Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1641–1644

УДК 036 (=162.1) “19”: [94:027.7 (477.83-25)]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1641

БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СВІТЛІ ПУТІВНИКІВ ЛЬВОВОМ ОЛЕКСАНДРА МЕДИНСЬКОГО

Надійшла 30.11.2018

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2473-6998

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник,

відділ наукової бібліографії,

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника,

вул. В. Стефаника, 2, 79000, Львів, Україна.

Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Стаття має на меті створення уявлення про наукову бібліотеку Львівського університету на основі путівників О. Мединського. Вперше введено до наукового обігу рецензії на вадемекуми О. Мединського.

Ключові слова: путівник, Львів, бібліотека, Львівський університет, О. Мединський.

Список використаних джерел

 1. ДемченкоГ. Майєр Юзеф. Encykcopedia. Львівський національний університет ім. Івана Франка: в 2 т. Львів, 2014. Т.2. С. 79—80.
 2. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина ХIХ — початок ХХI століття): історико-бібліогра­фічне дослідження; НАНУ, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2013. 604 с.
 3. СмірновЮ., Мовна М. Мединський Олександр. Енциклопедія Львова. Львів: Літопис, 2012. Т. 4. С.584—585.
 4. Charewiczowa Ј. Historiografia i miіoњnictwo Lwowa. Z 52 ilustracjami w tekњcie. Lwуw, 1938. 291 s.
 5. Jarosiewiczуwna M. (Рецензія). Przegld Krajoznawczy. Lwуw, 1937. Wrzesieс (№1). S. 32. Рец. на кн.: Medyсski A. Lwуw: ilustrowany рrzewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2. Lwуw, 1937. 214 s.
 6. [Legeїyсski Stefan]. (Рецензія). Zbliska i Zdaleka. Lwуw, 1939. № 9. S. 271. Рец. на кн.: Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. A. Medyсski. Lwуw, 1936. 252 s.
 7. Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. Aleksander Medyсski. Lwуw, 1936. 252s.
 8. Mayer J. Bibljoteka Uniwersytecka w chwili obecnej. Na marginesie przewodnika prof. A. Medyсskiego. Dziennik Polski. Lwуw, 1936. 4 lipca (№ 184). S. 5—6. Рец. на кн.: Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. A. Medyсski. Lwуw, 1936. 252 s.
 9. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Lwуw, 1937. 216 s.
 10. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Lwуw, 1938. 216 s.
 11. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany рrzewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Warszawa: Tercja, 1990. 216s. Reprint (Lwуw, 1937).
 12. T. u. Nowy przewodnik po Lwowie. Dziennik Polski. Lwуw, 1936. 7 czerwca (№ 157). S. 15. Рец. на кн.: Medyсski A. Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto. Lwуw, 1936. 252s.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »