« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 84—94

УДК 638.1- 057.86 Боровський: [655.06: 638.1] (677.83-25)”193″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.084

КНИЖКОВІ ВИДАВНИЧІ ПРОЄКТИ МИХАЙЛА БОРОВСЬКОГО З ЦАРИНИ БДЖІЛЬНИЦТВА (ЛЬВІВ, 1930-ті рр.)

МОВНА Уляна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9763-2455
 • докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: movlana@ukr.net

Анотація. Стаття продовжує авторський цикл публікацій, при­свячених різним аспектам життєвого та творчого шляху відомого українського пасічника, науковця та громадського  діяча Михайла Боровського (1891—1989). У ній досліджується його видавнича діяльність у сфері бджільництва упродовж львівського періоду праці, який тривав від 1927 до 1939 р. і виявився напрочуд плідним. У фокусі уваги перебувають лише львівські книжкові видавничі проєкти з царини бджільництва 1930-х рр. (поминаючи видані в позальвівських видавничих осередках пасічницькі праці, книжки іншої тематичної (сільськогосподарської) спрямованості, а також публікації пасічницького змісту на сторінках численних часописів та календарів).

Спеціальних досліджень цієї сторони багатогранної творчої діяльності М. Боровського в Україні практично немає, що і визначає актуальність цієї розвідки. Об’єктом дослідження є власне постать М. Боровського, а предметом  — його пасічницькі книжкові видавничі проєкти львівського періоду.

У статті використано компаративний метод, метод історичної реконструкції, методику біографічних студій.

Ключові слова: Михайло Боровський, бджільництво, видавничі проєкти, товариство «Сільський Господар», вулики, мед, український.

Надійшла 8.12.2022

Список використаних джерел

 • 1. Мовна У. Михайло Боровський (1891—1989) у служінні Україні: шлях від вояка УНР до діяча пасічницького кооперативного руху та науковця. Народознавчі зошити. Львів, 2021. № 4. С. 831—839.
 • 2. Нові інженіри-аґрономи. Діло. Львів, 1927. 5 лип. Чис. 147. С. 3. Новинки.
 • 3. Пасічницькі виклади у львівських школах. Український Пасічник. Львів, 1932. Черв. Чис. 6. С. 141—142.
 • 4. Розгін І. Михайло Леонтійович Боровський: біобібліографічний нарис життя, громадської і наукової праці з нагоди 70-річного Ювілею. Торонто, 1962. 48 c.
 • 5. Боровський М. Як самому зробити соломяний вулик. З 14 малюнками в тексті. Бібліотека «Сільського Господаря». Чис. 68. Львів: Накладом Краєвого Господарського Товариства «Сільський Господар»; Друкарня Вид. Спілки «Діло», 1930. 24 с.
 • 6. Як зробити собі соломяний вулик. Український Пасічник. Львів, 1930. Берез. Чис. 3. С. 62—64; Квіт. Чис. 4. С. 89—90.
 • 7. Боровський М. Як самому робити соломяні вулики. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 68. Львів, 1932. 2-ге вид. 24 с.
 • 8. Боровський М. Як самому робити соломяні вулики. Сільський Господар. Львів, 1932. 15 черв. Чис. 12. С. 185—186; 1 лип. Чис. 13. С. 202—203; 15 лип. Чис. 14. С. 220—221; 1 серп. Чис. 15. С. 235—236.
 • 9. Інформації у справі пасічництва. Діло. Львів, 1932. 4 лют. Чис. 25. С. 5.
 • 10. Боровський М. Медодайні рослини: (ілюстрований підручник плекання паші для бджіл). Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 77. Львів, 1931. 74 с.
 • 11. Боровський Михайло. Звідки береться нектар (мід) і перга у рослині? (Взято з перших сторінок книжки «Медодайні рослини»). Український Пасічник. Львів, 1930. Листоп. Чис. 11. С. 243—248.
 • 12. Нові книжки по пасічництву. Медодайні рослини і їх плекання. Український Пасічник. Львів, 1930. Лют. Чис. 2. С. 45.
 • 13. о. Пилипчук В. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1931. Груд. Чис. 12. С. 295—296.
 • 14. Бібліоґрафія. Мета. Львів, 1931. 19 квіт. Чис. 6. С. 11.
 • 15. Боровський М. Мід як відживчий і лічничий середник. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 84. Львів: Накладом Пасічн. Кооп. «Рій», 1932. 16 с.
 • 16. Мед як відживчий і лічничий середник. Український Пасічник. Львів, 1934. Лип. Чис. 7. С. 135—138.
 • 17. Хирівська-Зубенко М. Як добре і здорово харчуватися. Ілюстрований господарський калєндар «Сільський Господар» на рік 1933. Львів, 1932. С. 173.
 • 18. Боровський М. Мед як відживчий і лічничий середник.2-ге вид., виправл. і допов. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 84. Львів: Накладом Краєвого Госп. Т-ва «Сільський Господар». З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1937. 16 с.
 • 19. Боровский М. Пчелніят мед като храна и лекарство. Превод. отъ украйнски. София, 1932. 16 с.
 • 20. Borowski M. Miód żywi i leczy. Lwów: Nakładem organizacyj pszczelarskich we Lwowie. Drukarnia Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki, 1937. 16 s. Рік видання встановлено за джерелом: Український Пасічник. Львів, 1938. Черв. Чис. 6. С. 136.
 • 21. Боровський М. Плекання добірних маток і раси бджіл. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 91. Львів, 1932. 48 с.
 • 22. Нові книжки й журнали. Діло. Львів, 1932. 26 серп. Чис. 188. С. 6.
 • 23. Нова книжка. Український Пасічник. Львів, 1932. Верес. Чис. 9. С. 216. Ріжне.
 • 24. М. Б. Плекання маток: (фрагмент з книги). Український Пасічник. Львів, 1932. Жовт. Чис. 10. С. 236—238.
 • 25. Потапчук Я. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1932. Жовт. Чис. 10. С. 236.
 • 26. Нова пасічнича книжка. Народня Справа. Львів, 1932. 23 жовт. Чис. 43. С. 7. Нові книжки.
 • 27. Гарматюк Я. Ще про підручник «Плекання добірних маток» М. Боровського. Український Пасічник. Львів, 1934. Січ. Чис. 1. С. 14—16.
 • 28. Боровський М. Як лікувати хороби бжіл? Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 95. Львів, 1932. 34 с.
 • 29. Нова книжка про хороби бжоли. Український Пасічник. Львів, 1932. Листоп. Чис. 11. С. 284. Ріжне.
 • 30. Боровський М. Вентиляція вуликів — запорука здоровля і працездатности бджіл. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 115. Львів, 1934. 32 с.
 • 31. Семерей А. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1935. Січ. Чис. 1. С. 8.
 • 32. Нова книжка по пасічництву. Український Пасічник. Львів, 1934. Листоп. Чис. 11. С. 218.
 • 33. Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: старо­друки, рідкісні видання і рукописи: каталог. Уклав Ю. Ясіновський; Ін-т церковної музики УКУ. Львів, 2017. 294 c.
 • 34. Приятель пасічника: калєндар-записник для українського пасічника на звичайний рік 1939. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 154. За ред. інж. Михайла Боровського. Львів, 1938. 96 с.
 • 35. Боровський М. Провідник молодого пасічника. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 159. Львів, 1939. 104 с.
 • 36. Агроном. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1939. Черв. Чис. 6. С. 133—134.
 • 37. Боровський М. Порадник пасічника. Бібліотека «Сіль­ського Господаря. Чис. 8. Краків: Українське видавництво, 1941. 176 с.
 • 38. Боровський М., Редькевич Л. Як господарити в пасіці (Методи пасічникування). Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 163. Львів, 1939. 80 с.
 • 39. Яцура С. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1939. Черв. Чис. 6. С. 133.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »