Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 483–493

УДК 745

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.483

Надійшла 6.02.2018

РОЛЬ ВАСИЛЯ ПАРАХІНА В УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ МИСТЕЦТВІ НА МЕЖІ ХХ і ХХІ СТОЛІТЬ (до 80-річчя від народження)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9199-0270

Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства,

професор, завідувач кафедри дизайну й технологій,

Київський національний університет культури і мистецтв.

вул. Євгена Коновальця, 36, 01133, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail mik_sel@ukr.net

Анотація. Йдеться про Заслуженого працівника культури України, художника В.Г. Парахіна, який організував упродовж 1970—2000-х рр. кільканадцять осередків різьблення, плетіння, каменеобробки, розпису тощо. Він розробив і втілив у дійсність ефективну методику відновлення призабутих народних промислів на основі дослідження місцевої селянської спадщини, виявлення природної краси матеріалу, естетичного осмислення технічних прийомів. Як і всі визначні митці ХХ століття, В. Парахін опублікував ряд есеїв із власного творчого досвіду.

Ключові слова: селянське мистецтво, народна творчість, традиційні промисли, художнє ремесло, поетика технічного прийому, різьблення на дереві.

Список використаних джерел

  1. Парахин В. Відродження художньої обробки деревини / В. Парахин // ОМ. — 1979. — № 1. — С. 24—25.
  2. Парахин Василь. Народне мистецтво завтра: відродження чи імітація? / В. Парахин // 2-гі Гончарівські читання. Тези і резюме доповідей. — Київ, 1995. — С. 64.
  3. Парахин Василь. Народне мистецтво завтра: відрод­ження чи імітація? / В. Парахин // Українська народна творчість у поняттях міжнародної термінології. — Київ : Музей Івана Гончара, 1996. — С. 172—174.
  4. Парахін Василь. Лінія в традиційному народному мистецтві / В. Парахин. — Луцьк : Терен, 2006. — 66 с. — (Книга перевидана Музеєм Івана Гончара 2011 року).
  5. Промінь воскресіння: Василь Парахін і його школа народного малярства у селі Журавники на Волині / упорядник З. Навроцька. — Нововолинськ : Формат, 2014. — 136 с. : 235 іл.
  6. Канцедикас А. Художественное творчество современной деревни / А. Канцедикас // Декоративное искусство СССР. — 1978. — № 3. — С. 38.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »