« 2023. № 6 (174)

Народознавчі зошити.  2023. № 5 (173).  С. 1437—1449

УДК [398.4+392/393:27-528.5](=1:6-15):001.891Ю.Шумовський 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.06.1437

СВІТОГЛЯДНІ УЯВЛЕННЯ НАРОДІВ ЗАХІДНОЇ АФРИКИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЮРІЯ ШУМОВСЬКОГО

ЛИТВИН Микола

 • ORCID ID: https: // orcid. org/0000-0003-1010-2329
 • доктор історичних наук, професор,
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
 • завідувач центр дослідження українсько-польських відносин
 • вул. Козельницька, 4, 79026,Львів, Україна;
 • Контакти: e-mail: lytvynmr@gmail.com

ТАРАС Ярослав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466
 • доктор історичних наук, професор,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • завідувач відділу етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна;
 • професор катедри архітектури та дизайну,
 • Національний університет «Львівська політехніка»,
 • вул. С. Бандери 12, 79013, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Проаналізовано матеріали із творчого доробку Юрія Шумовського на предмет зафіксованої ним інформації про релігійні уявлення племен Західної Африки.

Актуальність наукової роботи зумовлена необхідністю представлення постаті українського вченого, одного із перших дослідників Західної Африки як «африканіста».

Новизна публікації — введення до наукового обігу раніше не опублікованих матеріалів про традиційно-звичаєву систему племен Західної Африки, зібраних українським вченим Юрієм Шумовським.

Мета статті — висвітлити дослідження вченим системи релігійних вірувань та обрядових традицій племен Західної Африки.

Джерельна база —матеріали із наукової спадщини Юрія Шумовського, що містяться у фондах Державного історико‑культурного заповідника м. Дубна.

Ключові слова: Західна Африка, Юрій Шумовський, анімізм, фетишизм, магія, африканський чарівник, вірування, обряди, ритуали, поклоніння.

Надійшла 30.10.2023

Список використаних джерел

 • 1. Фонди Державного історично‑культурного заповідника м. Дубно. КН 6535/Д 3817. Арк. 1—100. Наукові та адміністративні документи щодо археологічної праці Ю. Шумовського в Африці.
 • 2. Szumowski G. Relevence of African culture. Seawanhaka. Brooklyn, 1972. 12 October. P. 7.
 • 3. Фонди Державного історично‑культурного заповід­ника м. Дубно. КН 6533/Д 3815. Арк. 1—81. На­уково‑журналістична праця о. Др. Проф. Юрія Шумовського як археолога та кореспондента Організації Об’єднаних Націй 1963—1982 рр.
 • 4. Шумовський Ю. Під гарячим сонцем Африки. Вінніпег, 1956. 171 с.
 • 5. Фонди Рівненського обласного краєзнавчого музею. РКМ 15517. Доп. Шумовський Ю. По слідах давноминулого Африки. Нью‑Йорк, 1989. 789 с.
 • 6. Шумовський Ю. Народи Африки та їх боротьба за незалежність. Свобода. Джерсі‑Сіті, 1963. Ч.  80. 30 квітня. С. 2.
 • 7. Шумовський Ю. Жінка Чорного континенту. Свобода. Джерсі‑сіті, 1964. Ч. 11. 17 січня. С. 2.
 • 8. Шумовський Ю. Об’єднання Африканських народів. Свобода. Джерсі‑Сіті, 1964. Ч. 120. 30 червня. С. 2.
 • 9. Шумовський Ю. Африканська преса. Свобода. Джерсі‑Сіті, 1965. Ч. 199. 26 жовтня. С. 2.
 • 10. Шумовський Ю. Країна Магреб. Свобода. Джерсі‑Сіті, 1965. Ч. 118. 24 червня. С. 2.
 • 11. Шумовський Ю. Проблема національної мови в Чорній Африці. Свобода. Джерсі‑Сіті, 1965. Ч. 162. 2 вересня. С. 2.
 • 12. Шумовський Ю. Червона загроза над Африкою. Свобода. Джерсі‑Сіті, 1976. Ч. 71. 15 квітня. C. 2.
 • 13. Шумовский Г. Культ змей в народов Африке. Новая Заря. Сан‑Франциско, 1962. Ч. 8252. С. 4.
 • 14. Шумовский Г. Тайни африканських печер. Новая Заря. Сан‑Франциско, 1962. 24 марта. С. 3.
 • 15. Шумовский Г. По следах старинной империи Гана. Новая Заря. Сан‑Франциско, 1962. 9 марта. С. 4.
 • 16. Фонди ДІКЗ м. Дубно. КН 6533/Д 3815.Арк. 33. Шумовський Ю. Африка в огні. Америка. Пенсильванія, 1964. Ч. 22. 1 лютого.
 • 17. Шумовский Ю. Доисторический человек Западной Африки. Novye Russkoe Slovo. Нью‑Йорк, 1961. 15 января. С. 2.
 • 18. Шумовський Ю. Маска в муринів Африки. Ми і світ. Париж, 1953. Ч. 11. С. 51—54.
 • 19. Шумовський Ю. Культ рослин у муринів Африки. Ми і світ. Париж, 1956. Ч. 31. С. 11—13.
 • 20. Шумовський Ю. З мого побуту в Судані. Ми і світ. Канада, 1956. Ч. 29. С. 20—26.
 • 21. Шумовський Ю. З мого побуту в Судані. Ми і світ. Канада, 1956. Ч. 30. С. 10—14.
 • 22. Шумовський Ю. Посеред джунглів і саван. Ми і світ. Париж, 1952. Ч. 8. C. 41—44.
 • 23. Шумовський Ю. Ба Фаро. Овид. Чикаго, 1964. № 2 (129). С. 43—48.
 • 24. Szumowski G. Fouilles a Fatoma (region de Mopni, Soudan). Notes Africaines; Institut Francais d’Afrique Noire. Dakar, 1954. № 6. S. 102—108.
 • 25. Szumowski G. Notes sur la grotte prehistorique de Bamako. Bull de l’IFAN. Dakar, 1953. № 58. S. 35—40.
 • 26. Szumowski G. Notes sur la grotte prehistorique de Bamako. Bull de l’IFAN. Dakar, 1955. № 66. S. 673—680.
 • 27. Szumowski G. Fouilles a Kami et decouvertes dans la region de Mopti (Soudan). Notes Africaines; Institut Francais d’Afrique Noire. Dakar, 1955. № 67. S. 65—69.
 • 28. Szumowski G. Fouilles a Nantaka et Kelebere. Notes Africaines; Institut Francais d’Afrique Noire. Dakar, 1956. № 70. S. 33—38.
 • 29. Szumowski G. Notes sur les hashes neolithiques soudanaises. Bull de l’IFAN; Institut Francais d’Afrique Noire; Africaines. Dakar, 1956. № 72. S. 98—102.
 • 30. Szumowski G. Vestiges prehistoriques dans la region de Bandiagara. Institut Francais d’Afrique Noire; Africaines. Dakar, 1956. № 69. S. 19—23.
 • 31. Szumowski G. Fouilles d L’abri sous roche de Kourounkorokale (Soudan Francais). Bulletin de L’Institut Francais d’Afrique Noire; Sciences Humaines. Dakar, 1956. Vol. 18. № 3—4. S. 462—508.
 • 32. Szumowski G. Sur une gravure rupestie du Niger a Bamako. Bull de l’IFAN; Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise. Paris, 1956. Vol. 52. № 11—12. S. 651—654.
 • 33. Szumowski G. Fouilles au nord du Macina et dans la region de Segou. Bulletin de L’Institut Francais d’Afrique Noire; Sciences Humaines. Dakar, 1957. Vol. 19. № 1—2. S. 224—508.
 • 34. Szumowski G. La richesse archeologique des grottes du Soudan. Le Soudan Francais. Paris, 1954. S. 1—2.
 • 35. Szumowski G. Relevence of African culture. Seawanhaka. Brooklyn, 1972. 12 October. S. 7.
 • 36. Szumowski G. Primitive man as sorcerer, magician. Seawanhaka. Brooklyn, 1971. 4 November. S. 7—8.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »