« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 434—440.

УДК 7.036(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.434

СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В АРТ­ПРАКТИКАХ ХАРКІВСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ (2004—2016 рр.)

Усенко Наталя Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, викладач

ХДАДМ

кафедра українознавства,

Член Національної спілки художників України (Харківське відділення).

Бурсацький узвіз, 4, Харків, Україна

Контакти: e-mail: academy@ksada.edu.ua

Анотація. Висвітлюються основні аспекти розвитку соціальної та політичної проблематики в арт­практиках сучасних харківських митців на початку ХХІ століття. Розкриваються окремі епізоди з творчої діяльності харківських груп та митців, розглядаються фактори, що вплинули на розвиток соціального та політичного напрямків в мистецтві Харкова, простежується діяльність харківських художників у всеукраїнських та міжнародних виставках і арт­проектах. Автор проаналізувала найбільш «знакові» роботи, створені харківськими художниками у досліджуваний час, визначила їх роль у розвитку художнього життя Харкова початку ХХІ століття.

Ключові слова: мистецтво, сучасність, Україна, художнє життя Харкова, національна ідентичність, візуальність, українська культура, ХХІ століття.

Надійшла 18.03.2017

Список використаних джерел

 1. 5.6: журнал о фотографии // Школа фотографии Виктора Марущенко. — Харків, 2012. — № 7. — 64 с.
 2. Базів В. Армагеддон на Майдані / Василь Базів. — Київ : Український пріоритет, 2014. — 160 с.
 3. Гуренко А. Політкоректність гри з архетипами дітей трешу в експериментальному просторі / А. Гуренко // Образотворче мистецтво. — 2005. — № 1. — С. 14—18.
 4. Конєва М. У ритмі Non Stop / М. Конєва // Art Ukra­ine. — 2012. — № 2 (27). — С. 48—49.
 5. Корнев А. Soska: Бактериологическая атака / А. Корнев // Timai. — 2007. — № 1 (3). — С. 6.
 6. Корнев А. Пощечина общественному вкусу (галерея «SOSка») / А. Корнев // Вечерний Харьков. — 2005. — 22 октября.
 7. Кривенцова А. «SOS’ка» между акцией и институцией / А. Кривенцова // Художественный журнал. — Москва. — № 67—68.
 8. Мархайчук Н. Наш Street­art: стоп кадр харьковских переулков / І. Акмен, Н. Мархайчук. — Харьков : Раритети Украины, 2010. — 22 с.
 9. Мархайчук Н. Street­art як явище сучасного молодіжного мистецтва / Н. Мархайчук // Традиції та новації у вищій архітектурно­художній освіті: збірник наукових праць. — Харків : ХДАДМ, 2010. — № 1. — С. 164—167.
 10. Мусієнко Н.Мистецтво Майдану: Дослідження з соціокультурної антропології / Н. Мусієнко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2014. — Вип. 10. — С. 155—192.
 11. Негода Н. Українське contemporary art на шляху самовизначення / Н. Негода // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — 2010. — Вип. 16. — Т. 1. — С. 4.
 12. Ридный Н. Перспективы лабораторности / Н. Ридный, А. Кривенцова // Художественный журнал. — Москва. — № 73—74.
 13. Сидор О. «Молоде мистецтво» України на Венеційських бієнале початку ХХІ століття / О. Сидор // Художня культура. Актуальні проблеми: збірник наукових праць. — Київ, 2014. — Вип. 10. — С. 204—207.
 14. Non Stop Media: IV фестиваль молодежных проектов (12.05—7.06.2008): буклет. — Харьков, 2008. — 112 с.
 15. Ананов А. Декомпрессия в Париже [Електронний ресурс] / А. Ананов. — Режим доступу: http: //artukraine.com.ua/a/dekompressiya­v­parizhe1/ #.Vhk6h_ntmko.
 16. Ложкина А. Искусство на баррикадах: Майдан глазами. украинских художников. Ч. 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://artukraine. com.ua/ a/iskusstvo­na­barrikadah­maydan­glazami­ukrainskih­hudozhnikov­ch2/.
 17. Ложкина А. Дневник Венецианской биенале. Украинский павильон и #onvacation / А. Ложкина. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// artukraine.com.ua/a/dnevnik­venecianskoy­biennale­­kuda­plyvet­korabl­i­ostalos­li­mesto­nadezhde­chast­2/#.ViPS1bC0eIV.
 18. Ридный Н. Коллективный опыт против индивидуального расчета : Харьковская версия [Електронний ресурс] / Н. Ридный — Режим доступу: http:// artukraine.com.ua/a/kollektivnyy­opyt­protiv­indivi­dualnogo­rascheta­­harkovskaya­versiya/#.Viove9LhDbQ.
 19. Роман Минин: «Шахтерский фольклор» [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:// donbass.name/tvorchestvo/1068­roman­minin­shakhterskijj­folklor.html.
 20. Соловьев А. Интерес к украинскому искусству есть, и он разный, точно не коммерческий: [Електронний ресурс] / А. Соловьев ; Информационно­аналитический портал In Art — Режим доступу: http ://beinart.com/post/view/903.
 21. Соловьёв А. Point Zero: Новейшая история украинского искусства: Спецпроект журнала ТОП10 [Електронний ресурс] / А. Соловьёв, А. Ложкина — Режим доступу: http:// top10­kiev.livejournal.com/300904.html.
 22. Transformatka Романа Мініна [Електронний ресурс] . — Режим доступу: http:// kh.vgorode.ua/event/vystavky/ 847999­Transformatka­romana­mynyna.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »