Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1549—1556

УДК 745.55: 391.7 (477.8)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1549

Надійшла 15.11.2017

НАМИСТО В КОМПЛЕКСІ ПРИКРАС РУСИНІВ ТА РУМУНІВ БУКОВИНИ XIX—XX ст.

Фединчук Ольга Богданівна, асистент кафедри декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича,

майстер художньої вишивки Національної спілки майстрів народного мистецтва України,

вул. О. Невського, 3 б, м. Вижниця, Чернівецька обл., 59200, Україна

Контакти: (037)3022681; e-mail: decorative.applied.art@ukr.net

Анотація. Розглядається намисто у буковинському і румунському комплексі прикрас XIX—XX ст. Огляд літератури вказує, що намисто Північної Буковини є недостатньо вивченим та потребує мистецтвознавчих розвідок, також не висвітлені художні особливості, стилістика, морфологія. У зв’язку з віддаленістю цього регіону буковинське і румунське намиста не ставали об’єктом спеціальних досліджень.

Ключові слова: намисто, корал, перли, венеціанське намисто, скляне намисто.

Список використаних джерел

 1. ЧМНАП КВ­6533/ПР­56.
 2. ЧМНАП КВ­4235/ПР­22.
 3. ЧМНАП КВ­5187/ПР­47.
 4. ЧМНАП КВ­1671/ПР­10.
 5. ЧМНАП КВ­450/ПР­2.
 6. ЧМНАП КВ­1904/ПР­12.
 7. ЧМНАП КВ­6533/ПР­56.
 8. ЧМНАП КВ­4606/ПР­40.
 9. ЧМНАП КВ­7088/ДРК­280.
 10. ЧМНАП КВ­4565/ПР­37.
 11. ЧОКМ КВ­1808/М­86.
 12. ЧОКМ (експозиція).
 13. ЧОКМ 32999­ІІІ­20832.
 14. ЧОКМ 31214­ІІІ­19487.
 15. ЧОКМ 17195­ІІІ­12202
 16. ЧОМ 17197­ІІІ­12204.
 17. ЧОКМ 17198­ІІІ­12205.
 18. ЧOХМ КВ­1809/М­87.
 19. ЧOХМ КП­418/М­27.
 20. ЧОХМ КВ/350 Гр­226.
 21. Волік К. Дукачі в історичному контексті та культурному просторі України: соціум, символіка, семіотика / К. Волік // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. — 2013. — № 4. — С. 54—57.
 22. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси XIX — початку XX століть : монографія / відп. ред. С.П. Павлюк. — Київ : Родовід, 2007. — 232 с.
 23. Голод І.В. Декоративно­ужиткове мистецтво. Словник. — Т. 2 / Я.П. Запаско, І.В. Голод та ін. — Львів  : Афіша, 2000. — 400 с.
 24. Кожолянко Г. Етнографія Буковини : у 3 т. / Г. Кожолянко ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича ; Буковинське етнографічне товариство. — Чернівці : Золоті литаври, 1999. — Т. 1. — 384 с.
 25. Кожолянко Я. Буковинський традиційний одяг : монографія / Я. Кожолянко. — Чернівці ; Саскатун : Frie­sen Printers ; Altona ; Manitoba, 1994. — 262 с.
 26. Кораллы в ювелирном искусстве // Вісник ювеліра України. — Київ : Ювелір­пресс, 2008. — Вип. 3. — С. 56—57.
 27. Костишина М. Український народний костюм Північної Буковини. Традиції і сучасність : монографія / М. Костишина. — Чернівці : Рута, 1996. — 192 с.
 28. Матейко К. Український народний одяг / К. Матейко // Народна творчість та етнографія. — Київ : Наукова думка, 1963. — № 2. — С. 63—64.
 29. Недашківська Г. Корали в народному вбранні / Г. Недашківська // Народна творчість та етнографія. — Київ : Наукова думка, 1988. — № 5. — С. 56—58.
 30. Пивоваров С. Монества, дукачі, згарди, салби — прикраси буковинок позаминулого століття / С. Пивоваров // Свобода слова. — 2004. — Т. 18. — Ч. 47. — С. 17.
 31. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру / О. Федорчук. — Львів : Свічадо, 2007. — 120 с.
 32. Шмагало Р. Художній метал в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. Енциклопедія художнього металу. — Том. 1 / Р. Шмагало. — Львів : Апріорі, 2015. — 668 с.
 33. Шухевич В. Гуцульщина: перша і друга частина (репринтне вид. 1899 р.) / В. Шухевич. — Київ : Верховина, 1997. — 352 с.
 34. Banateanu T. Larte populaire dans la republique populaire roumaine / T. Banateanu, G. Fosca, E. Lonesco. — Bu­cu­reşti : Éditions d’Etat pour La Litterature et l’Art, 1956. — 415 p.
 35. Banateanu Т. Arta Populara Bucovineana / T. Bana­tea­nu. — Bucureşti : Fondul Plastic, 1975. — 479 p.
 36. Bechmann H. ORO — 6.000 ani fra storia e leggenda / H. Bechmann. — Bergamo : Bolis, 2010. — 279 p.
 37. BuzilăB. Costumul popolar din republica Moldava / B. Buzilă. — Chişinău, 2011. — 119 p.
 38. Camera di Comercio Industria, Artiginato e Agricoltura di Roma. Ogetti preziosi e orologeria. — Roma : Romana Editrice, 1985. — 191 p.
 39. Costinea V. Valea Siretului: copere etnografici din zona Storoji­net  / V. Costinea. — Timişoara : Artpress, 2007. — 77 p.
 40. Domenici V. Natura e medicina: la perle / V. Domenici // Airone. — Milano : Elcograf, 1978. — № 78. — Р. 34.
 41. Laurentiu D. Crasna: un colt de etermitate romaneasca din Bucovina: monografica etnografica si istorica / D. Laurentiu. — Bucureşti : Editura Coralia, 2004. — 222 p.
 42. Nicorici L. Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova: Teză / L. Nicorici. — Chişinău, 2007. — 211 р.
 43. Treccani G. Dizionario encyclopedico Italiano / Trec­cani G. // Istituto della encyclopedia Italiana. — Milano : Arti Grafici Ricordi, 1989. — P. 819.
 44. Treccani G. Dizionario encyclopedico Italiano / Trec­cani G. // Istituto della encyclopedia Italiana. — Milano  : Arti Grafici Ricordi, 1987. — P. 1078.
 45. Antonescu R. Dicşionar de simboluri şi credinşe tradişio­nale romăneşti [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cimec.ro/Etnografie/Antonescu­dictionar.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »