Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 311—318.

УДК 39:746.7(477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.311

ПЛЕТІННЯ НА ПОКУТТІ (ЛОЗОПЛЕТІННЯ, КОШИКАРСТВО, ЩІТКАРСТВО)

Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук,

професор, кандидат архітектури, завідувач відділу

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

професор

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра Реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Анотація. Розглядається історія лозоплетіння на Покутті, його використання в народному будівництві, огорожі; виготовленні побутових та сакральних предметів, меблів, рибальських снастей; особлива увага приділяється кошикарству, майстрам лозоплетіння, чинникам, які сприяли його поширенню — кошикарським школам. Висвітлюється плетіння з соломи, осоки, розглядаються технологія, вироби з них, та щіткарство.

Ключові слова: Покуття, лозоплетіння, кошикарство, щіткарство.

Надійшла 03.02.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1.
 2. ЦДІА України у Львові. — Ф. 159. — Оп. 9.
 3. Бажанський М. Краса Снятинщини. Ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріальна і духовна культура їхніх жителів: Гаслова енциклопедія / Михайло Бажанський. — Дітройт, 1982. — 272 с.
 4. БачинськийМ. Серафинці / Михайло Бачинський // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — Т. 1.
 5. Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д.Г. Бучко. — Львів : Світ, 1990. — 144 с.
 6. Горинь Г.Й. Домашні промисли і ремесла / Г.Й. Горинь, Я.Д. Грендиш, О.І. Никорак // Гуцульщина. — Київ : Наукова думка, 1987.
 7. Деменюк Д. Життя і праця на селі / Дмитро Деменюк // Коломия й Коломийщина. — Філадельфія, 1988.
 8. Зубаль Я. Саджавка / Ярослав Зубаль // Альманах Станіславівської землі. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюн­хен, 1975. — С. 845—849.
 9. Каськів Д. Листки трепети / Дмитро Каськів // Ямгорів. — 2008. — Ч. 15. — С. 70.
 10. Крамер С.Н. История начинается в Шумере / С.Н. Кра­мер. — Москва : Наука, 1965. — 257 с.
 11. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ : ЛІК, 2010. — 320 с.
 12. Мохорук Д. Село моє Топорівці / Дмитро Мохорук. — Снятин : Прут Принт, 2005. — 206 с.
 13. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Етнографічний образ села / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний Камінь, 2008. — Т. 6. — 387 с.
 14. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Село повертається у майбутнє / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний Камінь, 2009. — 167 с.
 15. Мрочко Фр. К. Снятинщина: причинки до крайової етнографії / Франц Ксавері Мрочко. — Дітройт, 1977. — Ч. 1. — 129 с.
 16. Петрук М. Історія Товмачика. Історико-краєзнавчий нарис / М. Петрук, Д. Петрук. — Коломия : Вільний голос, 2000. — 96 с.
 17. Романюк Я. Залуччя над Черемошем / Ярослав Романюк, Любомир Романюк. — Снятин : Прут Принт, 2012. — 232 с.
 18. Сільський господар. — 1938.
 19. Ткачук Я. Мистецтво Покуття / Ярослав Ткачук // Історико-етнографічне та мистецьке життя: минуле і сьогодення. — Коломия : Вік, 2013.
 20. Урбанович Б. Художньо-образна варіативність ін­тер’є­­ра селянського житла на Покутті / Богдан Урбанович // Ямгорів. — 1997. — Ч. 9—10.
 21. Чабан Д. Село над Бистроплинною Рибницею / Дмитро Чабан. — Снятин : Над Прутом, 1994. — 48 с.
 22. Яцій В.О. Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник / Василь Олександрович Яцій. — Київ : Наукова думка, 2015. — 389 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »