« 2023. № 6 (174)

Народознавчі зошити.  2023. № 6 (174).  С. 1365—1373

УДК 378.096.091:745/749.012

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.06.1365

ГАЛУЗЕВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ: ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ І ДИЗАЙН

ДЯЧЕНКО Алла

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4496-5931
 • кандидатка педагогічних наук,
 • доцентка кафедри промислового дизайну
 • і комп’ютерних технологій,
 • деканша факультету декоративно-прикладного мистецтва,
 • членкиня Спілки дизайнерів України,
 • Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва
 • і дизайну імені Михайла Бойчука,
 • вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 32, 01014, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: alla.diachenko0107@gmail.com

Анотація. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та підтвердження ефективності створення галузевих принципів художньо-промислової освіти в контексті вивчення художніх промислів та дизайну.

Актуальність дослідження зумовлена потребою визначення основних тенденцій розвитку галузі художніх промислів і дизайну, а також необхідністю ідентифікувати потреби та виклики, які виникають перед освітянами та педагогами.

У результаті дослідження була розроблена та теоретично підтверджена модель організаційно-методичного підходу до розвитку креативних здібностей студентів у сфері художньо-промислової освіти під час вивчення художніх промислів та дизайну. Головна мета цієї моделі полягає у

стимулюванні креативних здібностей студентів через їх застосування в мистецько-прикладній діяльності.

Ключові слова: художньо-промислова освіта, предметно-художній образ, природні матеріали, декоративне мистецтво, методична модель.

Надійшла 30.10.2023

Список використаних джерел

 • 1. Ніколаєнко С. Інноваційний розвиток професійно-технічної освіти в Україні. Київ: Книга, 2007. 217 с.
 • 2. Масол Л.М., Базелюк О.В., Комаровська О.А., Муромець В.Г., Рагозіна В.В. Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті: Аналітична доповідь. Київ: Аура Букс, 2012. 240 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707897
 • 3. Гриценко Л.О., Негай Г.А., Страшко Л.М. Реалізація методологічного принципу системності навчання у процесі графічної підготовки фахівців технологій і дизайну. Молодь і ринок. 2021. № 1 (187). С. 84—91.
 • 4. Бабій Н.П. Актуальні культурно-мистецькі практики та процеси: проблематика наукового дискурсу. Питання культурології. № 36. 2020. С. 69—78.
 • 5. Гальченко М.С., Борінштейн Є.Р., Іванова Н.В., Ільїна Г.В. Візуальні метафори в цифровому освітньому просторі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. Том 81. № 1. С. 1—14.
 • 6. Прусак В. Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні (кінець ХХ — початок ХХІ). Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 31. С.  1—82.
 • 7. Скринник-Миська Д. Актуальні мистецькі практики в Академії мистецтв. URL: https://zbruc.eu/node/ 78726
 • 8. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Презентація візуальної грамотності в освітньому процесі та її експлікація в культурі мислення. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 75. № 1. С. 1—12.
 • 9. Ostenda A., Nestorenko T., Zhihir A. (2018). What do students think of the education curriculum? Case of Katowice School of Technology. International Relations 2018: Current issues of world economy and politics. Conference proceedings, 19th International Scientific Conference. Smolenice Castle. 2018. С. 582—589. URL: https://cutt.ly/9Yg6CcI (дата звернення: 15.07.2023).
 • 10. Гаврилишина Н.А. Декоративно-ужиткове мистецтво України. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Декоративно-ужиткове мистецтво України. 
 • 11. Синишин Л.О. Вплив державної освітньої політики на розвиток художньо промислової освіти Галичини (друга половина ХІХ — початок ХХ століття). Молодий вчений. 2016. № 11 (38). С. 501—506.
 • 12. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів: Українські Технології, 2005. 528 с.
 • 13. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ—ХХ ст. Львів, 2002. 480 с.
 • 14. Десятов Т. Сучасне наукове бачення неперервної професійної освіти: стратегія розвитку в масштабах геополітичних регіонів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2002. № 2. С. 9—23.
 • 15. Березюк О.С. Методика поетапного управління процесом моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: монографія. За ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 564 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »