« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 400—415.

УДК [94(477.83-21):314.116]«16»:930.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.400

ЗАЛЮДНЕНІСТЬ СЕЛА СЕЛИСЬКО НА ЛЬВІВЩИНІ

Горбаль Марія Юліанівна, провідний науковий редктор

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (098)9760068; e-mail: horbal.m@gmail.com

Анотація. На фоні історії залюдненості Східної Галичини XVII ст. (після турецько-татарської навали) виводиться історія залюдненості одного села — Селисько Львівської області Пустомитівського району. Матеріал опрацьований на базі шематизмів, польових досліджень та наукових матеріалів.

Ключові слова: с. Селисько, прадавні часи, турецько-татарська навала, міграційний рух, колоністи.

Надійшла 09.02.2017

Список використаних джерел

 1. Баран В.К. Україна: західні землі: 1939—1941 рр. / В.К. Баран, В.В. Токарський. — Львів, 2009. — 448 с.
 2. Дашкевич Я.Р. Ясир з України (XV — перша половина XVII ст.) як історико-демографічна проблема / Я.Р. Дашкевич // Український археографічний щорічник. Нова серія. — Київ, 1993. — Вип. — С.40—47.
 3. Красовський І. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. / Іван Красовський. — Львів : Край, 1993. — 200 с.
 4. О руську землю // Діло. — 1903. — 10серпня.
 5. Сіреджук П.С. Соціально-економічне становище і культурне життя німецької меншини Східної Галичини (20—30-ті рр. XX ст.) : монографія / Петро Степанович Сіреджук ; в. о. Терноп. нац. економ. ун-т. — Тернопіль : Економічна думка, 2008. — 752 с.
 6. Федака П. Формування гірських поселень / П. Федака // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. — Т. ІІ. Етнологія та мистецтвознавство. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — С.141—161.
 7. Фольклорні матеріали з отчого краю / зібрали Василь Сокіл та Ганна Сокіл. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1998. — 616с.
 8. Шематизмь всечесного клира митропол. архієцезій греко-католической Львовской (Далі. — Шематизмь) на рокъ — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіемъ Стефана Гучковского, 1882.
 9. Шематизмь на рокъ1883. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Сте­фана Гучковского, 1883.
 10. Шематизмь на рокъ1884. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Сте­фана Гучковского, 1884.
 11. Шематизмь на рокъ1885. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Сте­фана Гучковского, 1885.
 12. Шематизмь на рокъ1886. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ зарядом О.И. Тар­навского, 1886.
 13. Шематизмь всечесного клира митропол. архієцезій греко-католической Львовской на рокъ1887. — Льво­въ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ зарядом О.И.Тарнавского, 1887.
 14. Шематизмь на рокъ1888. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ зарядом О.И. Тар­навского, 1888.
 15. Шематизмь на рокъ1889. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ зарядом О.И.Тарнавского, 1889.
 16. Шематизмь на рокъ1890. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив.Пухира, 1890.
 17. Шематизмь на рокъ1891. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив. Пу­хира, 1891.
 18. Шематизмь на рокъ1892. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив.Пухира, 1892.
 19. Шематизмь на рокъ1893. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив.Пухира, 1893.
 20. Шематизмь на рокъ1895. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіем Ив.Пухира, 1895.
 21. Шематизмь на рокъ1896. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института, 1896.
 22. Шематизмь на рокъ1898. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института, 1898.
 23. Шематизмь на рокъ1899. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіемъ Осипа Данилюка, 1899.
 24. Шематизмь на рокъ1900. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіемъ Осипа Данилюка, 1900.
 25. Шематизмь на рокъ — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института под управленіемъ Осипа Данилюка, 1901.
 26. Шематизмь на рокъ — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1902.
 27. Шематизмь на рокъ — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1903.
 28. Шематизмь на рокъ — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1904.
 29. Шематизмь на рокъ1905. — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1905.
 30. Шематизмь рокъ — Львовъ : Накладом Архіепархіального Клира, 1906.
 31. Шематизмъ на рокъ — Жовква : В печатнѣ ОО.Василіянъ, 1907.
 32. Шематизмъ на рокъ — Жовква : В печатнѣ ОО.Василіянъ, 1908.
 33. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1909.
 34. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1910.
 35. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1911.
 36. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1912.
 37. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1913.
 38. Шематизмъ на рок — Львовъ : Накладом архіепархіяльного клира, 1914.
 39. Шематизм Всего духовенства греко-католицкої Львівської митрополичої архієпархії на рік — Львів : Накладом архієпархіяльного духовенства, 1918.
 40. Шематизм на рік — Львів : Накладом Архіепархіяльного духовенства, 1924.
 41. Шематизм гр.-кат. духовенства Львівської архіепархії на рік — Львів : Накладом священичої кооперативи «Власна допомога», 1927.
 42. Шематизм на рік — Львів : Накладом священичої кооперативи «Власна допомога», 1928.
 43. Шематизм на рік — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії, 1929.
 44. Шематизм на рік — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії, 1930.
 45. Шематизм на рік1931/32. — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії,
 46. Шематизм на рік1932/33. — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії,
 47. Шематизм на рік1935/ — Львів : Накладом канцелярії митрополичої консисторії, 1935.
 48. Шематизм духовенства Львівської архіепархії. 1938. — Львів : Накладом митрополичої консисторії,
 49. Шематизмъ народнихъ школъ учителей в Архіепархіи Львовской подчиненнихъ Львовской Руской Гр.Каѣ. Обряда Митропольной Консисторіи на рок — Львов : Типомъ Института Ставропигійского. Управитель тип. : Стефанъ Гучковскій, 1866. — С. 54—55.
 50. Шематизмъ народнихъ школъ учителей в Архіепархіи Львовской подчиненнихъ Львовской Руской Гр.Каѣ. Обряда Митропольной Консисторіи на рок — Львов : З Печатнъ Института Ставропигійского. Управитель печ. Стефанъ Гучковскій, 1867. — С. 16, 17, 58.
 51. Subtelny О. Cossack Ukraine and the Turco-Islamic World / О. Subtelny // Rethinking Ukrainian Histo­ry. — Edmonton, 1981.
 52. Археологія та стародавня історія Пустомитівського району // http://www.zamky.com.ua/istoriya/arheolo­giya-ta-starodavnya-istoriya-pust.
 53. Гостинець // https://uk.wikipedia.org/wiki/.
 54. Заславський В. Як Петро Дорошенко та Іван Мазепа Крехів від татар і турків захищали // http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/34926.
 55. Королівство Галичини та Володимирії // https://uk. wikipedia.org/wiki/.
 56. Макарчук В.С. Питання обміну населенням при врегулюванні післявоєнних кордонів Української РСР (за підсумками Другої світової війни 1939—1945 рр.) // http://historylaw.lp.edu.ua/.
 57. На Львівщині розкопали найзахідніше поселення трипільської культури //http://vilne.org.ua/2016/07/ %D0%BD%D0%B59. Німці в Україні // https://uk.wikipedia.org/wiki.
 58. Німці в Україні // https://uk.wikipedia.org/wiki.
 59. Польсько-турецька війна (1672—1676) // https: // uk.wikipedia.org/wiki.
 60. Яворівський військовий полігон // https://uk.wiki­pedia.org/wiki.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »