« 2020. № 6 (156)

Народознавчі зошити. 2020. № 6 (156). С. 1247—1255

УДК [7.075:339.16:004.738]:616.98](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1247

РИНОК МИСТЕЦТВА (АРТРИНКУ) В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Степан ДАВИМУКА

 • ORCID ID:
 • провідний науковий співробітник,
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень
 • імені М.І. Долішнього НАН України»,
 • вул. Козельницька, 4, 79026, Львів, Україна,

Мета статті —визначити характерні тенденції ринку мистецтва (артринку) в період кризових ситуацій, обумовлених наслідками карантину, викликаного пандемією COVID-2019, та проаналізувати їх сутність й визначити перспективи подальшого розвитку. На основі застосування методів аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення було встановлено характерні тенденції розвитку ринку мистецтва (артринку), серед яких: організаційна активність галерей, аукціонів та інших учасників екосистеми мистецтва, спрямована на пошук шляхів та методів збереження ринку; застосування методів підтримки культури та мистецтва з боку влади провідних країн світу для збереження мистецьких організацій та діяльності окремих художників; застосування цифрових технологій та перехід артринку в онлайн-режим; прояв активної позиції художників в частині генерування креативних ідей для роботи в мистецтві та на ринку. Виявлені та охарактеризовані тенденції представляють наукову новизну дослідження.

Висновки: креативні ідеї щодо нового формату виставок і продажу робіт можуть в умовах карантину або інших кризових ситуацій надати художникові та мистецьким організаціям можливість сповістити про себе на локальному та глобальному рівнях та продемонструвати відданість спільним цінностями і цілям.

Ключові слова: пандемія COVID-2019, ринок мистецтва, екосистема мистецтва, тенденції, онлайн-торгівля.

 • 1. Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker. URL: https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker.
 • 2. Ганна Трегуб. Питання пріоритетів. URL: https://tyzhden.ua/Culture/243845.
 • 3. Денис Белькевич. Потери участников арт-рынка. От­четы Art Handler / Art Basel & UBS. URL: https://artinvestment.ru/invest/analytics/20200331_crisis_report.html.
 • 4. 5AMLD — 5th EU Anti-Money Laundering Directive: What You Need to Know. URL: https://complyadvanta­ge.com/blog/5mld-fifth-anti-money-laundering-directive/
 • 5. Museums around the world in the face of COVID-19. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000 373530.
 • 6. Art Galleries Respond to Virus Outbreak With Online Viewing Rooms. URL: https://www.nytimes.com/2020/ 03/16/arts/design/art-galleries-online-viewing-coro­navirus.html?fbclid=IwAR2OLaOqKa-cvct3ZDIsQjLuWAz5UNYFUMvYwF9uWzBHSnsbW3TUJ0SkoT0.
 • 7. Hiscox Online Art Trade Report 2019. URL: https://arttactic.com/product/49173/.
 • 8. Июньские торги принесли Sotheby’s $430 млн. URL: https://artinvestment.ru/news/artnews/20200702_sothebys_summer_sales.html.
 • 9. Сайт Christie’s. URL: https://www.christies.com.
 • 10.    Sotheby’s выручил на онлайн-торгах 363,2 млн. дол. URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/8209/.
 • 11.   Snapshot Overview: Impressionist, Modern, & Contemporary Art Evening Sales, New York, October 2020. URL: https://arttactic.com/product/snapshot-overview-impressionist-modern-contemporary-art-evening-sales-new-york-october-2020/.
 • 12.    Every Artist on This Online Art-Selling Platform Makes a Profit From Each Sale-Even If Their Own Works Don’t Find Buyers. URL: https://news.artnet.com/market/snark-art-in-the-age-of-quarantine-1893139.
 • 13.   Музей Родена в Париже будет продавать копии работ скульптора, чтобы покрыть убытки от карантина. URL: https://artguide.com/news/7313.
 • 14.   Денис Белькевич. Арт-рынок в период кризиса. Часть 3: Войны и политическая турбулентность. URL: https://artinvestment.ru/invest/analytics/20200402_crisis.html.
 • 15.    Art Market Update. URL: https://www.privatebank.bank­ofamerica.com/articles/art-services-market-update.html.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »