« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 391–396

УДК 745.9:398

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.391

Надійшла 22.02.2018

ЗВИЧАЄВА ФЛОРИСТИКА СЕЛА СЛОВІТИ НА ЛЬВІВЩИНІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Цимбалюк Олена Констянтинівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри графічного дизайну та мистецтва книги

Українська академія друкарства

вул. Підвальна 17, 79020, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail oleno@online.ua

 Анотація. Розглядаються форми та способи виготовлення української народної флористики, які збереглися у побуті при відзначенні головних релігійних свят.

Ключові слова: майстриня, релігійне свято, український народний обряд, виготовлення, квіти, значення, флористичні вироби, Словіта.

Список використаних джерел

  1. БорякО. Україна: етнокультурна мозаїка / Олена Боряк. — Київ : Либідь, 2006. — 328 с. : іл.
  2. Катрій Ю. Пізнай свій обряд! Літургійний рік укра­їнської католицької церкви / Юліан Катрій. — Ч. І. — Нью-Йорк ; Рим : Видавництво ОО. Василіан, 1982. — 493 с. — (Друге видання).
  3. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / Степан Килимник. — Він­ніпег ; Торонто, 1957. — Т. 4 (Літній цикл). — 178 с.
  4. Ковальчук Я. Свята на Україні у звичаях та забобонах / Як. Ковальчук. — Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. — 117 с. — (Друге видання).
  5. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців  / Г.Г. Стельмащук ; АН України ; Інститут народознавства. — Київ : Наукова думка, 1993. — 240 с.
  6. Федущак М.Л. Українські народні флористичні ком­позиції (квітчання): історія, функції, типологія, худож­ні особливості : автореф. дис. канд. мистецтвознав. 26.00.01 / Марія Львівна Федущак ; Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2008.
  7. ВинничукЮ. Різка від Святого Миколая / Юрій Винничук. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1314/225/ 46396/ (Дата доступу 25.09.2017).
  8. Вільчинський О.-Д. Дідух — поганське плам’я різдвяних святкувань / Орест-Дмитро Вільчин­сь­кий. — Електронний ресурс.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »