« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 434—440.

УДК 7.036(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.434

СОЦІАЛЬНА ТА ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В АРТ­ПРАКТИКАХ ХАРКІВСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ (2004—2016 рр.)

Усенко Наталя Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, викладач

ХДАДМ

кафедра українознавства,

Член Національної спілки художників України (Харківське відділення).

Бурсацький узвіз, 4, Харків, Україна

Контакти: e-mail: academy@ksada.edu.ua

Анотація. Висвітлюються основні аспекти розвитку соціальної та політичної проблематики в арт­практиках сучасних харківських митців на початку ХХІ століття. Розкриваються окремі епізоди з творчої діяльності харківських груп та митців, розглядаються фактори, що вплинули на розвиток соціального та політичного напрямків в мистецтві Харкова, простежується діяльність харківських художників у всеукраїнських та міжнародних виставках і арт­проектах. Автор проаналізувала найбільш «знакові» роботи, створені харківськими художниками у досліджуваний час, визначила їх роль у розвитку художнього життя Харкова початку ХХІ століття.

Ключові слова: мистецтво, сучасність, Україна, художнє життя Харкова, національна ідентичність, візуальність, українська культура, ХХІ століття.

Надійшла 18.03.2017

Список використаних джерел

 1. 5.6: журнал о фотографии // Школа фотографии Виктора Марущенко. — Харків, 2012. — № 7. — 64 с.
 2. Базів В. Армагеддон на Майдані / Василь Базів. — Київ : Український пріоритет, 2014. — 160 с.
 3. Гуренко А. Політкоректність гри з архетипами дітей трешу в експериментальному просторі / А. Гуренко // Образотворче мистецтво. — 2005. — № 1. — С. 14—18.
 4. Конєва М. У ритмі Non Stop / М. Конєва // Art Ukra­ine. — 2012. — № 2 (27). — С. 48—49.
 5. Корнев А. Soska: Бактериологическая атака / А. Корнев // Timai. — 2007. — № 1 (3). — С. 6.
 6. Корнев А. Пощечина общественному вкусу (галерея «SOSка») / А. Корнев // Вечерний Харьков. — 2005. — 22 октября.
 7. Кривенцова А. «SOS’ка» между акцией и институцией / А. Кривенцова // Художественный журнал. — Москва. — № 67—68.
 8. Мархайчук Н. Наш Street­art: стоп кадр харьковских переулков / І. Акмен, Н. Мархайчук. — Харьков : Раритети Украины, 2010. — 22 с.
 9. Мархайчук Н. Street­art як явище сучасного молодіжного мистецтва / Н. Мархайчук // Традиції та новації у вищій архітектурно­художній освіті: збірник наукових праць. — Харків : ХДАДМ, 2010. — № 1. — С. 164—167.
 10. Мусієнко Н.Мистецтво Майдану: Дослідження з соціокультурної антропології / Н. Мусієнко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2014. — Вип. 10. — С. 155—192.
 11. Негода Н. Українське contemporary art на шляху самовизначення / Н. Негода // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — 2010. — Вип. 16. — Т. 1. — С. 4.
 12. Ридный Н. Перспективы лабораторности / Н. Ридный, А. Кривенцова // Художественный журнал. — Москва. — № 73—74.
 13. Сидор О. «Молоде мистецтво» України на Венеційських бієнале початку ХХІ століття / О. Сидор // Художня культура. Актуальні проблеми: збірник наукових праць. — Київ, 2014. — Вип. 10. — С. 204—207.
 14. Non Stop Media: IV фестиваль молодежных проектов (12.05—7.06.2008): буклет. — Харьков, 2008. — 112 с.
 15. Ананов А. Декомпрессия в Париже [Електронний ресурс] / А. Ананов. — Режим доступу: http: //artukraine.com.ua/a/dekompressiya­v­parizhe1/ #.Vhk6h_ntmko.
 16. Ложкина А. Искусство на баррикадах: Майдан глазами. украинских художников. Ч. 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://artukraine. com.ua/ a/iskusstvo­na­barrikadah­maydan­glazami­ukrainskih­hudozhnikov­ch2/.
 17. Ложкина А. Дневник Венецианской биенале. Украинский павильон и #onvacation / А. Ложкина. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// artukraine.com.ua/a/dnevnik­venecianskoy­biennale­­kuda­plyvet­korabl­i­ostalos­li­mesto­nadezhde­chast­2/#.ViPS1bC0eIV.
 18. Ридный Н. Коллективный опыт против индивидуального расчета : Харьковская версия [Електронний ресурс] / Н. Ридный — Режим доступу: http:// artukraine.com.ua/a/kollektivnyy­opyt­protiv­indivi­dualnogo­rascheta­­harkovskaya­versiya/#.Viove9LhDbQ.
 19. Роман Минин: «Шахтерский фольклор» [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:// donbass.name/tvorchestvo/1068­roman­minin­shakhterskijj­folklor.html.
 20. Соловьев А. Интерес к украинскому искусству есть, и он разный, точно не коммерческий: [Електронний ресурс] / А. Соловьев ; Информационно­аналитический портал In Art — Режим доступу: http ://beinart.com/post/view/903.
 21. Соловьёв А. Point Zero: Новейшая история украинского искусства: Спецпроект журнала ТОП10 [Електронний ресурс] / А. Соловьёв, А. Ложкина — Режим доступу: http:// top10­kiev.livejournal.com/300904.html.
 22. Transformatka Романа Мініна [Електронний ресурс] . — Режим доступу: http:// kh.vgorode.ua/event/vystavky/ 847999­Transformatka­romana­mynyna.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »