Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2020. № 6 (156)

Народознавчі зошити. 2020. № 6 (156). С. 1247—1255

УДК [7.075:339.16:004.738]:616.98](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1247

РИНОК МИСТЕЦТВА (АРТРИНКУ) В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Степан ДАВИМУКА

 • ORCID ID:
 • провідний науковий співробітник,
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень
 • імені М.І. Долішнього НАН України»,
 • вул. Козельницька, 4, 79026, Львів, Україна,

Мета статті —визначити характерні тенденції ринку мистецтва (артринку) в період кризових ситуацій, обумовлених наслідками карантину, викликаного пандемією COVID-2019, та проаналізувати їх сутність й визначити перспективи подальшого розвитку. На основі застосування методів аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення було встановлено характерні тенденції розвитку ринку мистецтва (артринку), серед яких: організаційна активність галерей, аукціонів та інших учасників екосистеми мистецтва, спрямована на пошук шляхів та методів збереження ринку; застосування методів підтримки культури та мистецтва з боку влади провідних країн світу для збереження мистецьких організацій та діяльності окремих художників; застосування цифрових технологій та перехід артринку в онлайн-режим; прояв активної позиції художників в частині генерування креативних ідей для роботи в мистецтві та на ринку. Виявлені та охарактеризовані тенденції представляють наукову новизну дослідження.

Висновки: креативні ідеї щодо нового формату виставок і продажу робіт можуть в умовах карантину або інших кризових ситуацій надати художникові та мистецьким організаціям можливість сповістити про себе на локальному та глобальному рівнях та продемонструвати відданість спільним цінностями і цілям.

Ключові слова: пандемія COVID-2019, ринок мистецтва, екосистема мистецтва, тенденції, онлайн-торгівля.

 • 1. Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker. URL: https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker.
 • 2. Ганна Трегуб. Питання пріоритетів. URL: https://tyzhden.ua/Culture/243845.
 • 3. Денис Белькевич. Потери участников арт-рынка. От­четы Art Handler / Art Basel & UBS. URL: https://artinvestment.ru/invest/analytics/20200331_crisis_report.html.
 • 4. 5AMLD — 5th EU Anti-Money Laundering Directive: What You Need to Know. URL: https://complyadvanta­ge.com/blog/5mld-fifth-anti-money-laundering-directive/
 • 5. Museums around the world in the face of COVID-19. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000 373530.
 • 6. Art Galleries Respond to Virus Outbreak With Online Viewing Rooms. URL: https://www.nytimes.com/2020/ 03/16/arts/design/art-galleries-online-viewing-coro­navirus.html?fbclid=IwAR2OLaOqKa-cvct3ZDIsQjLuWAz5UNYFUMvYwF9uWzBHSnsbW3TUJ0SkoT0.
 • 7. Hiscox Online Art Trade Report 2019. URL: https://arttactic.com/product/49173/.
 • 8. Июньские торги принесли Sotheby’s $430 млн. URL: https://artinvestment.ru/news/artnews/20200702_sothebys_summer_sales.html.
 • 9. Сайт Christie’s. URL: https://www.christies.com.
 • 10.    Sotheby’s выручил на онлайн-торгах 363,2 млн. дол. URL: http://www.theartnewspaper.ru/posts/8209/.
 • 11.   Snapshot Overview: Impressionist, Modern, & Contemporary Art Evening Sales, New York, October 2020. URL: https://arttactic.com/product/snapshot-overview-impressionist-modern-contemporary-art-evening-sales-new-york-october-2020/.
 • 12.    Every Artist on This Online Art-Selling Platform Makes a Profit From Each Sale-Even If Their Own Works Don’t Find Buyers. URL: https://news.artnet.com/market/snark-art-in-the-age-of-quarantine-1893139.
 • 13.   Музей Родена в Париже будет продавать копии работ скульптора, чтобы покрыть убытки от карантина. URL: https://artguide.com/news/7313.
 • 14.   Денис Белькевич. Арт-рынок в период кризиса. Часть 3: Войны и политическая турбулентность. URL: https://artinvestment.ru/invest/analytics/20200402_crisis.html.
 • 15.    Art Market Update. URL: https://www.privatebank.bank­ofamerica.com/articles/art-services-market-update.html.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »