« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 608–617

УДК 394.24(=161.32’282.2Лем):398.8

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.608

ЛЕМКІВСЬКІ «ВЕЧІРКИ» («ВЕЧИРКИ», «ВЕЧУРКИ», «ПРЯДКИ»)

Горбаль Марія Юліанівна, провідний науковий редактор
Інститут народознавства Національної академії наук України,
відділ історичної етнології,
Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
Контакти: (098)9760068; e-mail: horbal.m@gmail.com

Анотація. Описуються лемківські вечірки як форма гуртової праці молоді — прядіння льону, вовни та конопель. Наголошується на економічній та соціальній функції такої праці. Підкреслюється важлива роль вечірок у збереженні національного фольклору, його передачі майбутнім поколінням. Наводяться деякі приказки, легенди, перекази, небилиці, пісні, ігри, які були задіяні у вечіркових дійствах. За матеріалами статті можна робити сценічне відтворення лемківських вечірок.

Ключові слова: вечірки, прядінні, гуртова праця, сільська громада.

Надійшла 16.05.2018

Список використаних джерел

1. Антологія лемківської пісні / упоряд. М. Байко. — Львів : Афіша, 2005.
2. Бодак Я. Спомини наших дідів-батьків / Ярослав Бодак // Наше слово. — Варшава, 2011. — № 39 (Лемківська сторінка).
3. Гойсак В. Лемківски вечірки в Панкні / Вікторія Гойсак // Наше слово. — Варшава, 2014. — № 3 (Лемківська сторінка).
4. Гойсак В. Традицийни лемківски вечірки. Медвід чи Солом’яник? / Вікторія Гойсак // Ватра. — Варшава, 2013. — № 1 (80). — С. 6—7, 27.
5. Горбаль М. Пилипівка, «ламаник», «ламанчик» / Марія Горбаль // Лемківський календар на 2005 рік. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004.
6. Горбаль М. Різдвяна обрядовість Лемківщини / Марія Горбаль. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2011.
7. Горбаль М. Хрещення кавалєра / Марія Горбаль // Лемківський календар на 2005 рік. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004.
8. Гузій Р. Похоронні обряди / Р. Гузій, Й. Вархол, Н. Вархол // Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — Т. 2: Духовна культура. — С. 94—109.
9. Колесса Ф. Огляд українсько-руської народної поезії / Філарет Колесса // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. — 2009. — Вип. 47. — С. 67—172.
10. Лемківський календар на 2004 рік. — Львів : Каменяр, 2003.
11. Мадзелян С. Зима в Карпатах / Семан Мадзелян // Ватра. — Варшава, 1996. — № 4.
12. Мушинка М. Духова культура. Баляди / Микола Мушинка // Лемківщина: земля — люди — історія — культура. — Т. 2. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988.
13. Народна пісенність підльвівської Звенигородщини / записала і впорядкувала О. Харчишин. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2005.
14. Падовська О. Книжка про Малковичі / Олена Падовська. — Львів : ЛігаПрес, 2014. — 928 с.
15. Перейма Т. Похоронні звичаї й обряди в селі Ропици Руській, Горлицького повіта / Тимко Перейма // Гнатюк В. Похоронні вичаї й обряди: Етнографічний збірник. — Львів, 1912. — Т. ХХХІІ. — С. 203—209.
16. Періг Р. Немеркнучі перлини: Лемківські приповідки / Роман Періг. — Львів, 2013.
17. Посьмійме ся кусцьок // Лемківський календар на 2004 рік. — Львів : Каменяр, 2003.
18. Ридзанич А. Стары слова в тексті. Вечірки / Анна Ридзанич // Річник Руской Бурсы, 2008. — Горлиці : Стоваришыня «Руска Бурса», 2008.
19. Сивицький М. Духова культура / Микола Сивицький // Лемківщина: земля — люди — історія — культура. — Т. 2. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988.
20. Хомик В. Наша Лемківщина: поезії та пісні / Василь Хомик. — Львів : Каменяр, 2003.
21. Шмайда М. Балади / Михайло Шмайда. — Мюнхен : Український Вільний Університет, 2015.
22. Яворський О. Похоронні звичаї й обряди в Ясельськім повіті / Осип Яворський // Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди: Етнографічний збірник. — Львів, 1912. — Т. ХХХІІ. — С. 209—210.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »