Archive

« 2018. #5 (143)

The Ethnology Notebooks, 2018, № 5 (143), 1039—1061

UDK 7.072.2(092) Никорак О.

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1039

Received  16.07.2018

WORK FOR THE BENEFIT OF THE UKRAINIAN ART HISTORY (To the anniversary of Olena Ivanivna Nykorak)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432

Shpak Oksana,  Candidate of Sciences in Art Studies,

Senior Researcher

Folk Art Department

of the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Svobody Avenue 15,  79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Abstrakt. Life and creative career of the Doctor of Arts, Professor Olena Ivanivna Nykorak, a well­known scientist, ethnologist and art historian, artist and teacher, leading researcher of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, is highlighted. The most important events are chronologically traced, and the main directions of scientific activity of the scientist are defined: theory and history of decorative art, in particular traditional weaving, sheep wool rug making, carpet weaving, embroidery and other kinds.

Keywords: art history, ethnography, Ukrainian folk art, traditional culture, art weaving, monograph, Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Museum of Ethnography and Arts and Crafts, Hutsulshchyna.

REFERENCES

Atamaniuk, Yu. (2008). Zaliublena v mystetstvo i nauku. Chas i podii, 25, 19.06 [in Ukrainian].
Bondar, A. (2005, 37 (565), 24 veresnia ). Vidznaky dvanadtsiatoho forumu vydavtsiv u L’vovi. Dzerkalo tyzhnia [in Ukrainian].
Nykorak, O. I. (Ed.). (2011). Hanna Vintoniak . Al’bom. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Herus, L. (2017). Viddil narodnoho mystetstva : 25-littia diial’nosti. The Ethnology Notebooks, 5 (137), 1003—1018 [in Ukrainian].
Holubets, H.V. (2015). Profesijne dekoratyvno-uzhytkove mystetstvo v muzejnykh kolektsiiakh L’vova (1950—1990-ti rr.). L’viv: Kolir-Pro [in Ukrainian].
Horyn’, H.J., Nykorak, O.I. (Ed.). (2016). Narodni shkiriani vyroby ukraintsiv. Vytoky, stanovlennia i rozvytok tradytsij. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Pozhodzhuk, D., Tkachuk, Ya., Nykorak, O., Zakharchuk-Chuhaj, R., Susak K., & Nykorak O. (Eds.). (2010). Hutsul’s’ka vyshyvka z kolektsii Natsional’noho muzeiu narodnoho mystetstva Hutsul’schyny ta Pokuttia imeni J. Kobryns’koho : monohrafiia. Kyiv: Rodovid [in Ukrainian].
Dutka R. (2005). Ukrains’ka narodna tkanyna. Mystetstvoznavstvo’05 : naukovyj zbirnyk ( p . 208). L’viv: SKIM; Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv [in Ukrainian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (2007). Ukrains’ka narodna tkanyna. Narodne mystetstvo, 1—2, 80. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2007). (Hasla) Berdo, besahy, vereta, vereteno, verstat tkats’kyj ta in. (vs’oho 33 hasla i 17 personalij). In S., Pavliuk (Ed.). Mala entsyklopediia ukrains’koho narodoznavstva (pp. 56—57, 79—80, 80—81, 112—113, 222, 268—270, 291, 301—302, 308—309). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2006). Hryshyn Volodymyr Stepanovych. In Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy (Vol. 6, pp. 494—495). Kyiv: Koordynatsijne biuro ESU NAN Ukrainy [in Ukranian].
Nykorak, O.I. (2016). Deiaki hrani talantu vchenoi. In Horyn’, H. J. Narodni shkiriani vyroby ukraintsiv. Vytoky, stanovlennia i rozvytok tradytsij. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2010). Zvychaievo-obriadova funktsiia hutsul’s’koi vyshyvky. In O., Nykorak (Ed.). Hutsul ‘ s ‘ ka vyshyvka z kolektsii Natsional ‘ noho muzeiu narodnoho mystetstva Hutsul ‘ schyny ta Pokuttia imeni J Kobryns ‘ koho : monohrafiia (pp. 89—122). Kyiv: Rodovid [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2001). Z istorii rozvytku tkatstva Hutsul’schyny (kin. XIX—XX st.). In M., Domashevs’kyj (Ed.). Istoriia Hutsul’schyny (Vol. 6, pp. 262—296). L’viv: Lohos [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Kylymy. In R.V., Zakharchuk-Chuhaj (Ed.). Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 32—40). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Oseredky narodnykh khudozhnikh promysliv URSR: Zakarpats’ka obl. In R.V. Zakharchuk-Chuhaj (Ed.). Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 108—112). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Oseredky narodnykh khudozhnikh promysliv URSR: Ivano-Frankivs’ka obl. In R. V., Zakharchuk-Chuhaj (Ed.). Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 112—116). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Oseredky narodnykh khudozhnikh promysliv URSR: Chernivets’ka obl. In R. V. Zakharchuk-Chuhaj (Ed.). Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 136—138). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2001). Rol’ i znachennia tradytsijnoi tkanyny v inter’ieri hutsul’s’koi tserkvy. In M., Domashevs’kyj (Ed.), Istoriia Hutsul’schyny (Vol. 6, pp. 574—583). L’viv: Lohos [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1988). Suchasni khudozhni tkanyny Ukrains’kykh Karpat. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2006). Tkanyny ukraintsiv Karpat. In S., Pavliuk (Ed.). Etnohenez ta etnichna istoriia naselennia Ukrains’kykh Karpat (Vol. 2, pp. 668—693). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Nykorak, O. (2004). Tkatstvo. In S., Pavliuk (Ed.). Ukrains’ke narodoznavstvo: Navch. posib. (pp. 40—51). Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna ХІХ — ХХ st. Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv: Natsional’na Akademiia nauk Ukrainy ; Instytut narodoznavstva [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1989). Khudozhestvennoe tkachestvo. In Yu.H., Hoshko (Ed.). Ukrainskye Karpaty: Kul’tura (pp. 157—161). Kyev: Naukova dumka [in Russian].
Nykorak, O.I. (1987). Khudozhnie tkatstvo. In Yu.H., Hoshko (Ed.). Hutsul’schyna: Istoryko-etnohrafichne doslidzhennia (pp. 364—379). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (2002). Khudozhnie tkatstvo. In Lemkivschyna (Vol. 2, pp. 242—255). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Nykorak, O.I. (1986). Khudozhni tkanyny. In R.V., Zakharchuk-Chuhaj (Ed.), Narodni khudozhni promysly URSR. Dovidnyk (pp. 20—31). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2006). Tsilisnyj pohliad na fenomen tradytsijnoho tkatstva. The Ethnology Notebooks, 1—2, 293—295. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy) [in Ukrainian].
Sapeliak, O. (2006). Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st.: Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv. In Naukovi zapysky (Vol. 9—10, pp. 113—115). Ivano-Frankivs’k: Lileia-NV [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2005). Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv. In Visnyk L’vivs’koi natsional’noi akademii mystetstv, 16, 268—273 [in Ukrainian].
Stel’maschuk, H. (2007 ). Ukrains’ka narodna tkanyna. Mystetstvoznavchyj avtohraf, 2, 271—273. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy) [in Ukrainian].
Studenets’, N. (2006). [Rets. na kn. : Nykorak O.I. Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy). L’viv, 2004]. Ant, 16—18, pp. 131—132 [in Ukrainian].
Shpak, O. (2006). Monohrafiia pro ukrains’ke narodne tkatstvo. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia, 3, 124—126. Rets. na kn.: Nykorak, O.I. (2004). Ukrains’ka narodna tkanyna XIX—XX st. : Typolohiia, lokalizatsiia, khudozhni osoblyvosti. Part I. Inter’ierni tkanyny (za materialamy zakhidnykh oblastej Ukrainy) [in Ukrainian].
Turnau, I. (1990). Elena Ivanovna Nykorak. Sučas’ni chudožni tkanyny Ukrains’kych Karpat. Kyiv, 1988. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Vol. 38, 3—4, 356—357 [in Polish].
Fedorchuk, O. Ukrains’ko-lytovs’kyj hrant «Ornamentyka etnohrafichnoho tekstyliu Zakhidnoi Ukrainy ta Lytvy: universal’ni j unikal’ni parametry» Retrieved from: http://ethnology.lviv.ua/ua/news_details/0/69.html (Last accessed: 12.04.2018).

Read»

Our authors
On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »