« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 700—708

УДК 821.161.2″18/19″-32Стефаник.091:821.16″18/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.700

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК У ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ДІАЛОЗІ        

ГНАТЮК Михайло

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0742-8272
 • доктор філологічних наук, професор,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра теорії літератури і порівняльного літературознавства,
 • завідувач кафедри,
 • вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: mychajlo.hnatiuk@gmail.com

Анотація. Стаття присвячена аналізові модерністичних шукань у літературі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (об’єкт дослідження). Автор досліджує контакти Василя  Стефаника з українським і польським мистецьким середовищем Львова та Кракова того часу, наголошуючи на неповторній індивідуальній манері українського новеліста (предмет дослідження). Актуальність опрацьованої теми обумовлена 150-річним ювілеєм письменника, який відзначається у 2021 році і значною мірою активізував дослідження його творчості.

Застосовані методи дослідження: біографічний, текстологічний, історіографічний, порівняльний та метод узагальнення.

Висновки: культурне та мистецьке середовище Кракова поза сумнівом вплинуло на вироблення нової модерної манери розповіді В. Стефаника. Експресіонізм як основа творчого мислення письменника була джерелом його мистецької індивідуальності, що мало значний вплив на дальший розвиток польської та української літератури.

Ключові слова: Василь Стефаник, літературне середовище, авторська індивідуальність, модернізм у слов’янських літературах, імпресіонізм, експресіонізм.

Надійшла 14.06.2021

Список використаних джерел

 • 1. Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника. Мюнхен: Сучасність, 1989. 277 с.
 • 2. Стефаник В. Автобіографія (1929). Стефаник В. Твори. Київ: Дніпро, 1971. С. 5—13.
 • 3. Лепкий Б. Три портрети (Іван Франко, Василь Стефаник, Владислав Оркан). Лепкий Б. Твори: у 2 т. Київ: Дніпро, 1991. Т. 2. С. 651—667.
 • 4. Клиновий Ю. Юрій Морачевський, його батьки, його приятелі. Сучасність [Мюнхен]. 1983. № 11 (27). С. 7—24.
 • 5. Морачевський В. Автобіографія. Юрій Морачевський, його батьки, його приятелі. Сучасність [Мюнхен]. 1983. № 11 (27). С. 7—24.
 • 6. Морачевський Ю. Візантинізація чи варваризація? Клиновий Ю. Юрій Морачевський, його батьки, йогоприятелі. Сучасність [Мюнхен]. 1983. № 11 (27). С. 7—24.
 • 7. Морачевський В. Василь Стефаник. Василь Стефаник у критиці і спогадах. Київ: Дніпро, 1970. С. 301—310.
 • 8. Стефаник В. Лист до В. Морачевського від серпня 1899. Стефаник В. Твори: у 3 т. Київ: Вид-во АН УРСР, 1949—1954. Т. 3. С. 192—193.
 • 9. Стефаник В. Лист до В. Гаморака від 7.ІІ.1899. Стефаник В. Твори: у 3 т. Київ: Вид-во АН УРСР, 1949—1954. Т. 3. С. 167.
 • 10. Пшибишевський С. Із землі зродженому творцеві. Василь Стефаник у критиці і спогадах. Київ: Дніпро, 1970. С. 281—282.
 • 11. Погребенник Ф. Василь Стефаник у слов’янських літературах. Київ: Наукова думка, 1976. 293 c.
 • 12. Петшицький Я. Новели Василя Стефаника польською мовою. Василь Стефаник у критиці і спогадах. Київ: Дніпро, 1970. С. 151—152.
 • 13. Стефаник В. Лист до В. Морачевського від 26 липня 1895. Стефаник В. Твори: у 3 т. Київ: Вид-во АН УРСР, 1949—1954. Т. 3. С. 38—39.
 • 14. Стефаник В. Лист до В. Морачевського від 25 листопада 1895. Стефаник В. Твори: у 3 т. Київ: Вид-во АН УРСР, 1949—1954. Т. 3. С. 48.
 • 15. Стефаник В. Лист до О. Гаморак від січня 1900. Стефаник В. Твори: у 3 т. Київ: Вид-во АН УРСР, 1949—1954. Т. 3. С. 196—197.
 • 16. Леся Українка. Малорусские писатели на Буковине. Леся Українка. Повне академічне зібрання творів:у 14 т. Луцьк, 2021. Т. 7. С. 97—112.
 • 17. Стефаник В. Лист до О. Гаморак від 21.ХІ.1903. Стефаник В. Твори: у 3 т. Київ: Вид-во АН УРСР, 1949—1954. Т. 3. С. 243.
 • 18. Погребенник Ф. Без цензурних купюр. Вітчизна, 1991. № 5. С. 151—168.
 • 19. Стефаник В. Лист до Д. Лукіяновича від 4 квітня 1926. Стефаник В. Твори: у 3 т. Київ: Вид-во АН УРСР, 1949—1954. Т. 3. С. 248.
 • 20. Стефаник В. Твори: у 3 т. Київ: Вид-во АН УРСР, 1949—1954. Т. 3.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »