« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 608–617

УДК 394.24(=161.32’282.2Лем):398.8

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.608

ЛЕМКІВСЬКІ «ВЕЧІРКИ» («ВЕЧИРКИ», «ВЕЧУРКИ», «ПРЯДКИ»)

Горбаль Марія Юліанівна, провідний науковий редактор
Інститут народознавства Національної академії наук України,
відділ історичної етнології,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: (098)9760068; e-mail: horbal.m@gmail.com

Анотація. Описуються лемківські вечірки як форма гуртової праці молоді — прядіння льону, вовни та конопель. Наголошується на економічній та соціальній функції такої праці. Підкреслюється важлива роль вечірок у збереженні національного фольклору, його передачі майбутнім поколінням. Наводяться деякі приказки, легенди, перекази, небилиці, пісні, ігри, які були задіяні у вечіркових дійствах. За матеріалами статті можна робити сценічне відтворення лемківських вечірок.

Ключові слова: вечірки, прядінні, гуртова праця, сільська громада.

Надійшла 16.05.2018

Список використаних джерел

1. Антологія лемківської пісні / упоряд. М. Байко. — Львів : Афіша, 2005.
2. Бодак Я. Спомини наших дідів-батьків / Ярослав Бодак // Наше слово. — Варшава, 2011. — № 39 (Лемківська сторінка).
3. Гойсак В. Лемківски вечірки в Панкні / Вікторія Гойсак // Наше слово. — Варшава, 2014. — № 3 (Лемківська сторінка).
4. Гойсак В. Традицийни лемківски вечірки. Медвід чи Солом’яник? / Вікторія Гойсак // Ватра. — Варшава, 2013. — № 1 (80). — С. 6—7, 27.
5. Горбаль М. Пилипівка, «ламаник», «ламанчик» / Марія Горбаль // Лемківський календар на 2005 рік. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004.
6. Горбаль М. Різдвяна обрядовість Лемківщини / Марія Горбаль. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011.
7. Горбаль М. Хрещення кавалєра / Марія Горбаль // Лемківський календар на 2005 рік. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004.
8. Гузій Р. Похоронні обряди / Р. Гузій, Й. Вархол, Н. Вархол // Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — Т. 2: Духовна культура. — С. 94—109.
9. Колесса Ф. Огляд українсько-руської народної поезії / Філарет Колесса // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. — 2009. — Вип. 47. — С. 67—172.
10. Лемківський календар на 2004 рік. — Львів : Каменяр, 2003.
11. Мадзелян С. Зима в Карпатах / Семан Мадзелян // Ватра. — Варшава, 1996. — № 4.
12. Мушинка М. Духова культура. Баляди / Микола Мушинка // Лемківщина: земля — люди — історія — культура. — Т. 2. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988.
13. Народна пісенність підльвівської Звенигородщини / записала і впорядкувала О. Харчишин. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2005.
14. Падовська О. Книжка про Малковичі / Олена Падовська. — Львів : ЛігаПрес, 2014. — 928 с.
15. Перейма Т. Похоронні звичаї й обряди в селі Ропици Руській, Горлицького повіта / Тимко Перейма // Гнатюк В. Похоронні вичаї й обряди: Етнографічний збірник. — Львів, 1912. — Т. ХХХІІ. — С. 203—209.
16. Періг Р. Немеркнучі перлини: Лемківські приповідки / Роман Періг. — Львів, 2013.
17. Посьмійме ся кусцьок // Лемківський календар на 2004 рік. — Львів : Каменяр, 2003.
18. Ридзанич А. Стары слова в тексті. Вечірки / Анна Ридзанич // Річник Руской Бурсы, 2008. — Горлиці : Стоваришыня «Руска Бурса», 2008.
19. Сивицький М. Духова культура / Микола Сивицький // Лемківщина: земля — люди — історія — культура. — Т. 2. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988.
20. Хомик В. Наша Лемківщина: поезії та пісні / Василь Хомик. — Львів : Каменяр, 2003.
21. Шмайда М. Балади / Михайло Шмайда. — Мюнхен : Український Вільний Університет, 2015.
22. Яворський О. Похоронні звичаї й обряди в Ясельськім повіті / Осип Яворський // Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди: Етнографічний збірник. — Львів, 1912. — Т. ХХХІІ. — С. 209—210.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »