« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 928—937

УДК 746(=161.2):005.33 “20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.928

ДІЯЛЬНІСТЬ МИСТЕЦЬКОГО ПРОСТОРУ «МАЙСТЕРНЯ МАҐДИ ДЗВІН» У КОНТЕКСТІ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

СЕМЧУК Леся

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3209-3585
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
 • Прикарпатський національний університет
 • імені Василя Стефаника,
 • кафедра дизайну і теорії мистецтва,
 • вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76000, Україна,
 • Контакти: e-mail: lesia.semchuk@pnu.edu.ua

Анотація. Мета статті — висвітлити історію заснування та становлення львівського мистецького простору «Майстерня Маґди Дзвін». Серед важливих завдань: окреслення його ролі у процесах відродження й популяризації традиційних художніх ознак української народної одягової вишивки на початку ХХІ століття; аналіз розвитку видів діяльності майстерні серед яких визначено — колекціонування зразків автентичної одягової вишивки, навчально-просвітницький та дослідницький напрямки. Увага приділяється й процесам пошуку навчальних форматів, методичних підходів, їх особливостям залежно від суспільної затребуваності та очікуваних результатів.

Джерельною базою для написання статті стали авторські польові матеріали (аудіозаписи, світлини), а також інформація з інтернет-ресурсів, зокрема веб-сайтів різних видань, youtube-каналу Усті Стефанчук, сторінок «Майстерні Маґди Дзвін» у фотохостингу Pinterest та соцмережі Facebook.

Методологічну основу дослідження складають принципи інтерв’ювання, структурування та порівняння й історичний та комунікаційний аспекти системного аналізу.

Ключові слова: одягова вишивка, «Майстерня Магди Дзвін», мистецький простір, техніки вишивання, способи зшивання, вишивальне мистецтво, виконавська майстерність, навчальні формати.

Надійшла 2.08.2022

Список використаних джерел

 • 1. Babii N., Chmelyk I., Semchuk L., Typchuk V., Voloshchuk Y. Art practices in museums of Western Ukraine — from subject to method. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12. Issue 1. Special Issue XXVII. S. 91—98.
 • 2. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка: західні області УРСР. Київ: Наукова думка, 1988. 190 с.
 • 3. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки: книга-альбом. Київ: Мистецтво, 2008. 464 c.: іл.
 • 4. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: Ант, 2005. 400 с.
 • 5. Шудря Є. Подвижниці народного мистецтва. Київ: Ант, 2003. 64 с.
 • 6. Львівська поетеса Магда Дзвін презентує у Хмельницькому нову збірку «Ми нині сущі». URL: https://ye.ua/news/news_27882.html (дата звернення: 6.05.2022).
 • 7. Кришталева О. Автентика від майстерні Магди Дзвін. URL: https://korali.info/obryadi/avtentika-vid-maisterni-magdi-dzvin.html (дата звернення: 18.02.2022).
 • 8. Стефанчук У. 12 ЗУМстріч про вишивку: Анна Рогатинська та Оксана Печарська Майстерня Маґди Дзвін (м. Львів). URL: https://www.youtube.com/watch?v=J5HDHUx2z-A (дата звернення: 06.06. 2022).
 • 9. Стефанчук У. 9 ЗУМстріч про вишивку: Ярина Сліпецька (Львів) про реставрацію, вишивку як маркер і виховання смаку. URL: https://www.youtube.com/watch?v=iPUsSqswVV8 (дата звернення: 06.06.2022).
 • 10. Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології. Харків: Савчук О.О., 2015. 464 с.: іл.
 • 11. Біляшівський М.Ф. Українське народне мистецтво. Упоряд. О.О. Савчук; передм. М.Р. Селівачов. Харків: Олександр Савчук, 2017. 167 с.
 • 12. Шухевич В.О. Гуцульщина: в 5 частинах. Упоряд. О.О. Савчук; передм. А.А. Карпенко; післям. М.С. Глушко. Репринт. вид. 1899—1908 рр. Харків: Олександр Савчук, 2018. 1217 с.: іл., ноти.
 • 13. Гургула І. Народне мистецтво Західних областей України. Київ: Мистецтво, 1966. 77 с.
 • 14. Кульчицька О. Народний одяг Західних областей України. Львів: Апріорі, 2018. 316 с.
 • 15. Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки: Техніка і технологія. Львів: Місіонер, 1996. 156 с.
 • 16. Стельмащук Г. Українське народне вбрання. Львів: Апріорі, 2019. 256 с.
 • 17. Никорак О. Українська народна тканина ХІХ—ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. 1. Львів, 2004. 584 с.
 • 18. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси ХІХ — поч. Х ст. Київ: Родовід, 2008. 230 с.: іл.
 • 19. Булгакова-Ситник Л. Подільська народна вишивка: етногр. аспект. Львів, 2005. 328 с.
 • 20. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Київ: Балтія-Друк, 2008. Т. 1. Лісостеп. 160 с.: іл.
 • 21. Манько В. Українська народна писанка. Львів: Свічадо, 2008. 81 с.
 • 22. Бесіда з Рогатинською Г.Л.: аудіозапис 05.05.2022. Архів Л. Семчук. Івано-Франківськ.
 • 23. Майстерня Магди Дзвін. URL: https://www.facebook.com/majsterniamagdydzvin/events/?ref=page_internal (дата звернення: 06.07.2022).

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »