’ja. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].
Bjelaruskaje narodnaje zhillje (1973). E. R. Sabaljenko, U. S. Gurkou, U. M. Ivanou& Dz. D. Suprun; redaktar chljen-karespandent AN BSSR V. K. Bandarchyk; Akademija navuk BSSR. Instytut mastactvaznaustva, etnografii i fal”kloru. Minsk: Navuka i tehnika [in Belorussian].
Bessaraba, I. V. (1903). Materialy dlja jetnografii Sѣdleckoj gubernii. Sbornik otdѣlenija russkago jazіka i slovesnosti imperatorskoj akademіi nauk. Tom LXXV. № 7. Sankpeterburg [in Russian].
Blomkvist, E. Je. (1956). Krest’janskie postrojki russkih, ukraincev i belorussov: (poselenija, zhilishha i hozjajstvennye stroenija).. Vostochnoslavjanskij jetnograficheskij sbornik: Ocherki narodnoj material’noj kul’tury russkih, ukraincev i belorusov v XIX – nachale XX v. Moskva: Izd-vo AN SSSR [in Russian]
Bojchenko, V. (2005). Vidomosti pro s. Bilovizh Rokytnivs’koho rajonu Rivnens’koi oblasti (kinets’ XIX – pochatok XX st.). Etnokul’turna spadschyna Polissia. Rivne: Perspektyva. Vyp. VI. S. 143–188.
Bojchenko, V. (2003). Korotki etnohrafichni vidomosti pro s. Polytsi Kamin’-Kashyrs’koho rajonu Volyns’koi oblasti kintsia XIX – pochatku XX stolittia. Etnokul’turna spadschyna Polissia. Rivne: Perspektyva. Vyp. IV. S. 64–99 [in Ukraimian].
Vovk, Khv. (1995). Etnohrafichni osoblyvosti ukrains’koho narodu. Khv. Vovk. Studii z ukrains’koi etnohrafii ta antropolohii. Kyiv: Mystetstvo. S. 39–218 [in Ukraimian].
Hudchenko, Z. (1997). Zabudova sil Chornobyl’schyny (za spohadamy mistsevoho naselennia).. Polissia Ukrainy: Materialy istorykoetnohrafichnoho doslidzhennia. L’viv: IN NAN Ukrainy. Vyp. 1: Kyivs’ke Polissia. 1994. S. 299–307 [in Ukraimian].
Danyliuk, A. H. (2001). Tradytsijna arkhitektura rehioniv Ukrainy: Polissia. L’viv: Vydavnychyj tsentr LNU im. Iv. Franka [in Ukraimian].
De lia Flyz, D. P. (1996). Al’bomy. Redkol. H. Boriak, K. Vyslobokov ta in. Kyiv: Instytut ukrains’koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. Hrushevs’koho NAN Ukrainy. T. I [in Ukraimian].
De lia Flyz, D. P. (1999). Al’bomy. Redkol. H. Boriak, Ya. Dashkevych ta in. Kyiv: Instytut ukrains’koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. Hrushevs’koho NAN Ukrainy. T. 2 [in Ukraimian].
Domontovich, M. (1865). Materіaly dlja geografіi i statistiki Rossіi sostavlennye oficerami general’nogo shtaba. Chernigovskaja gubernіja. Sankpeterburg: Pechatano v tipografіi F. Persona [in Russian].
Zahlada, N. (2001). Iz zvitu etnohrafichnoi ekspedytsii 1934 r. Uporiad., prym., «Ostannia ekspedytsiia Niny Zahlady. Zamist’ pisliamovy» M. Hlushka. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka. L’viv. T. CCXLII: Pratsi Sektsii etnohrafii i fol’klorystyky. S. 443–505 [in Ukrainian].
Zelenin, D. K. (1914). Opisanіe rukopisej uchenago arhiva Imperatorskago russkago geograficheskago obshhestva. Petrograd: Tipografіja: A. V. Orlova. Vyp. І. 484 s. + ІІІ–H [predislovie] [in Russian].
Zelenin, D. K. (1915). Opisanіe rukopisej uchenago arhiva Imperatorskago russkago geograficheskago obshhestva. Petrograd: Tipografіja: A. V. Orlova. Vyp. ІІ. C. 485–988 + ІІІ–ІV [predislovie] [in Russian].
Kirkor A. (1882). Litovskoe Polѣs’e. Belorusskoe Polѣs’e. Zhivopisnaja Rossіja (Otechestvo nashe v ego zemel’nom, istoricheskom, plemennom, jekonomicheskom i bytovom znachenіi).. Pod obshhej red. P. P. Semenova. Sankt-Peterburg; Moskva: Izdanіe knigoprodavcatipografa M. O. Vol’fa. T. 3. Ch. 1–2. 490 s. + VІ [in Russian].
Kosich, M. N. (1906). O postrojkah bѣlorusskago krest’janina Chernigovskoj gub., Mglinskago u#zda: sela Rosuhi, derevni Borodinki i Amel’kina hutora. Zhivaja starina. S. Peterburg: Tip. M. P. S., Vyp. 1. S. 74–98 [in Russian].
Lysenko, P. F. (1985). Berest’e. Minsk: Nauka i tehnika [in Russian].
Lokotko, A. I. (1991). Belorusskoe narodnoe zodchestvo (sredina XIX–XX v.). Minsk: Navuka і tjehnіka [in Russian].
Lomova, M. (1953). Razvedyvatel’naja poezdka na ukrainskoe Poles’e. M. Lomova, M. Kozakevich& P. Zholtovskij. Sovetskaja jetnografija. 4. S. 127–132 [in Russian].
Mohyl’chenko, M. (1899). Budivlia na Chernyhivschyni, Hlukhivs’koho povitu u s. Poloshkakh. Materyialy ukrains’korus’koi etnol’ogii. Vydanie etnohrafychnoi komisyi za redaktsyieiu Khv. Vovka. L’viv: Z drukarni NTSh pid zariadom K. Bednars’koho. T. 1. S. 79–95 [in Ukrainian].
[Morachevich, І.] (1853). Selo Kobyl’ja, Volynskoj gubernіi Novograd-Volynskago uѣzda. Jetnograficheskіj sbornik izdavaemyj Imperatorskim Russkim Geograficheskim Obshhestvom. Sankt-Peterburg: V tipografіi Ministerstva Vnutrennih Dѣl. Vyp. 1. S. 294–312 [in Russian].
Petrashenko, V. O. (2005). Arkhitektura poselen’ u slov’ians’kyj ta davn’orus’kyj chas VIII–XIII st. M. Yu. Videjko, R. V. Terpylovs’kyj& V. O. Petrashenko. Davni poselennia Ukrainy. Kyiv [B. v.]. S. 146 [in Ukrainian].
Prihod’ko, N. P. (1975). Nekotorye voprosy istorii zhilishha na Ukraine. Drevnee zhilishhe narodov Vostochnoj Evropy. Moskva: Nauka. S. 245–275 [in Russian].
Prykhod’ko, M. (1970). Osoblyvosti sil’s’koho zhytla na Polissi. NTE. № 6. S. 50–54 [in Ukrainian].
Radovych, R. (1997). Narodne zhytlo. Kholmschyna i Pidliashshia: istorykoetnohrafichne doslidzhennia. Kyiv: Rodovid. S. 116–133 [in Ukrainian].
Radovych, R. (2010). Tradytsijne zhytlo ukraintsiv pivdennoho Podillia druhoi polovyny XIX – pochatku XX stolittia: konstruktyvnotekhnolohichnyj aspekt (za materialamy Khmel’nyts’koi oblasti).. Visnyk L’vivs’koho universytetu. L’viv: LNU im. I. Franka. Vyp. 45. S. 437–462.(Seriia istorychna) [in Ukrainian].
Rappoport, P. A. (1975). Drevnerusskoe zhilishhe. Arheologija SSSR. Leningrad: Nauka (Leningradskoe otdelenie). (Svod arheologicheskih istochnikov. E1–32) [in Russian].
Rusov, A. A. (1899). Opisanye Chernyhovskoj huberniy. Chernyhov: Typohrafiia Hubernskoho Zemstva. T. 2 [in Russian].
Serbov, I. A. (1914). Po Deregovichskoj oblasti lѣtom 1911 g. Poѣzdki po Polѣs’ju 1911 i 1912 goda. Vil’na: Tipografіja Іosifa Zavadzkaga. S. 1–17 [in Russian].
Serbov, I. A. (1915). Bѣlorussysakuny: Kratkіj jetnograficheskіj ocherk. Sbornik otdѣlenіja russkago jazyka i slovesnosti imperatorskoj akademіi nauk. Petrograd: Topografіja imperatorskoj akademіi nauk. T. XCІV [in Russian].
Sjerbaw, I. A. (1928). Vichynskija paljanje. Etnografichny narys Bjelaruskaga Paljessja. Minsk. Ch. I: Materyjal’naja kul’tura [in Belorussian].
Syvak, V. (1996). Inter’ier polis’koho zhytla. Polissia Ukrainy: materialy istorykoetnohrafichnoho doslidzhennia. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy. Vyp. 3: U mezhyrichchi Uzha i Tetereva. S. 125–166 [in Ukrainian].
Skurativs’kyj, V. T. (1974). Narodne zhytlo v basejni Tetereva. NTE. № 6. S. 98–99 [in Ukrainian]..
Taranushenko, S. (2012). Postrojki ukrainskogo Poles’ja. Haty, stebki, kluni. Har’kov: Har’kovskij chastnyj muzej gorodskoj usad’by [in Russian].
Tokarev, S. A. (1947). Severoukrainskaja jekspedicija 1945 g. Institut jetnografii. Kratkie soobshhenija. S. 27–35 [in Russian].
Tolmachev, I. N. (1897). Jugo-Zapadnyj kraj. Statisticheskoe obozr#nye. Vostochnoe Pol#s’e. Kyev: Tipografіja Shtaba Kіevskago Voennago okruga. T. 1 [in Russian].
Chubinskij, P. P. (1877). Malorossy Jugo-Zapadnogo kraja: zhilishhe, utvar’, hozjajstvennye postrojki i orudija. Trudy jetnograficheskostatist¬cheskoj jekspedicii v Zapadno-Russkij kraj, snarjazhennoj Russkim Geograficheskim obshhestvom Jugo-Zapadnogo otdela. Sankt-Peterburg. T. 7. Vyp. 2. S. 339–606 [in Russian].
Shejn, P. V. (1903). Materіaly dlja izuchenіja byta і jazyka russkago naselenіja sѣvero-zapadnago kraja. T. 3. Sbornik otdelenіja russkago jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk. Sankt-Peterburg. T. 72 [in Russian].
Yurchenko, P. H. (1949). Derev’iane zodchestvo Ukrainy (XVIII–XIX st.).. Kyiv: Vydavnytstvo Akademii arkhitektury URSR [in Ukrainian].
Dmochowski, Z.(1933). Sprawozdania z pomiaruinwentaryzacyjnegonatereniepow. Stolinskiego 17.VІІІ–12.ІХ.1933. Buletyn historii sztuki i kultury. 1933–34. R. ІІ. S. 93–98 [in Polish].
Gloger, Z.(1907). Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnejPolsce.Warszawa: Druk w Łazarskiego. T. 1 [in Polish].
Jeleńska, E.(1891). Wieś Komarowicze w powiecie Mozyrskim. Wisła. T. 5. S. 290–331, 479–520 [in Polish].
Kolberg, O.(1890). Chełmskie: Obrazetnograficzny.Kraków: W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 33. Cz. 1 [in Polish].
Kraszewski, J. I.(2000). Wspomnienia, WołyniaPolesia і Litwy.Gdańsk: Copyrightby Tower Press [in Polish].
Pietkiewicz, Cz.(1928). Polesie Rzeczyckie: Materiały etnograficzne. Kraków. Cz. І: Kultura materjalna [in Polish].

Read»

Our authors
Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »