Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 472—480.

УДК 82­312.9

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.472

ЦИКЛ РОМАНІВ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА­ ФАНТАСТА ФРЕНКА ГЕРБЕРТА «ДЮНА» ЯК САМОБУТНЄ ЯВИЩЕ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ, НАУКОВІЙ ДУМЦІ ТА КІНЕМАТОГРАФІ другої половини ХХ — початку ХХІ століть

Колодко Арсен, аспірант

Львівська національна академія мистецтв

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail office@lnam.edu.ua

Анотація. Охарактеризовано творчість американського письменника­фантаста Френка Герберта та його науково­фантастичні романи під загальною назвою «Дюна». Висвітлено наукову та філософську складові романів, у порівнянні з творами інших письменників у жанрі фантастики. Прослідковано вплив циклу книг «Дюна» на творчість видатних кіно­режисерів та сценаристів. Розглянуто найбільш відомі кіно версії романів Ф. Герберта відзняті з 1984 по 2003 рік.

Ключові слова: письменник, режисер, актор, фантастика, футурологія, роман, сценарій.

Надійшла 29.03.2017

Список використаних джерел

 1. Баженова Л.М. Мировая художественная культура ХХ век. Кино, театр, музика (+СD) / Баженова Л.М., Некрасова Л.М., Курчан Н.Н. и др. — Санкт­Петербург : Питер, 2008. — 432 с.
 2. Горохов П.А. Философские идеи в фантастике Герберта Уэллса / П.А. Горохов // Вестник ОГУ. — № 7 (126). — 2011. — Июль. — С. 5.
 3. Дубровский И.В. Очерки социальной истории средних веков / И.В. Дубровский. — Москва : Регнум, 2010. — 164 с.
 4. Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Каnета до Жанны д’Арк. 987—1460 / Ж. Дюби ; пер. с фр. Г.А. Абрамова, В.А. Павлова. — Москва : Международные. отношения, 2001. — 416 с.
 5. Линч Д. Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество / Дэвид Линч ; пер. с англ. К.А. Кистя­ковской. — Москва : Эксмо, 2009. — 208 с.
 6. Максуд Р. Ислам / Р. Максуд ; пер. с англ. В. Новикова. — Москва : ФАИР­ПРЕСС, 1998. — 304 с.
 7. Неелов Е.М. Фольклорный интертекст русской фантастики / Е.М. Неелов. — Петрозаводск : Петрозаводский гос. ун­т., 2002. — 124 с. — (Учебное пособие по спецкурсу).
 8. Ран О. Крестовый поход против Грааля: Пер. с нем. / О. Ран. — Москва : АСТ, 2004. — 301 с.
 9. Толкиен Дж Р.Р. О волшебных сказках. Фантазия / Толкиен Дж. Р.Р. // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы / пер с разных языков, общ ред. и предисловие В.А. Чапликовой. — Москва : Прогресс, 1991. — 405 с.
 10. Frank Herbert, author of sci­fi bestsellers, dies // Pitts Burgh Post­Gazette: Thurs. — Feb 13. — 1986. — P. 8.
 11. Дракон в море (позиция в списке №7; категория романы): Раздел Книги Френка Герберта «DUNE — неофициальный русский ресурс» Создание и поддержка сайта — Ksander. © 2002—2005, Ksander is *. E­mail: arrakis (at) arrakis.ru www.arrakis.ru!.
 12. Дюна (1984) — послання Френка Герберта сучасним українцям, новим аріям / Портал «Народний оглядач» портал світоглядних новин SD.ORG.UA / проект «Сенсар» / блог — Ігор Каганець / спец тема «Третій гетьманат» / категорія «Художні фільми» / 26.05.2015 — 21:28 / http://www.ar25.org/article/dyuna­1984­poslannya­frenka­gerberta­suchasnym­ukrayincyam­novym­ariyam.html.
 13. Дюна (1984) — послання Френка Герберта сучасним українцям, новим аріям / (Опубліковано: 26 травня 2015 р.) / https://www.youtube.com/watch?v=pQEK7 7Q9c2g.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »