« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 84—94

УДК 638.1- 057.86 Боровський: [655.06: 638.1] (677.83-25)”193″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.084

КНИЖКОВІ ВИДАВНИЧІ ПРОЄКТИ МИХАЙЛА БОРОВСЬКОГО З ЦАРИНИ БДЖІЛЬНИЦТВА (ЛЬВІВ, 1930-ті рр.)

МОВНА Уляна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9763-2455
 • докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: movlana@ukr.net

Анотація. Стаття продовжує авторський цикл публікацій, при­свячених різним аспектам життєвого та творчого шляху відомого українського пасічника, науковця та громадського  діяча Михайла Боровського (1891—1989). У ній досліджується його видавнича діяльність у сфері бджільництва упродовж львівського періоду праці, який тривав від 1927 до 1939 р. і виявився напрочуд плідним. У фокусі уваги перебувають лише львівські книжкові видавничі проєкти з царини бджільництва 1930-х рр. (поминаючи видані в позальвівських видавничих осередках пасічницькі праці, книжки іншої тематичної (сільськогосподарської) спрямованості, а також публікації пасічницького змісту на сторінках численних часописів та календарів).

Спеціальних досліджень цієї сторони багатогранної творчої діяльності М. Боровського в Україні практично немає, що і визначає актуальність цієї розвідки. Об’єктом дослідження є власне постать М. Боровського, а предметом  — його пасічницькі книжкові видавничі проєкти львівського періоду.

У статті використано компаративний метод, метод історичної реконструкції, методику біографічних студій.

Ключові слова: Михайло Боровський, бджільництво, видавничі проєкти, товариство «Сільський Господар», вулики, мед, український.

Надійшла 8.12.2022

Список використаних джерел

 • 1. Мовна У. Михайло Боровський (1891—1989) у служінні Україні: шлях від вояка УНР до діяча пасічницького кооперативного руху та науковця. Народознавчі зошити. Львів, 2021. № 4. С. 831—839.
 • 2. Нові інженіри-аґрономи. Діло. Львів, 1927. 5 лип. Чис. 147. С. 3. Новинки.
 • 3. Пасічницькі виклади у львівських школах. Український Пасічник. Львів, 1932. Черв. Чис. 6. С. 141—142.
 • 4. Розгін І. Михайло Леонтійович Боровський: біобібліографічний нарис життя, громадської і наукової праці з нагоди 70-річного Ювілею. Торонто, 1962. 48 c.
 • 5. Боровський М. Як самому зробити соломяний вулик. З 14 малюнками в тексті. Бібліотека «Сільського Господаря». Чис. 68. Львів: Накладом Краєвого Господарського Товариства «Сільський Господар»; Друкарня Вид. Спілки «Діло», 1930. 24 с.
 • 6. Як зробити собі соломяний вулик. Український Пасічник. Львів, 1930. Берез. Чис. 3. С. 62—64; Квіт. Чис. 4. С. 89—90.
 • 7. Боровський М. Як самому робити соломяні вулики. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 68. Львів, 1932. 2-ге вид. 24 с.
 • 8. Боровський М. Як самому робити соломяні вулики. Сільський Господар. Львів, 1932. 15 черв. Чис. 12. С. 185—186; 1 лип. Чис. 13. С. 202—203; 15 лип. Чис. 14. С. 220—221; 1 серп. Чис. 15. С. 235—236.
 • 9. Інформації у справі пасічництва. Діло. Львів, 1932. 4 лют. Чис. 25. С. 5.
 • 10. Боровський М. Медодайні рослини: (ілюстрований підручник плекання паші для бджіл). Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 77. Львів, 1931. 74 с.
 • 11. Боровський Михайло. Звідки береться нектар (мід) і перга у рослині? (Взято з перших сторінок книжки «Медодайні рослини»). Український Пасічник. Львів, 1930. Листоп. Чис. 11. С. 243—248.
 • 12. Нові книжки по пасічництву. Медодайні рослини і їх плекання. Український Пасічник. Львів, 1930. Лют. Чис. 2. С. 45.
 • 13. о. Пилипчук В. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1931. Груд. Чис. 12. С. 295—296.
 • 14. Бібліоґрафія. Мета. Львів, 1931. 19 квіт. Чис. 6. С. 11.
 • 15. Боровський М. Мід як відживчий і лічничий середник. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 84. Львів: Накладом Пасічн. Кооп. «Рій», 1932. 16 с.
 • 16. Мед як відживчий і лічничий середник. Український Пасічник. Львів, 1934. Лип. Чис. 7. С. 135—138.
 • 17. Хирівська-Зубенко М. Як добре і здорово харчуватися. Ілюстрований господарський калєндар «Сільський Господар» на рік 1933. Львів, 1932. С. 173.
 • 18. Боровський М. Мед як відживчий і лічничий середник.2-ге вид., виправл. і допов. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 84. Львів: Накладом Краєвого Госп. Т-ва «Сільський Господар». З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1937. 16 с.
 • 19. Боровский М. Пчелніят мед като храна и лекарство. Превод. отъ украйнски. София, 1932. 16 с.
 • 20. Borowski M. Miód żywi i leczy. Lwów: Nakładem organizacyj pszczelarskich we Lwowie. Drukarnia Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki, 1937. 16 s. Рік видання встановлено за джерелом: Український Пасічник. Львів, 1938. Черв. Чис. 6. С. 136.
 • 21. Боровський М. Плекання добірних маток і раси бджіл. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 91. Львів, 1932. 48 с.
 • 22. Нові книжки й журнали. Діло. Львів, 1932. 26 серп. Чис. 188. С. 6.
 • 23. Нова книжка. Український Пасічник. Львів, 1932. Верес. Чис. 9. С. 216. Ріжне.
 • 24. М. Б. Плекання маток: (фрагмент з книги). Український Пасічник. Львів, 1932. Жовт. Чис. 10. С. 236—238.
 • 25. Потапчук Я. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1932. Жовт. Чис. 10. С. 236.
 • 26. Нова пасічнича книжка. Народня Справа. Львів, 1932. 23 жовт. Чис. 43. С. 7. Нові книжки.
 • 27. Гарматюк Я. Ще про підручник «Плекання добірних маток» М. Боровського. Український Пасічник. Львів, 1934. Січ. Чис. 1. С. 14—16.
 • 28. Боровський М. Як лікувати хороби бжіл? Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 95. Львів, 1932. 34 с.
 • 29. Нова книжка про хороби бжоли. Український Пасічник. Львів, 1932. Листоп. Чис. 11. С. 284. Ріжне.
 • 30. Боровський М. Вентиляція вуликів — запорука здоровля і працездатности бджіл. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 115. Львів, 1934. 32 с.
 • 31. Семерей А. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1935. Січ. Чис. 1. С. 8.
 • 32. Нова книжка по пасічництву. Український Пасічник. Львів, 1934. Листоп. Чис. 11. С. 218.
 • 33. Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: старо­друки, рідкісні видання і рукописи: каталог. Уклав Ю. Ясіновський; Ін-т церковної музики УКУ. Львів, 2017. 294 c.
 • 34. Приятель пасічника: калєндар-записник для українського пасічника на звичайний рік 1939. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 154. За ред. інж. Михайла Боровського. Львів, 1938. 96 с.
 • 35. Боровський М. Провідник молодого пасічника. Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 159. Львів, 1939. 104 с.
 • 36. Агроном. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1939. Черв. Чис. 6. С. 133—134.
 • 37. Боровський М. Порадник пасічника. Бібліотека «Сіль­ського Господаря. Чис. 8. Краків: Українське видавництво, 1941. 176 с.
 • 38. Боровський М., Редькевич Л. Як господарити в пасіці (Методи пасічникування). Бібліотека «Сільського Господаря. Чис. 163. Львів, 1939. 80 с.
 • 39. Яцура С. Рецензії на книжки. Український Пасічник. Львів, 1939. Черв. Чис. 6. С. 133.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »