Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 311—318.

УДК 39:746.7(477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.311

ПЛЕТІННЯ НА ПОКУТТІ (ЛОЗОПЛЕТІННЯ, КОШИКАРСТВО, ЩІТКАРСТВО)

Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук,

професор, кандидат архітектури, завідувач відділу

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

професор

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра Реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Анотація. Розглядається історія лозоплетіння на Покутті, його використання в народному будівництві, огорожі; виготовленні побутових та сакральних предметів, меблів, рибальських снастей; особлива увага приділяється кошикарству, майстрам лозоплетіння, чинникам, які сприяли його поширенню — кошикарським школам. Висвітлюється плетіння з соломи, осоки, розглядаються технологія, вироби з них, та щіткарство.

Ключові слова: Покуття, лозоплетіння, кошикарство, щіткарство.

Надійшла 03.02.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1.
 2. ЦДІА України у Львові. — Ф. 159. — Оп. 9.
 3. Бажанський М. Краса Снятинщини. Ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріальна і духовна культура їхніх жителів: Гаслова енциклопедія / Михайло Бажанський. — Дітройт, 1982. — 272 с.
 4. БачинськийМ. Серафинці / Михайло Бачинський // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — Т. 1.
 5. Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д.Г. Бучко. — Львів : Світ, 1990. — 144 с.
 6. Горинь Г.Й. Домашні промисли і ремесла / Г.Й. Горинь, Я.Д. Грендиш, О.І. Никорак // Гуцульщина. — Київ : Наукова думка, 1987.
 7. Деменюк Д. Життя і праця на селі / Дмитро Деменюк // Коломия й Коломийщина. — Філадельфія, 1988.
 8. Зубаль Я. Саджавка / Ярослав Зубаль // Альманах Станіславівської землі. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюн­хен, 1975. — С. 845—849.
 9. Каськів Д. Листки трепети / Дмитро Каськів // Ямгорів. — 2008. — Ч. 15. — С. 70.
 10. Крамер С.Н. История начинается в Шумере / С.Н. Кра­мер. — Москва : Наука, 1965. — 257 с.
 11. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ : ЛІК, 2010. — 320 с.
 12. Мохорук Д. Село моє Топорівці / Дмитро Мохорук. — Снятин : Прут Принт, 2005. — 206 с.
 13. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Етнографічний образ села / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний Камінь, 2008. — Т. 6. — 387 с.
 14. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Село повертається у майбутнє / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний Камінь, 2009. — 167 с.
 15. Мрочко Фр. К. Снятинщина: причинки до крайової етнографії / Франц Ксавері Мрочко. — Дітройт, 1977. — Ч. 1. — 129 с.
 16. Петрук М. Історія Товмачика. Історико-краєзнавчий нарис / М. Петрук, Д. Петрук. — Коломия : Вільний голос, 2000. — 96 с.
 17. Романюк Я. Залуччя над Черемошем / Ярослав Романюк, Любомир Романюк. — Снятин : Прут Принт, 2012. — 232 с.
 18. Сільський господар. — 1938.
 19. Ткачук Я. Мистецтво Покуття / Ярослав Ткачук // Історико-етнографічне та мистецьке життя: минуле і сьогодення. — Коломия : Вік, 2013.
 20. Урбанович Б. Художньо-образна варіативність ін­тер’є­­ра селянського житла на Покутті / Богдан Урбанович // Ямгорів. — 1997. — Ч. 9—10.
 21. Чабан Д. Село над Бистроплинною Рибницею / Дмитро Чабан. — Снятин : Над Прутом, 1994. — 48 с.
 22. Яцій В.О. Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник / Василь Олександрович Яцій. — Київ : Наукова думка, 2015. — 389 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »