« 2021. № 5 (161)

Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161).  С. 1247—1260

УДК 75/76.071.1(477.83-25)”193/198″З.Флінта

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1247

ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ ФЛІНТИ 1960—1980-х рр. В ГАЛУЗІ ЖИВОПИСУ, ГРАФІКИ, КЕРАМІКИ: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ

МАТКОВСЬКА Іванна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7941-051X
 • аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ivanna_novakivska@ukr.net

Анотація. Зеновій Флінта — львівський художник-нонконформіст, який в 1960—1980-х роках реалізував свої неформальні творчі пошуки і втілив в алегоріях філософські образи власного Всесвіту в живописі, графіці та кераміці, попри заборони та ідеологічний тиск комуністичної тоталітарної системи. Його творчість — це унікальне явище в образотворчому мистецтві Львова окресленого періоду, яке досі не отримало належної оцінки в історії українського мистецтва.

Узагальненого наукового дослідження творчості Зеновія Флінти цього періоду досі не проводилось — розглядались лише окремі аспекти його творчості. Тому метою цієї статті є комплексне мистецтвознавче дослідження творів З. Флінти 1960—1980-х рр. в галузі живопису, графіки і кераміки (предмету дослідження), яке у перспективі дасть змогу сформувати цілісну картину творчості мистця, усвідомити унікальність робіт художника і переосмислити значення творчості З. Флінти. Завдання —провести узагальнене дослідження творчості Зеновія Флінти і переосмислити її значення.

Висновки. Внаслідок комплексного наукового дослідження творчості Зеновія Флінти — його живопису, графіки і кераміки 1960—1980-х рр. автор вперше систематизував всі напрямки його творчості в живописі, графіці та кераміці.

Устатті застосовані біографічний, текстологічний, історіографічний, культурологічний, системний методи дослідження. Для розкриття композиційних та образно-змістових вирішень творів мистця застосовано метод мистецтвознавчого аналізу.

Ключові слова: Зеновій Флінта, живопис, графіка, кераміка, 1960—1980-ті рр., образотворче мистецтво, Львів, неформальний живопис, алегоричні твори.

Надійшла 11.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Матковська І. Життєвий і творчий шлях Зеновія Флінти: аналіз джерел. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 37. Львів: ЛНАМ, 2018. С. 224—240.
 • 2. Матковська І. Вплив світоглядних і мистецьких засад Романа Сельського та Карла Звіринського на формування творчої особистості Зеновія Флінти. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 31. Львів: ЛНАМ, 2017. С. 284—294.
 • 3. Матковська І. Алегоричні твори Зеновія Флінти та їх інтерпретація. Народознавчі зошити. № 6 (150). 2019. С. 1684—1691.
 • 4. Матковська І. Формальні пошуки та експерименти у живописі З. Флінти 1960-х рр. під впливом європейського і українського модернізму 1910—1930-х рр.: систематизація напрямків. Народознавчі зошити. № 5. 2020. С. 1144— 1157.
 • 5. Матковська І. Архівні матеріали: Зеновій Флінта — студент і визначний педагог Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 45. Львів: ЛНАМ, 2021.
 • 6. Голубець О. Львівська кераміка. Київ: Наукова думка, 1991.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »