« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 400—415.

УДК [94(477.83-21):314.116]«16»:930.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.400

ЗАЛЮДНЕНІСТЬ СЕЛА СЕЛИСЬКО НА ЛЬВІВЩИНІ

Горбаль Марія Юліанівна, провідний науковий редктор

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (098)9760068; e-mail: horbal.m@gmail.com

Анотація. На фоні історії залюдненості Східної Галичини XVII ст. (після турецько-татарської навали) виводиться історія залюдненості одного села — Селисько Львівської області Пустомитівського району. Матеріал опрацьований на базі шематизмів, польових досліджень та наукових матеріалів.

Ключові слова: с. Селисько, прадавні часи, турецько-татарська навала, міграційний рух, колоністи.

Надійшла 09.02.2017

Список використаних джерел

 1. Баран В.К. Україна: західні землі: 1939—1941 рр. / В.К. Баран, В.В. Токарський. — Львів, 2009. — 448 с.
 2. Дашкевич Я.Р. Ясир з України (XV — перша половина XVII ст.) як історико-демографічна проблема / Я.Р. Дашкевич // Український археографічний щорічник. Нова серія. — Київ, 1993. — Вип. — С.40—47.
 3. Красовський І. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. / Іван Красовський. — Львів : Край, 1993. — 200 с.
 4. О руську землю // Діло. — 1903. — 10серпня.
 5. Сіреджук П.С. Соціально-економічне становище і культурне життя німецької меншини Східної Галичини (20—30-ті рр. XX ст.) : монографія / Петро Степанович Сіреджук ; в. о. Терноп. нац. економ. ун-т. — Тернопіль : Економічна думка, 2008. — 752 с.
 6. Федака П. Формування гірських поселень / П. Федака // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. — Т. ІІ. Етнологія та мистецтвознавство. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — С.141—161.
 7. Фольклорні матеріали з отчого краю / зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1998. — 616с.
 8. Шематизмь всечесного клира митропол. архієцезій греко-католической Львовской (Далі. — Шематизмь) на рокъ — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіемъ Стефана Гучковского, 1882.
 9. Шематизмь на рокъ1883. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Сте­фана Гучковского, 1883.
 10. Шематизмь на рокъ1884. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Сте­фана Гучковского, 1884.
 11. Шематизмь на рокъ1885. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Сте­фана Гучковского, 1885.
 12. Шематизмь на рокъ1886. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ зарядом О.И. Тар­навского, 1886.
 13. Шематизмь всечесного клира митропол. архієцезій греко-католической Львовской на рокъ1887. — Льво­въ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ зарядом О.И.Тарнавского, 1887.
 14. Шематизмь на рокъ1888. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ зарядом О.И. Тар­навского, 1888.
 15. Шематизмь на рокъ1889. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ зарядом О.И.Тарнавского, 1889.
 16. Шематизмь на рокъ1890. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив.Пухира, 1890.
 17. Шематизмь на рокъ1891. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив. Пу­хира, 1891.
 18. Шематизмь на рокъ1892. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив.Пухира, 1892.
 19. Шематизмь на рокъ1893. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив.Пухира, 1893.
 20. Шематизмь на рокъ1895. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив.Пухира, 1895.
 21. Шематизмь на рокъ1896. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института, 1896.
 22. Шематизмь на рокъ1898. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института, 1898.
 23. Шематизмь на рокъ1899. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіемъ Осипа Данилюка, 1899.
 24. Шематизмь на рокъ1900. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіемъ Осипа Данилюка, 1900.
 25. Шематизмь на рокъ — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіемъ Осипа Данилюка, 1901.
 26. Шематизмь на рокъ — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1902.
 27. Шематизмь на рокъ — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1903.
 28. Шематизмь на рокъ — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1904.
 29. Шематизмь на рокъ1905. — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1905.
 30. Шематизмь рокъ — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1906.
 31. Шематизмъ на рокъ — Жовква : В печатнѣ ОО.Василіянъ, 1907.
 32. Шематизмъ на рокъ — Жовква : В печатнѣ ОО.Василіянъ, 1908.
 33. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1909.
 34. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1910.
 35. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1911.
 36. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1912.
 37. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1913.
 38. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1914.
 39. Шематизм Всего духовенства греко-католицкої Львівської митрополичої архієпархії на рік — Львів : Накладом архієпархіяльного духовенства, 1918.
 40. Шематизм на рік — Львів : Накладом Архіепархіяльного духовенства, 1924.
 41. Шематизм гр.-кат. духовенства Львівської архіепархії на рік — Львів : Накладом священичої кооперативи «Власна допомога», 1927.
 42. Шематизм на рік — Львів : Накладом священичої кооперативи «Власна допомога», 1928.
 43. Шематизм на рік — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії, 1929.
 44. Шематизм на рік — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії, 1930.
 45. Шематизм на рік1931/32. — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії,
 46. Шематизм на рік1932/33. — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії,
 47. Шематизм на рік1935/ — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії, 1935.
 48. Шематизм духовенства Львівської архіепархії. 1938. — Львів : Накладом митрополичої консисторії,
 49. Шематизмъ народнихъ школъ учителей в Архіепархіи Львовской подчиненнихъ Львовской Руской Гр.Каѣ. Обряда Митропольной Консисторіи на рок — Львов : Типомъ Института Ставропигійского. Управитель тип. : Стефанъ Гучковскій, 1866. — С. 54—55.
 50. Шематизмъ народнихъ школъ учителей в Архіепархіи Львовской подчиненнихъ Львовской Руской Гр.Каѣ. Обряда Митропольной Консисторіи на рок — Львов : З Печатнъ Института Ставропигійского. Управитель печ. Стефанъ Гучковскій, 1867. — С. 16, 17, 58.
 51. Subtelny О. Cossack Ukraine and the Turco-Islamic World / О. Subtelny // Rethinking Ukrainian Histo­ry. — Edmonton, 1981.
 52. Археологія та стародавня історія Пустомитівського району // http://www.zamky.com.ua/istoriya/arheolo­giya-ta-starodavnya-istoriya-pust.
 53. Гостинець // https://uk.wikipedia.org/wiki/.
 54. Заславський В. Як Петро Дорошенко та Іван Мазепа Крехів від татар і турків захищали // http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/34926.
 55. Королівство Галичини та Володимирії // https://uk. wikipedia.org/wiki/.
 56. Макарчук В.С. Питання обміну населенням при врегулюванні післявоєнних кордонів Української РСР (за підсумками Другої світової війни 1939—1945 рр.) // http://historylaw.lp.edu.ua/.
 57. На Львівщині розкопали найзахідніше поселення трипільської культури //http://vilne.org.ua/2016/07/ %D0%BD%D0%B59. Німці в Україні // https://uk.wikipedia.org/wiki.
 58. Німці в Україні // https://uk.wikipedia.org/wiki.
 59. Польсько-турецька війна (1672—1676) // https: // uk.wikipedia.org/wiki.
 60. Яворівський військовий полігон // https://uk.wiki­pedia.org/wiki.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »