« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 328–332

УДК 7.012:745

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.328

Надійшла 30.01.2018

«НАРОДНИЙ ДИЗАЙН»: ПОНЯТТЯ, ЩО НЕ СТАЛО ТЕРМІНОМ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4583-8195

Лебедєва Альона Ігорівна, аспірант,

Київський національний університет

культури і мистецтв,

вул. Євгена Коновальця, 36, 01133, м. Київ, Україна.

Контакти: Тел. (099) 783 9427; e-mail: goshalebedev@gmail.com

Анотація. Досліджується сучасне застосування названого поняття. Воно вперше з’явилося в радянських фахових журналах із мистецтва (1960-ті рр.) на означення неорнаментованих зразків народного мистецтва, де домінувала практична функція. Проте в наші дні це словосполучення у засобах масової інформації змінило своє значення на зовсім протилежне — сучасна стилізація у традиційній манері.

Ключові слова: декор, дизайн, етнонапрями в моді, народне мистецтво, народний дизайн, «роблення», стилізація, традиційні промисли.

Список використаних джерел

  1. Glasson  M. Made in Walsal. Thе town of 100 trades / Michael Glasson. — Stroud : Tempus Publishing limited, 2005. — 128 p.
  2. Grabowski J. Sztuka ludowa. Charakterystyki — porównania — odrębności / Józef Grabowski. — Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. — 332 s.
  3. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Special Edition for the USSR / A.S. Hornby, A.P. Cowie. — Vol. 1. — Moscow ; Oxford, 1982. — 510 p.
  4. Lambert M. English Popular and Traditional Art / Margaret Lambert, Enid Marx. — London, 1946. — 48 p.
  5. Selivachov M. Folk designs of Ukraine / Michail Se­livachov. — Doncaster : Bayda Books, 1995. — 64 p.
  6. Бодрийяр Ж. Система вещей [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/baudrillard-le-systeme-des-objets-8l.pdf.
  7. Матеріали конференції «Мaking» (2012) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://static.websys.no/files/sites/www.nordfo.no/contentfiles/201209/all_papers_in_sessions.pdf.
  8. Research on the design and development strategy of traditional folk culture industry [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/ 5374925/?reload=true.
  9. International Journal of the Construction History Society [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.constructionhistory.co.uk/publications/construc­tion-history-journal.
  10. Tin M.B. Making and the sense it makes. Conceptual manifesto / M.B. Tin // Studies in Material Thinking, Vol. 9 (August 2013), ISSN 1177-6234, AUT Uni­versity [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.materialthinking.org, simultaneously publi­shed in Norwegian «Form Akademisk — Research Jour­nal of Design and Design Education», Vol 6:2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.for­makademisk.org/index.php/formakademisk/index.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »