« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 608–617

УДК 394.24(=161.32’282.2Лем):398.8

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.608

ЛЕМКІВСЬКІ «ВЕЧІРКИ» («ВЕЧИРКИ», «ВЕЧУРКИ», «ПРЯДКИ»)

Горбаль Марія Юліанівна, провідний науковий редактор
Інститут народознавства Національної академії наук України,
відділ історичної етнології,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: (098)9760068; e-mail: horbal.m@gmail.com

Анотація. Описуються лемківські вечірки як форма гуртової праці молоді — прядіння льону, вовни та конопель. Наголошується на економічній та соціальній функції такої праці. Підкреслюється важлива роль вечірок у збереженні національного фольклору, його передачі майбутнім поколінням. Наводяться деякі приказки, легенди, перекази, небилиці, пісні, ігри, які були задіяні у вечіркових дійствах. За матеріалами статті можна робити сценічне відтворення лемківських вечірок.

Ключові слова: вечірки, прядінні, гуртова праця, сільська громада.

Надійшла 16.05.2018

Список використаних джерел

1. Антологія лемківської пісні / упоряд. М. Байко. — Львів : Афіша, 2005.
2. Бодак Я. Спомини наших дідів-батьків / Ярослав Бодак // Наше слово. — Варшава, 2011. — № 39 (Лемківська сторінка).
3. Гойсак В. Лемківски вечірки в Панкні / Вікторія Гойсак // Наше слово. — Варшава, 2014. — № 3 (Лемківська сторінка).
4. Гойсак В. Традицийни лемківски вечірки. Медвід чи Солом’яник? / Вікторія Гойсак // Ватра. — Варшава, 2013. — № 1 (80). — С. 6—7, 27.
5. Горбаль М. Пилипівка, «ламаник», «ламанчик» / Марія Горбаль // Лемківський календар на 2005 рік. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004.
6. Горбаль М. Різдвяна обрядовість Лемківщини / Марія Горбаль. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011.
7. Горбаль М. Хрещення кавалєра / Марія Горбаль // Лемківський календар на 2005 рік. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004.
8. Гузій Р. Похоронні обряди / Р. Гузій, Й. Вархол, Н. Вархол // Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — Т. 2: Духовна культура. — С. 94—109.
9. Колесса Ф. Огляд українсько-руської народної поезії / Філарет Колесса // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. — 2009. — Вип. 47. — С. 67—172.
10. Лемківський календар на 2004 рік. — Львів : Каменяр, 2003.
11. Мадзелян С. Зима в Карпатах / Семан Мадзелян // Ватра. — Варшава, 1996. — № 4.
12. Мушинка М. Духова культура. Баляди / Микола Мушинка // Лемківщина: земля — люди — історія — культура. — Т. 2. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988.
13. Народна пісенність підльвівської Звенигородщини / записала і впорядкувала О. Харчишин. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2005.
14. Падовська О. Книжка про Малковичі / Олена Падовська. — Львів : ЛігаПрес, 2014. — 928 с.
15. Перейма Т. Похоронні звичаї й обряди в селі Ропици Руській, Горлицького повіта / Тимко Перейма // Гнатюк В. Похоронні вичаї й обряди: Етнографічний збірник. — Львів, 1912. — Т. ХХХІІ. — С. 203—209.
16. Періг Р. Немеркнучі перлини: Лемківські приповідки / Роман Періг. — Львів, 2013.
17. Посьмійме ся кусцьок // Лемківський календар на 2004 рік. — Львів : Каменяр, 2003.
18. Ридзанич А. Стары слова в тексті. Вечірки / Анна Ридзанич // Річник Руской Бурсы, 2008. — Горлиці : Стоваришыня «Руска Бурса», 2008.
19. Сивицький М. Духова культура / Микола Сивицький // Лемківщина: земля — люди — історія — культура. — Т. 2. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988.
20. Хомик В. Наша Лемківщина: поезії та пісні / Василь Хомик. — Львів : Каменяр, 2003.
21. Шмайда М. Балади / Михайло Шмайда. — Мюнхен : Український Вільний Університет, 2015.
22. Яворський О. Похоронні звичаї й обряди в Ясельськім повіті / Осип Яворський // Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди: Етнографічний збірник. — Львів, 1912. — Т. ХХХІІ. — С. 209—210.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »