« 2019. № 3 (147)

Народознавчі зошити. 2019. № 3 (147). С. 557—562

УДК 39+902+2-31]-051(477)”190/200″Ю.Шумовський
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.03.557

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЕТНОГРАФА, АРХЕОЛОГА, СВЯЩЕНИКА ЮРІЯ ШУМОВСЬКОГО

ЯРЕМЧУК Валентина

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3445-3027

аспірантка відділу етнології сучасності,

Інститут народознавства НАН України,

проспект Свободи 15, 79000, Львів, Україна

Контакти: е-mail: v_viktorivna@ukr.net

Анотація. Непересічною постаттю серед українських археологів є Юрій Шумовський. Все своє життя він поєднував працю священика із захопленням археологією, що стало прецедентом у світовій науковій практиці. Наукове осмислення історичного феномену — поєднання Юрієм Шумовським фахової діяльності священика з улюбленим родом занять археологією є виключно важливим й актуальним завданням української національної історіографії. Метою дослідження є з’ясувати філософські погляди Ю. Шумовського, які вплинули на його життя та творчість. У статті представлені праці Юрія Шумовського на богословсько-релігійні та історично-церковні теми. На основі їх аналізу визначено фундаментальні цінності, які вплинули на формування філософських поглядів науковця, що спонукали до поєднання ним двох видів діяльності. В результаті проведеного нами дослідження: обґрунтовано та подано причини вияву інтересу священика Юрія Шумовського до археології; з’ясовано, що в сучасній історичній науці відсутні наукові дослідження, які б стосувалися цієї проблеми.

Нові отриманні наукові дослідження щодо з’ясування фундаментальних цінностей, які вплинули на формування філософських поглядів Ю. Шумовського, що спонукали до поєднання ним двох видів діяльності, дадуть можливість повноцінно розкрити його як важливого вченого та показати актуальність його внеску у світову наукову спадщину.

Ключові слова: Юрій Шумовський, етнограф, археолог, священик, філософські погляди.

Надійшла 16.03.2019

Список використаних джерел

 1. Шумовський Ю. Культ Хреста у народів світу і в України. Віра й культура Нью-Йорк. 1955. Ч.1. С.8—16.
 2. ШумовськийЮ. Початки богопочитання. Українське православне слово. Нью-Йорк. 1981. Ч.10. С. 9—13.
 3. ШумовськийЮ. Кілька слів про наше церковне православне богослужіння. Український православний вісник. Нью-Йорк. 1976. Ч. 3. С. 25—27.
 4. Шумовський Ю. Триязична єресь за часів свв. Кирила і Методія. Українське православне слово. Нью-Йорк. 1975. Ч.6. С.8—13.
 5. ШумовськийЮ. Зруйноване гніздо, чи історія однієї священицької родини на Волині. США, Саванна, 1994. Т.1.
 6. Шумовський Ю. Археологічні пам’ятки на Волині та спосіб збереження їх. Церква і Нарід. Кременець. 1936. Ч. 19. С. 607—609.
 7. ШумовськийЮ. Червона загроза над Африкою. Свобода. Джерсі-Сіті. 1976. 15квітня.
 8. ШумовськийЮ. Об’єднання Африканських народів. Свобода. Джерсі-Сіті. 1964. 30червня.
 9. ШумовськийЮ. Африканська преса. Свобода. Джерсі-Сіті. 1965. 26жовтня.
 10. ШумовськийЮ. Народи Африки та їх боротьба за незалежність. Свобода. Джерсі-Сіті. 1963. 30 квітня, 2 травня.
 11. Шумовський Ю. Проблема національної мови в Чорній Африці. Свобода. Джерсі-Сіті. 1965. 2вересня.
 12. ШумовськийЮ. Африка в огні. Америка. Пенсильванія. 1964. Ч.22. 1 лютого.
 13. ШумовськийЮ. По слідах давноминулого Африки. США, Нью-Йорк, 1989. 789с.
 14. ШумовськийЮ. Древние евреи и Африка. Новое русское слово. 1965. Ч.9.
 15. ШумовськийЮ. Еврейская эммиграция в Африке. Новое русское слово. 1974. 7 августа.
 16. Шумовський Ю. Затеренное еврейское племя в Африке. Новое русское слово. 1960. 1декабря.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »