Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 483–493

УДК 745

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.483

Надійшла 6.02.2018

РОЛЬ ВАСИЛЯ ПАРАХІНА В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ МИСТЕЦТВІ НА МЕЖІ ХХ і ХХІ СТОЛІТЬ (до 80-річчя від народження)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9199-0270

Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства,

професор, завідувач кафедри дизайну й технологій,

Київський національний університет культури і мистецтв.

вул. Євгена Коновальця, 36, 01133, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail mik_sel@ukr.net

Анотація. Йдеться про Заслуженого працівника культури України, художника В.Г. Парахіна, який організував упродовж 1970—2000-х рр. кільканадцять осередків різьблення, плетіння, каменеобробки, розпису тощо. Він розробив і втілив у дійсність ефективну методику відновлення призабутих народних промислів на основі дослідження місцевої селянської спадщини, виявлення природної краси матеріалу, естетичного осмислення технічних прийомів. Як і всі визначні митці ХХ століття, В. Парахін опублікував ряд есеїв із власного творчого досвіду.

Ключові слова: селянське мистецтво, народна творчість, традиційні промисли, художнє ремесло, поетика технічного прийому, різьблення на дереві.

Список використаних джерел

  1. Парахин В. Відродження художньої обробки деревини / В. Парахин // ОМ. — 1979. — № 1. — С. 24—25.
  2. Парахин Василь. Народне мистецтво завтра: відродження чи імітація? / В. Парахин // 2-гі Гончарівські читання. Тези і резюме доповідей. — Київ, 1995. — С. 64.
  3. Парахин Василь. Народне мистецтво завтра: відрод­ження чи імітація? / В. Парахин // Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології. — Київ : Музей Івана Гончара, 1996. — С. 172—174.
  4. Парахін Василь. Лінія в традиційному народному мистецтві / В. Парахин. — Луцьк : Терен, 2006. — 66 с. — (Книга перевидана Музеєм Івана Гончара 2011 року).
  5. Промінь воскресіння: Василь Парахін і його школа народного малярства у селі Журавники на Волині / упорядник З. Навроцька. — Нововолинськ : Формат, 2014. — 136 с. : 235 іл.
  6. Канцедикас А. Художественное творчество современной деревни / А. Канцедикас // Декоративное искусство СССР. — 1978. — № 3. — С. 38.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »