« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 708–718

УДК 72.01

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.708

ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ І КИТАЙСЬКОЇ ЕСТЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ В ДИЗАЙНІ ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ ПРОСТОРІВ СУЧАСНОГО КИТАЮ

Цяо Шубей, аспірантка
Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
вул. Мистецтв, 8, 61002, м. Харків, Україна
Контакти: elena_olenina@mail.ru

Анотація. Стаття продовжує дослідження дитячих ігрових просторів Китаю, і присвячена проблемі синтезу в сучасному дизайні КНР західноєвропейської і китайської художньо-естетичних традицій, пов’язаного з процесами інтернаціоналізації художньої культури. Автор вивчає дизайнерські рішення деяких відомих розважальних майданчиків Пекіна, Шанхая та інших китайських мегаполісів, і, на основі композиційного аналізу внутрішньорайонних і загальноміських ігрових зон, доходить висновку, що в умовах глобалізації і активного технологічного розвитку для проектування дитячих ігрових просторів Китаю частіше за все використовуються наступний синтез. Він лежить в основі багатьох художніх рішень, і здійснюється за допомогою певних дизайн-прийомів, які виявляються автором. Такий підхід сприяє взаємозбагаченню і взаємопроникненню східної і західної культур засобами дизайну, перетворюючи ігровий простір на більш універсальний і комунікативний.

Ключові слова: Китай, дизайн міського середовища, дитячі ігрові простори, синтез, інтернаціональне, національне, дизайн-підходи, дизайн-прийоми.

Надійшла 27.03.2018

Список використаних джерел

1. Ван Лан. Детская площадка жилых районов — адаптивность, дизайн / Ван Лан // Хуажонге наука и техника. — 2004. — № 5. — С. 41—42. — (С кит.).
2. Лю Ян. Композиция в китайском искусстве как выражение смыслов, образов и формы / Лю Ян // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: сб. ст. по материалам LXI междунар. науч.-практ. конф. — Новосибирск : СибАК, 2011. — № 6. — С. 66—73.
3. Мин Ван Чжу Дан. Звуковой дизайн парков / Мин Ван Чжу Дан, Чжао Ксиумин Ванг Чжу Ши ; Шк. граждан. строительства, Чжэцзян (Ханчжоу, 310058, Китай) ; Ун-т Нац. фонд естеств. наук Китая (50178062) ; Сообщество парк саундскейп исследования. — (С кит.).
4. Философия / под ред. Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. — Москва : Юрайт, 2010. — 622 с. — (3-е изд.).
5. Цяо Шубей. Китайская художественно-эстетическая традиция как проектная основа современного дизайна детских игровых пространств КНР / Цяо Шубей // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Сер. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. — Харків, 2017. — № 4. — C. 29—39.
6. Цяо Шубей. Тенденции в проектировании детского игрового пространства в Китае / Цяо Шубей // Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття», м. Харків, 9—12 жовтня 2017 року. — С. 349—350.
7. Qiao Sh. Modern approaches in designing of children’s playgrounds in the context of development of the recreation industry / Qiao Sh., Olenina O. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Сер. Мистецтвознавство: зб. наук. пр. — Харків, 2016. — № 5. — С. 105—110.
8. Го Тинхонг. Сад как средство реабилитации психических расстройств детей в результате дефицита контакта с живой природой [Електронний ресурс] / Го Тинхонг, Донг Лианг // Материалы международной научно-практической конференции в области изучения ландшафтного дизайна (26—29 мая, 2017). — 2017. — Режим доступу: http://www.jchla.com/?Index_News—1255.html. — (С кит.).
9. Композиции в садово-парковом искусстве Китая [Електронний ресурс] // Мудрость Китая. — 2009. — Режим доступу: http://kitaia.ru/sadykitaya/kompoziciiv-sadovoparkovom-iskusstve-kitaya. — (С кит.).
10. Мао Шуян. Философское представление об игре и ее последствия для образования [Електронний ресурс] : реферат / Мао Шуян // Ин-т образования, науки. — Нанкин, 2010. — Режим доступу: http://www.doczj.com/doc/e95049171ed9ad51f01df2dd.html. — ( С кит.).
11. Материалы Международной конференции по образованию в ландшафтной архитектуре (СЕЛА/CLAEC) — 2017 [Електронний ресурс]. — Пекин, 2017. — Режим доступу: http://chinaed.ru/strana/kultura-kitaya.html. — (С кит.).
12. Се Тонг. Традиционные элементы китайского сада [Електронний ресурс] / Се Тонг, Фэн Бин. — 2015 — Режим доступу: http://big.hi138.com/wenxueyishu/yishulilun/201406/437321.asp#.WWW7JojyjIU. — (С кит.).
13. Цзян Ксиао Чэн. Дизайн. Обсуждение безопасности Chongqing City Park. Детская площадка. Електронний ресурс] / Цзян Ксиао Чэн). — 2015. — DOI: TU986.56. — Режим доступу: http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10635-1016703103.htm. — (С кит.).
14. Чжао Хаи. Межпоколенческая эволюция детского отдыха в центральном парке Шанхая. [Електронний ресурс] / Чжао Хаи // Парк современного города — изменения в Шанхае (1949—1978): материалы междунар. науч.-практ. конф. — Режим доступу: http://www.jchla.com/?Index_Tuijian—5035.html. — (С кит.).
15. Юй Цзиньлун. Шанхай Большой Медведицы. Ландшафтный дизайн. [Електронний ресурс] / Юй Цзиньлун // Китайский сад: акад. журн. Пекин. ун-та. — 2017. — № 5. — С. 29—34. — Режим доступу: http://www.xueshu.com/zgyl/201705/29415809.html. — (С кит.).

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »