« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1591—1600

УДК 75.03 (520)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1591

Надійшла 12.12.2017

ТЕАТР НО У РИТУАЛЬНИХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ПРАКТИКАХ СУЧАСНОЇ ЯПОНІЇ

Рибалко Світлана Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор,

завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Харківської державної академії культури,

Бурсацький узвіз, 4, м. Харків, 61057, Україна

Контакти: (057) 7311385; e-mail: rector@ic.ac.kharkov.ua

Анотація. Розглядаються ритуальна та мистецька складові японського театру Но, висвітлюються засоби збереження та передачі цієї унікальної культурної традиції, заходи з популяризації мистецтва Ногаку в Японії та світі. Підкреслюється роль театру Но в діалозі культур, висвітлюються міжнародні програми з вивчення мистецтва Ногаку.

Ключові слова: театр Но, японська культура, традиційний театр, японське мистецтво, ритуал, діалог культур.

Список використаних джерел:

 1. Анарина Н.Г. История японского театра. Древность и средневековье: сквозь века в XXI столетие / Н.Г. Анарина. — Москва : Наталис, 2008. — 336 с.
 2. Анарина Н.Г. Японский театр но / Н.Г. Анарина. — Москва : Наука, 1984. — 216 с.
 3. Анарина Н.Г. Сакральная телесность японской художественной вещи / Н.Г. Анарина // Вещь в японской культуре / сост. Н.Г. Ана­рина, Е.М. Дьяконова. — Москва : Восточная литература, 2003. — С. 185—201.
 4. Дзэами М. Предание о цветке стиля: (Фуси кадэн), или Предание о цветке: (Кадэнсё) / М. Дзэами ; пер. со старояп., исслед. и коммент. Н.Г. Анариной. — Москва : Наука, 1989. — 199 с.
 5. A History of Japanese Theatre / edited by Jonah Salz. — Cambridge : University Press, 2016. — 589 p.
 6. Ernst E. The Influence of Japanese Theatrical Style on Western Theatre / Ernst E.// Educational Theatre Jour­nal. — The Johns Hopkins University Press, 1969. — Vol. 21. — № 2. — S. 127—138.
 7. Cavaye Ronald. A Guide to the Japanese Stage: from Traditional to Cutting Edge / Cavaye Ronald, Griffith Paul, Senda Akihiko and Nomura Mansai. — Kōdansha  ; Tokyo, 2004. — 287 р.
 8. Grossman Eike. «Under the Burden of Nô: Community Life in Kurokawa and the Ritual Nō Performances» / Gros­sman Eike // Scholz­Cionca, Stanca ; Balme, Christopher (Eds.) ; Proceedings of the International Symposium «Nō Theatre Transversal. Crossing Borders between Genres, Cul­tures and Identities». — München : Iudicium, 2008. — S. 49—65.9.
 9. Japanese theatre and the international stage / edited by Stanca Scholz­Cionca, Samuel L. Leiter. — Brill Academic Pub, 2000. — 464 p.
 10. Leiter S.L. Historical Dictionary of Japanese Traditional The­atre / Leiter, Samuel L. // The Scarecrow Press. — Lan­ham ; Maryland ; Toronto ; Oxford, 2006. — 632 p.
 11. Malm W. Nōgaku, the Music of Noh Drama / Malm W. // Traditional Japanese music and musical instruments. — Kodansha USA, 2000. — P. 119—148.
 12. Merrit Helen. Guide to Modern Japanese Prints: 1900—1975 / Merrit Helen, Yamada Nanako // Uneversity of Hawai’i Press. — Honolulu, 1975. — 376 р.
 13. Pate Alan Scott. Japanese dolls: The fascinating world of ningyo. Tuttle publishing / Pate Alan Scott. — Tokyo, 2008. — 272 р.
 14. Shaap Robert. The Beauty of Silence: Japanese No and Nature Prints by Tsukioka Kogyo 1869—1927 / Sha­ap Robert, Rimer Thomas // Hotei Publishing. — Leiden, 2010. — 192 р.
 15. Shinichi Segi. Yoshitoshi: the Splendid Decadent / Shinichi Segi. —Kodansha ; Tokyo, 1985. — 157 р.
 16. Takanori F. Nō and Kyōgen: music from medieval the­atre / Takanori F// The Ashgate research companion to Japanese music / edited by A. Tokita, D.W. Hughes. — Ashgate Publishing, 2008. — P. 127—144.
 17. Tyler R. Buddhism in Noh / Tyler R. // Japanese Journal of Religious Studies. — Nanzan University, 1987. — Vol. 14. — № 1. — S. 19—52.
 18. Yamagata Kurokawa Noh// Режим доступу: http: //www.lifebeyondtourism.org/istituzione/577/Yamagata­Kurokawanoh
 19. Yamaguchi Yasujiro. Epizode 2/ Various chants of Nogaku // Режим доступу: http://www.the­noh.com/en/people/sa­saeru/007_episode2.html

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »