Archive

« 2017. #4 (136)

The Ethnology Notebooks. 2017, 4 (136), 828–834

UDK 94:314](=1:43812:477.86/.87).”175/195″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.828

ANALYSIS OF SETTLINGS OF CISNA COMMUNE SINCE 2nd half of 18th to 2nd half of 20th century USING GIS

Kozak Ihor Ivanovych — doctor of biological sciences

professor of department of landscape ecology Lublin

catholic university of the name of John Pavlo ІІ.

Aleje Racіawickie 14, 20-950 Lublin

 

Kozak Hanna Hryhorivna — master’s degree, assistant of department

guard of environment and landscape

Lublin catholic university of the name of John Pavlo ІІ.

Aleje Racіawickie 14, 20-950 Lublin

Abstract. The study was conducted within the actual area of Cisna commune in Lesko district, Podkarpackie voivodeship in Eastern Poland. The dynamics of settlements in Cisna commune from the 2nd half of the 18th century to 2nd half of 20th century was discussed. Maps and historical data were analyzed in the Arc- GIS 10.3 program. We analyzed the Cisna commune in terms of the changes of settlements and used maps for the analysis of changes in its structure. The first of these was the historical map, namely the tactical map of «WIG». Next we analyzed maps from the «WMS» server. The changes in the number of villages and households were presented. Population dynamics for Greek-catholics, «Latynnykys» and Jews for the year 1785 and Ukrainians in comparison with the number of Poles and Jews for the year 1939 were shown.

Keywords: dynamics, village, GIS, Cisna commune.

Received 6.07.2017

REFERENCES

Pavliuk, S. (1986). Narodna ahrotekhnika ukraintsiv Karpat druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Teslia, I. (1980). Heohrafichnyj narys Bojkivschyny. Bojkivschyna: Monohrafichnyj Zbirnyk pro Bojkivschynu z Heohrafii, Istorii, Etnohrafii i Pobutu. Redaktor i holova redkolehii Myron Utrysko. Filadel’fiia; N’iu-Jork. S. 23–80. (Ukrains’kyj Arkhiv. T. XXXIV) [in Ukrainian].
Utrysko, M. (1984). Etnohrafichni doslidzhennia Bojkivschyny mizh dvoma vijnamy. LB (E).. Ch. 2/40 (51). S. 1–15 [in Ukrainian].
Affek, A. (2011). Wartości kraj obrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej Rusińskiej wsi Borysławka.Prace Komisji Kraj obrazu Kulturowego. № 15. S. 148–160 [in Polish].
Agnoletti, M.(2006). The Conservation of Cultural Landscapes. CAB International. New York.
Ambrozy, S.(1998). Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych z olsząszarą Alnusincana (L). Moench na gruntach porolnych w Bieszczadach Zachodnich. S. Ambrozy& S. Wika. Prace in Stytutu badawczego leśnictwa. Seria A. № 855. S. 104–142 [in Polish].
Antrop, M. (2005). Why lands capes of the past are important for the future. Landscape Urban Plann. № 70. S. 21–34.
Augustyn, B.(2016). Pozostałości dawnej zabudowywsi. Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziśijutro.Warszawa. Т. 2. S. 65–85 [in Polish].
Bieszczady. Słownik historycznokrajobrazowy. Część 2. Gmina Cisna. (1996). Ustrzyki Dolne: Wydawnictwo Stanisław Kryciński [in Polish].
Blażejowsky, D.(1995). Historical Šematism of the Eparchy of Peremyśl’. Lviv: Kameniar.
Budzyński, Z.(1993). Ludnośc pogranicza Polsko-Ruskiego w drugiej Polowie 18 wieku. Przemyśl; Rzeszów [in Polish].
Еlbakidze, M. (2007). Implementing sustainable forest management in Ukraine’s Carpathian mountains: the role of traditional village systems. M. Еlbakidze & P. Angelstam. Forest Ecology and Management. № 249/1. S. 28–38.
European Landscape Convention (2000).. European Treaty; Council of Europe. № 176.
Gil, A.(2004). Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944–1946 jakoproblem w aktualnych stosunkach Polsko-Ukraińskich. Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej [in Polish].
Holly, G.(2014). Stosunki wyznaniowe i narodow ościowena pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim.Roczniki Bieszczadzkie. № 15. S. 179–207 [in Polish].
Iwanusiw, O. (1986). Churchin Ruins: Thedem ise of Ukrainian churchesin the eparchy of Peremyshl.
Kryciński S.(1995).. Cerkwie w Bieszczadach. Rewasz [in Polish].
Kubijovyč, V.(1983).. Ethnicgroups of the South-Western Ukraine (Galyčyna-Galicia). 1.1.1939.München: Logos.
Luboński, P. (2015).. Przewodnik Bieszczady.Boсz [in Polish].
Stępień, A. (2011). Trój wymiarowa rekonstrukcja obiektu architektoniczno-krajobrazowe gonaprzykładzienieistniejącej cerkwi w Bieniowej (Bieszczady Zachodnie).. A. Stępien, I. Kozak&H. Kozak. Roczniki Bieszczadzkie. № 19. S. 379–387 [in Polish].
UNESCO, Evaluations of cultural properties. International Councilon Monumentsand Sites (ICOMOS). (1999). UNESCO; WHC99/CONF.209/INF.7. Marrakesh; Morocco.
Urbański, J. (2010). GIS w badania chprzyrodniczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego [in Polish].
Wolski, J.(2007). Transformations of the high Bieszczady Mountains rurall and scape during the last 150 years.Warszawa: IGiPZ PAN im. S. Leszczyckiego.
GUS. Stanistruktura ludności. 2011. Baza Demograficzna. Retrieved from://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/ [in Polish].
Skorowidz Map. 1:100 000. Retrieved from: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [in Polish].

Read»

Our authors
Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »

On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »