« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 472—480.

УДК 82­312.9

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.472

ЦИКЛ РОМАНІВ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА­ ФАНТАСТА ФРЕНКА ГЕРБЕРТА «ДЮНА» ЯК САМОБУТНЄ ЯВИЩЕ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ, НАУКОВІЙ ДУМЦІ ТА КІНЕМАТОГРАФІ другої половини ХХ — початку ХХІ століть

Колодко Арсен, аспірант

Львівська національна академія мистецтв

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail office@lnam.edu.ua

Анотація. Охарактеризовано творчість американського письменника­фантаста Френка Герберта та його науково­фантастичні романи під загальною назвою «Дюна». Висвітлено наукову та філософську складові романів, у порівнянні з творами інших письменників у жанрі фантастики. Прослідковано вплив циклу книг «Дюна» на творчість видатних кіно­режисерів та сценаристів. Розглянуто найбільш відомі кіно версії романів Ф. Герберта відзняті з 1984 по 2003 рік.

Ключові слова: письменник, режисер, актор, фантастика, футурологія, роман, сценарій.

Надійшла 29.03.2017

Список використаних джерел

 1. Баженова Л.М. Мировая художественная культура ХХ век. Кино, театр, музика (+СD) / Баженова Л.М., Некрасова Л.М., Курчан Н.Н. и др. — Санкт­Петербург : Питер, 2008. — 432 с.
 2. Горохов П.А. Философские идеи в фантастике Герберта Уэллса / П.А. Горохов // Вестник ОГУ. — № 7 (126). — 2011. — Июль. — С. 5.
 3. Дубровский И.В. Очерки социальной истории средних веков / И.В. Дубровский. — Москва : Регнум, 2010. — 164 с.
 4. Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Каnета до Жанны д’Арк. 987—1460 / Ж. Дюби ; пер. с фр. Г.А. Абрамова, В.А. Павлова. — Москва : Международные. отношения, 2001. — 416 с.
 5. Линч Д. Поймать большую рыбу: медитация, осознанность и творчество / Дэвид Линч ; пер. с англ. К.А. Кистя­ковской. — Москва : Эксмо, 2009. — 208 с.
 6. Максуд Р. Ислам / Р. Максуд ; пер. с англ. В. Новикова. — Москва : ФАИР­ПРЕСС, 1998. — 304 с.
 7. Неелов Е.М. Фольклорный интертекст русской фантастики / Е.М. Неелов. — Петрозаводск : Петрозаводский гос. ун­т., 2002. — 124 с. — (Учебное пособие по спецкурсу).
 8. Ран О. Крестовый поход против Грааля: Пер. с нем. / О. Ран. — Москва : АСТ, 2004. — 301 с.
 9. Толкиен Дж Р.Р. О волшебных сказках. Фантазия / Толкиен Дж. Р.Р. // Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы / пер с разных языков, общ ред. и предисловие В.А. Чапликовой. — Москва : Прогресс, 1991. — 405 с.
 10. Frank Herbert, author of sci­fi bestsellers, dies // Pitts Burgh Post­Gazette: Thurs. — Feb 13. — 1986. — P. 8.
 11. Дракон в море (позиция в списке №7; категория романы): Раздел Книги Френка Герберта «DUNE — неофициальный русский ресурс» Создание и поддержка сайта — Ksander. © 2002—2005, Ksander is *. E­mail: arrakis (at) arrakis.ru www.arrakis.ru!.
 12. Дюна (1984) — послання Френка Герберта сучасним українцям, новим аріям / Портал «Народний оглядач» портал світоглядних новин SD.ORG.UA / проект «Сенсар» / блог — Ігор Каганець / спец тема «Третій гетьманат» / категорія «Художні фільми» / 26.05.2015 — 21:28 / http://www.ar25.org/article/dyuna­1984­poslannya­frenka­gerberta­suchasnym­ukrayincyam­novym­ariyam.html.
 13. Дюна (1984) — послання Френка Герберта сучасним українцям, новим аріям / (Опубліковано: 26 травня 2015 р.) / https://www.youtube.com/watch?v=pQEK7 7Q9c2g.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »