Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2020. № 6 (156)

Народознавчі зошити. 2020. № 6 (156). С. 1247—1255

УДК [7.075:339.16:004.738]:616.98](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1247

РИНОК МИСТЕЦТВА (АРТРИНКУ) В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Степан ДАВИМУКА

 • ORCID ID:
 • провідний науковий співробітник,
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень
 • імені М.І. Долішнього НАН України»,
 • вул. Козельницька, 4, 79026, Львів, Україна,

Мета статті —визначити характерні тенденції ринку мистецтва (артринку) в період кризових ситуацій, обумовлених наслідками карантину, викликаного пандемією COVID-2019, та проаналізувати їх сутність й визначити перспективи подальшого розвитку. На основі застосування методів аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення було встановлено характерні тенденції розвитку ринку мистецтва (артринку), серед яких: організаційна активність галерей, аукціонів та інших учасників екосистеми мистецтва, спрямована на пошук шляхів та методів збереження ринку; застосування методів підтримки культури та мистецтва з боку влади провідних країн світу для збереження мистецьких організацій та діяльності окремих художників; застосування цифрових технологій та перехід артринку в онлайн-режим; прояв активної позиції художників в частині генерування креативних ідей для роботи в мистецтві та на ринку. Виявлені та охарактеризовані тенденції представляють наукову новизну дослідження.

Висновки: креативні ідеї щодо нового формату виставок і продажу робіт можуть в умовах карантину або інших кризових ситуацій надати художникові та мистецьким організаціям можливість сповістити про себе на локальному та глобальному рівнях та продемонструвати відданість спільним цінностями і цілям.

Ключові слова: пандемія COVID-2019, ринок мистецтва, екосистема мистецтва, тенденції, онлайн-торгівля.

 • 1. Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker. URL: https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker.
 • 2. Ганна Трегуб. Питання пріоритетів. URL: https://tyzhden.ua/Culture/243845.
 • 3. Денис Белькевич. Потери участников арт-рынка. От­четы Art Handler / Art Basel & UBS. URL: https://artinvestment.ru/invest/analytics/20200331_crisis_report.html.
 • 4. 5AMLD — 5th EU Anti-Money Laundering Directive: What You Need to Know. URL: https://complyadvanta­ge.com/blog/5mld-fifth-anti-money-laundering-directive/
 • 5. Museums around the world in the face of COVID-19. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000 373530.
 • 6. Art Galleries Respond to Virus Outbreak With Online Viewing Rooms. URL: https://www.nytimes.com/2020/ 03/16/arts/design/art-galleries-online-viewing-coro­navirus.html?fbclid=IwAR2OLaOqKa-cvct3ZDIsQjLuWAz5UNYFUMvYwF9uWzBHSnsbW3TUJ0SkoT0.
 • 7. Hiscox Online Art Trade Report 2019. URL: https://arttactic.com/product/49173/.
 • 8. Июньские торги принесли Sotheby’s $430 млн. URL: https://artinvestment.ru/news/artnews/20200702_sothebys_summer_sales.html.
 • 9. Сайт Christie’s. URL: https://www.christies.com.
 • 10.    Sotheby’s выручил на онлайн-торгах 363,2 млн. дол. URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/8209/.
 • 11.   Snapshot Overview: Impressionist, Modern, & Contemporary Art Evening Sales, New York, October 2020. URL: https://arttactic.com/product/snapshot-overview-impressionist-modern-contemporary-art-evening-sales-new-york-october-2020/.
 • 12.    Every Artist on This Online Art-Selling Platform Makes a Profit From Each Sale-Even If Their Own Works Don’t Find Buyers. URL: https://news.artnet.com/market/snark-art-in-the-age-of-quarantine-1893139.
 • 13.   Музей Родена в Париже будет продавать копии работ скульптора, чтобы покрыть убытки от карантина. URL: https://artguide.com/news/7313.
 • 14.   Денис Белькевич. Арт-рынок в период кризиса. Часть 3: Войны и политическая турбулентность. URL: https://artinvestment.ru/invest/analytics/20200402_crisis.html.
 • 15.    Art Market Update. URL: https://www.privatebank.bank­ofamerica.com/articles/art-services-market-update.html.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »