« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 85–98

УДК 394.262.5 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.085

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920

Надійшла 25.01.2017

СИМВОЛІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РИТУАЛЬНИХ АТРИБУТІВ У КЛЕРОМАНТИЧНИХ ДІЯХ ПОКУТЯН

Серебрякова Олена Георгіївна, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (096)3826502; e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. На основі матеріалів польових етнографічних досліджень автора проаналізовано ворожіння за допомогою жереба (з кілками, чоботами, ритуальними предметами) на теренах Покуття. Висвітлено їхні локальні різновиди, з’ясовано функції, символіку, семантику ритуальних атрибутів. Особливу увагу приділено давньому новорічному звичаю «жребці» («бички»), який подекуди на Городенківщині побутує дотепер.

Ключові слова: ворожіння (ворожба, дивінації), клеромантичні дії, мантичний прийом / практики, кілки, лічба, перев’язування, віщий сон, чоботи, хата, дах, ритуальні предмети, миски, вибір, заміжжя, дівування, «жребці» («бички»).

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту народознавства НАН України (Далі — Архів ІН НАНУ). — Ф.1. — Оп.2. — Од. зб. 317. Звіт Ю.Д. Климця про проведену роботу під час експедиції у Закарпаття (села Перечинського та Великоберезнянського р-ну) з 13 по 25 червня 1984 р. — Арк. 41—79.
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 513. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Дрогобицького р-ну Львівської обл. та Косівського р-ну Івано-Франківської обл. (польові матеріали 2003 р.). — Арк. 1—73;
 3. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 521. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Дрогобицького та Сколівського р-нів Львівської обл., Косівського р-ну Івано-Франківської обл. та Путильського р-ну Чернівецької обл. (польові матеріали 2004 р.). — Арк. 1—46.
 4. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 550. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Старосамбірського р-ну Львівської обл. (польові матеріали 2006 р.). — Арк. 1—205.
 5. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 565. Серебрякова О.Г. Календарна та сімейна обрядовість в селах Яворівського р-ну Львівської обл. (польові матеріали 2007 р.). — Арк. 1—135.
 6. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 568. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Дрокіївського, Синжерейського і Флорештського р-нів Республіки Молдова (польові матеріали 2007 р.). — Арк. 1—40.
 7. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 587. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл. (польові матеріали 2008 р.). — Арк. 1—74.
 8. Архів ІН НАНУ.— Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 588. Серебрякова О.Г. Прикмети, календарні та родинні звичаї, зібрані в Міжгірському, Хустському та Мукачівському районах Закарпатської обл. (польові матеріали за 2008 рік). — Арк. 1—121.
 9. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 594. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Канівського р-ну Черкаської обл. (польові матеріали 2009 р.). — Арк. 1—143.
 10. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 607. Горошко Л.М. Календарні і родинні звичаї та обряди в селах Надвірнянського і Долинського р-нів Івано-Франківської обл., Вижницького і Кіцманського р-нів Чернівецької обл., Бродівського р-ну Львівської обл., Турійського та Іваничівського р-нів Волинської обл. (польові матеріали 2008—2011 рр.). — Арк. 1—100.
 11. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 608. Серебрякова О.Г. Польові матеріали з Корсунь-Шев­ченківського, Черкаського, Канівського та Зо­лото­ніського районів Черкаської обл. за 2008, 2009, 2010 рр. — Арк. 1—354.
 12. Архів ІН НАНУ — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 609. Серебрякова О.Г. Карпати-2011, 2012 (Польові матеріали зі Сколівського р-ну Львівської обл., Перечинського, Великоберезнянського, Виноградівського р-нів Закарпатської обл.). — Арк. 1—65.
 13. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 657. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Верховинського  р-ну Івано-Франківської області (польові матеріали, 2012 р.). — Арк. 1—55.
 14. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 658. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Рахівського р-ну Закарпатської області (польові матеріали, 2012 р.). — Арк. 1—173.
 15. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб .659. Дронів Г.М. Звичаї та обряди у селах Косівського  р-ну Івано-Франківської області (польові матеріали, 2012 р.). — Арк. 1—186.
 16. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 663. Серебрякова О.Г. Календарні і сімейні обряди, прикмети, зібрані в Рогатинському р-ні Івано-Франківської обл. та Перемишлянському р-ні Львівськоїобл. (польові матеріали за 2012 рік). — Арк. 1—67.
 17. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 698. Горошко Л.М. Польові матеріали з Покуття (Коломийський, Городенківський, Тлумацький, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., 2013 р.). — Арк. 1—116.
 18. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 701. Дронів Г.М. Польові матеріали з Івано-Франківської обл. (2013 р.). — Арк. 1—104.
 19. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 704. Серебрякова О.Г. Покуття (польові матеріали, зібрані в Коломийському, Снятинському, Тлумацькому, Тисменицькому, Городенківському р-нах Івано-Фран­ківської обл., 2013, 2014 рр.). — Арк. 1—399.
 20. Архів ЛВ ІМФЕ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 281. Кутельмах К.М. Польові матеріали з Гуцульщини 1983 р. — Арк. 1—62.
 21. Архів МЕХП. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 239 д. Колтатів С.Д. Сільськогосподарсько-релігійний календар вільховеччан абож Рік у обрядах, звичаях, обичаях, вороженню, віруваннях, роботах та розвагах. — Арк. 1—83.
 22. Архів МЕХП ІМФЕ АН УРСР. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 304. Климець Ю.Д. Звіт про проведену роботу під час експедиції на Полісся (села Волинської та Ровенської обл. УРСР і Пінського р-ну Брестської обл. БРСР) з 7 липня по 24 липня 1983 р. — Арк. 90—112.
 23. Артюх Л. Село Товстеньке вчора й сьогодні / Лідія Артюх // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 2. — Березень-квітень. — С. 73—77.
 24. Белова О.В. Красный цвет / О.В. Белова // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 1999. — Т. 2: Д — К (Крошки). — С. 647—651.
 25. Беньковский И. Девичій праздникъ св. Андрея / Иван Беньковский // Кіевская старина. — 1895. — Т. 51. — Кн. 12: Декабрь. — Отд. II. — К. : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго. — С. 100—103.
 26. Вакульчик М. Різдвяні звичаї на Поліссі / М. Вакульчик // Жіноча Доля. — Коломия, 1936. — 1—15 січня. — Ч. 1—2. — С. 2—3.
 27. Валенцова М.М. Крыша / М.М. Валенцова // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 2004. — Т. 3: К (Круг) — П (Перепелка). — С. 15—18.
 28. Валенцова М.М. Нить / М.М. Валенцова // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 2004. — Т. 3: К (Круг) — П (Перепелка). — С. 402—408.
 29. Василечко Л. Шуткова неділя. Народні звичаї, обряди та повір’я / Любомира Василечко. — Брошнів : Таля, 1994. — 58 с.
 30. Галька И. Народныи звычаи и обряды з околиц над Збручем / Игнатій Галька. — Львів, 1862. — Ч. 2. — 57 с.
 31. Ганцкая О.А. Западные славяне / О.А. Ганцкая, Н.Н. Грацианская, С.А. Токарев // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (XIX — начало XXв.). Зимние праздники. — Москва : Наука, 1973. — С. 204—234.
 32. Гривна В. Народні звичаї Маковиці / Василь Гривна. — Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, Відділ української літератури в Пряшеві, 1973. — 163 с.
 33. Григоренко А.Ю. Сатана там правит бал: Критические очерки магии / А.Ю. Григоренко. — Киев : Украина, 1991. — 301 с. : ил.
 34. Довгун В. Андрія / В. Довгун // Наш Родный край. — Тячево, 1926. — Р. V. — Ч.4. — С. 73—75.
 35. Доманицький В. Народній калєндар у Ровенськім повіті, Волинської губернії / Василь Доманицький // Матеріали до української етнольогії. — Львів, 1912. — Т. XV. — С.62—89.
 36. Жолобайло Я. «Це Матіївці — наше село…». Істо­рико-етнографічний нарис / Ярослав Жолобайло. — Коломия : Вік, 2000. — 184 с.
 37. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Д.К. Зеленин. — Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. — 512 с.
 38. Зеленин Д. Из быта и поэзіи крестьян Новгородской губерніи (По материалам из бумаг В.А. Воскре­сен­с­каго) / Дмит­рий Зеленин // Живая старина. — 1905. — Вып. I и II. — ГодXIV. — Санкт-Петербург : Типо-Литографія В.О.Пастор. — С. 1—56.
 39. Зинич М. Звичай та вірування на Андрія в с. Жукотині пов. Турка / Михайло Зинич // Літопис Бой­ківщини. — Самбір, 1937. — Ч. 9. — Р. 7. — С. 122—125.
 40. ЗубрицькийМ. Народнїй календар, народнї звичаї і повірки, прив’язані до днїв в тиждни і до рокових свят (зап. у Мшанцї, Староміського повіту і по сусїднїх селах) / Михайло Зубрицький // Матеріяли до укра­їнсько-руської етнольоґії. — Львів, 1900. — Т.III. — С. 33—60.
 41. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи / П. Иванов. — Харьков : Печатное Дело, 1907. — 216 с.
 42. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази / Раймунд Фрідріх Кайндль. — Чернівці : Молодий буковинець, 2000. — 208 с.
 43. Карабович К. Народні вірування / Казимира Карабович // Холмщина і Підляшшя: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Родовід, 1997. — С. 316—321.
 44. Кашуба М.С. Народы Югославии / М.С. Кашуба // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (XIX — начало XXв.). Зимние праздники / под. ред. С.А. Токарева. — Москва : Наука, 1973. — С. 235—265.
 45. Когуч Б.О. Нариси з історії села Павелча (Павлівки)  / Б.О. Когуч, О.Л. Сас. — Івано-Франківськ : Лік, 1998. — 260 с.
 46. Копержинський К. Календар народньої обрядовости новорічного циклу / Кость Копержинський // Пер­вісне громадянство та його пережитки на Укра­їні. — Київ, 1929. — Вип. 3. — С. 14—97.
 47. Круглый год. Русский земледельческий календарь / сост., вступ. ст. и примеч. А.Ф. Некрыловой ; ил. Е.М. Белоусовой. — Москва : Правда, 1991. — 496 с. : ил.
 48. Купчинський Б. Вікно. Історія села від найдавніших часів до наших днів / Богдан Купчинський. — Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. — 360c.
 49. Курочкін О.В. Новорічні свята українців: Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. — Київ : Наукова думка, 1978. — 192 с. : іл.
 50. Курочкін О.В. Обрядовість (Календарні свята й обряди) / О.В. Курочкін // Поділля: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Доля, 1994. — С. 358—385.
 51. ЛепкийД. На св. Андрея / Данило Лепкий // Зо­ря. — Львів, 1885. — № 3. — С. 35—36.
 52. Лепкий Д. На св. Андрея / Данило Лепкий // Зо­ря. — Львів, 1885. — № 4. — С. 46—47.
 53. Майчик І. Одрехова в минулому 1419—1999 / І. Майчик, М. Цуприк. — Львів : Каменяр, 1999. — 187 с.
 54. Маланка. Народный обходъ въ навечеріе св. Василія и Нового Года / собравъ изъ устъ народа М. Ив. Белоусъ. Вторый накладъ. — Коломыя : Черенками и накладомъ М. Белоуса, 1907. — 16 с.
 55. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ  : ЛІК, 2010. — 320 с.
 56. Медведик П. Село Жабиня на Зборівщині. Весілля, народні звичаї та обряди / Петро Медведик. — Тер­нопіль : Лілея, 1996. — 224 с.
 57. Милорадович В. Рождественскія Святки в северной части Лубенскаго уезда / Василь Милорадович. — Полтава : Типографія Губернскаго Правленія, 1893. — 24 с.
 58. Мисюк І.Ю. Гірська веселка / І.Ю. Мисюк. — Снятин : ПрутПринт, 2000. — 288 с.
 59. Мойсей А.А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини / Антоній Мойсей. — Чернівці : Друк Арт, 2008. — 320 с. : іл. 16.
 60. Мохорук Д. Село моє Топорівці. Етнографічний образ села / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний Камінь, 2008. — Т. 6. — 388 с.
 61. Нечволод Л.І. Сучасний словник іншомовних слів / Л.І. Нечволод. — Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. — 768 с.
 62. Папіж В. Деякі релігійні обряди і звичаї Підгаєччини / Василь Папіж // Підгаєцька земля: Історико-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Лондон ; Париж ; Сидней ; Торонто ; Київ, 1980. — 744 с.
 63. Петрова Н. Календарна обрядовість українців Миколаївського р-ну Одеської області середини XX ст.: нові польові матеріали / Наталія Петрова // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць : матеріали Міжнародної конференції «Одеські етнографічні читання». — Одеса, 2011. — С. 267—278.
 64. Пинчуки. Этнографический сборник. Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предразсудки, поверья, суеверья и местный словарь / собрал в Пинском уезде Минской губернии Д.Г.Булгаковский. — Санкт-Петербург : В типографии В. Безобразова и Коми, 1890. — 200 с.
 65. Попов Н. Народныя преданія жителей Вологодской губерніи, Канриковскаго уезда / Н. Попов // Живая старина. — Санкт-Петербург, 1903. — Вып. 3. — Год 13. — С. 361—363.
 66. Попович Ю.В. Молдавские новогодние праздники (XIX — начало XXвека) / Ю.В. Попович. — Кишинев : Штиинца, 1974. — 183 c.
 67. Простонародныя приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказанія о лицахъ и местахъ / cобрал въ Витебской Белоруссии Н.Я.Никифоровский. — Витебск : Губернская Типо-Литографія, 1897. — 337 с.
 68. Романюк Я. Залуччя над Черемошем: Історико-публіцистична розповідь / Я. Романюк, Л. Романюк. — Снятин : Прут Принт, 2012. — 232 c. : [8] c.  : іл. — (2-ге вид., доповн.).
 69. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / cобр.М. Забылиным. — Москва : Автор, 1992. — 616 с. — (Репринт. воспроизведение издания 1880 года).
 70. Салманович М.Я. Румыны / М.Я. Салманович // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы (XIX — начало XXв.). Зимние праздники / под. ред. С.А. Токарева. — Москва : Наука, 1973. — С. 284—298.
 71. Самбірський Д. Дещо про свято-андріївські звичаї й вірування в Самбірщині (с. Городище) / Д. Сам­бірський  // Життя і знання. — Львів, 1938. — Ч. 12 (135). — С. 357.
 72. Свидницкій А.П. Великдень у Подолянъ / А.П. Свидницкій // Основа. — Санкт-Петербург : В Типографіи И. Тиблена и комп., 1861. — Ноябрь-декабрь. — С. 26—71.
 73. Сивицький М. Духова культура / Микола Сивицький // Лемківщина: Земля — люди — історія — культура. Т. ІІ: Записки НТШ. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1988. — Т. 206. — С. 102—194.
 74. Скоропад В. Мої спогади / Василь Скоропад // Літопис Борщівщини: Історико-краєзнавчий збір­ник. — Борщів : Чумацький шлях, 1993. — Вип. 3.  — 100 с.
 75. Слово о полку Ігоревім / упоряд., вступна стаття, приміт. Л. Махновця ; мал. худож. І. Селіванова. — Київ : Дніпро, 1983. — 224 с.
 76. Сырку П. Изъ быта бессарабскихъ румынъ. I.Народный календарь румынскаго населенія въ Бессарабіи / Полихроний Сырку // Живая старина. — 1913. — В. I—II. — Годъ XXII. — С. 147—180.
 77. Тимчук М. Обпалена земля. Історія села Грушки / Микола Тимчук. — Тлумач, 1994. — 96 с.
 78. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом: Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. — Санкт-Петербург : Типография В. Безобразова и Комп., 1872. — Т. III: Народный дневник. — VIII+ 486 + IIс.
 79. Усачева В.В. Базилик / В.В. Усачева // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 1995. — Т. 1: А-Г. — С. 131—133.
 80. Франко І. Людові віруваня на Підгірю / Іван Франко // Етнографічний збірник. — Т. V. — Львів : З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1898. — С. 160—218.
 81. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Дж.Дж. Фрэзер. — Москва : АСТ ; Ермак, 2003. — 784 c.
 82. ХомикВ. Звичаї та обряди лемків / Василь Хомик // Наше Слово. — Варшава, 1963. — № 23. — С. 5.
 83. Biegeleisen H. U kolebki. Przed oltarzem. Nad mogilą / Henryk Biegeleisen. — Lwów : Nakładem Instytutu Stauro­pigjańskiego, 1929. — 572 s.
 84. Falkowski J. Zachodne pogranicze Huculszczyzny / Jan Falkowski. — Lwów, 1937.— 171 s.
 85. Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877—1891. — T. 1 / Michał Federowski. — Kraków  : Wydawnictwo Komisyi antropologicznej Akademii Umiętności, 1897.— 509 s.
 86. Gołębiowski Ł. Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony / Łukasz Gołębiowski. — Warszawa : Drukarnia Gałezowskiego i społki, 1830. — 328 s.
 87. Kolberg O. Dziela wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocław ; Poznań, 1961. — T. 54: Ruś Karpacka: Obraz etnograficzny. — Cz. 1. — 340 s.
 88. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakόw : W drukarni uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882. — T. 1. — 360 s.
 89. Mroczko K. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej) / K. Mroczko // Przewodnik naukowy i literacki. — R. XXV. — T. XXV. — Zesz. IV. — Kwiecień. — Lwów, 1897. — S. 289—304.
 90. Mroczko K. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej) / K. Mroczko // Przewodnik naukowy i literacki. — R. XXV. — T. XXV. — Zesz. V. — Maj. — Lwów, 1897. — S. 385—402.
 91. Schnajder J. Lud peczeniżyński. CzęśćII / Jozef Schnajder // Lud. — 1907. — T. XIII. — Zesz. I. — S. 21—33.
 92. Schnajder J. Z życia górali nadłomnickich / Jozef Schnajder // Lud. — Lwów, 1912. — T. XVIII. — Zesz. I—IV. — S. 141—217.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »