« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 701–707

УДК 766:7.012-027.3(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.701

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ 1945—1989: КОНТЕКСТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ

Косів Василь Михайлович, кандидат мистецтвознавства, доцент
Львівська національна академія мистецтв,
кафедра графічного дизайну,
вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна
Контакти: vasylkosiv@yahoo.com

Анотація. Стаття розкриває особливості професійної практики дизайнерів-графіків в українській діаспорі. Від таборів переміщених осіб другої половини 40-х років в Європі, подорожей на інші континенти, перших років на нових поселеннях, до формування етнічних громад діаспори — графічний дизайн відігравав важливу роль у масовій візуальній комунікації між еміґрантами. На матеріалах архівних документів, приватної кореспонденції, записаних інтерв’ю та публікацій в періодиці з’ясовуються умови праці над проектами для українських інституцій. На відміну від образотворчого мистецтва, у графічному дизайні більшу роль відігравали стосунки з замовниками, особливості тиражування і розповсюдження творів.

Ключові слова: графічний дизайн, українська діаспора, професійна практика, замовлення, гонорари.

Надійшла 01.02.2018

Список використаних джерел

1. Архів НТШ в Нью-Йорку. Фонд: Пачовський, Роман, ОМУА. — Папка II. «Протоколи засідань Управи 1953—1964». Протокол засідання Головної Управи Об’єднання Мистців Українців в Америці з дня 1-го травня 1954.
2. Архів НТШ в Нью-Йорку. — Фонд: Пачовський, Роман, ОМУА. — Папка II. «Протоколи засідань Управи 1953—1964». Протокол Засідання Головної Управи Об’єднання Мистців Українців в Америці від 12 вересня 1964.
3. Архів НТШ в Нью-Йорку. — Фонд: Petro Andrusiv Papers. — Box 1. Correspondence. Memoirs. Лист від Володимира Барагури до Петра Андрусіва. Нью-Йорк, 24 вересня 1954 р.
4. Архів НТШ в Нью-Йорку. — Фонд: Petro Andrusiv Papers. — Box 1. Correspondence. Memoirs. Лист від Володимира Барагури до Петра Андрусіва. Нью-Йорк, 19 червня 1956 р.
5. Архів НТШ в Нью-Йорку. — Фонд: Petro Andrusiv Papers. — Box 1. Correspondence. Memoirs. Лист від Богдана Гошовського до Петра Андрусіва. Торонто, 17 січня 1973 р.
6. Архів Українського Музею і Бібліотеки в Стемфорді. — Фонд: Осінчук, Михайло. Тека 1. Листування. Лист від Богдана Божемського до Михайла Осінчука 9 липня 1947 р.
7. Архів Українського Музею і Бібліотеки в Стемфорді. — Фонд: Butovych, Mykola. Correspondence 1950—1961. Лист від Комітету Об’єднаних Американсько-Українських Організацій Міста Ню-Йорку до Миколи Бутовича. 9 листопада 1955 р. Підпис: «І. Винник — секретар».
8. Архів Українського Музею і Бібліотеки в Стемфорді. — Фонд: Butovych, Mykola. Correspondence 1950—1961. Лист від Юрія Лавріненка до Миколи Бутовича. 23 січня 1958 р.
9. Архів Українського Музею і Бібліотеки в Стемфорді. — Фонд: Butovych, Mykola. Correspondence 1950—1961. Лист від Миколи Бутовича до «п. Антона». 2 червня 1960 р.
10. Harvard Ukrainian Research Institute Archives. Volodymyr Sichynskyi Papers. — Box 1. Personal files. Correspondence. Manuscripts. Folder: Correspondence. Лист від Віктора Цимбала до Володимира Січинського. 27 лютого 1948 р.
11. Harvard Ukrainian Research Institute Archives. Volodymyr Sichynskyi Papers. — Box 1. Personal files. Correspondence. Manuscripts. Folder: Correspondence. Лист від Михайла Михалевича до Володимира Січинського. 1 березня 1952 р.
12. Harvard Ukrainian Research Institute Archives. Volodymyr Sichynskyi Papers. — Box 1. Personal files. Correspondence. Manuscripts. Folder: Correspondence. Лист від Івана Кейвана до Володимира Січинського 29 серпня 1955 р.
13. The Ukrainian History and Education Center (New Jersey) Archives. Mykola Francuzenko Papers. Semen Demydchuk Lecture (Audio), 1960.
14. Бутович М. Микола Бутович. Монографія (Автобіографія М. Бутовича і стаття В. Січинського) / М. Бутович. — Нью-Йорк : Слово, 1956. — 58 с.
15. Гніздовський Я. Пересунення функцій українського мистецтва / Я. Гніздовський // Сучасність. — Мюнхен. — Ч. 5 (101). — 1969. — Травень. — С. 53—59.
16. Гординський С. На великих шляхах. До проблем сьогочасного українського образотворчого мистецтва / С. Гординський // Українське мистецтво. — Мюнхен : Українська спілка образотворчих мистців, 1947. — С. 26—30.
17. Даревич Д. Мирон Левицький (Передмова Святослава Гординського) / Д. Даревич. — Торонто : Українська Спілка Образотворчих Мистців, 1985. — 128 с.
18. До наших читачів // Новий Обрій. Альманах. — Мельборн ; Аделаїда : Ластівка, 1954. — С. 126.
19. Кейван І. Українські мистці поза батьківщиною / І. Кейван. — Едмонтон ; Монреаль : [б. в.], 1996. — 226 с.
20. Козак Е. Широкі шляхи і колоди на них / Е. Козак // Арка. — 1947. — Число 2—3. — С. 28—30.
21. Новоженець Г. Образотворче мистецтво української діаспори 1940—1970 років: поліваріантність художнього досвіду / Г. Новоженець. — Львів : Кальварія, 2015. — 280 с.
22. Певний Б. Перші п’ятнадцять років / Б. Певний // Майстри нашого мистецтва. — Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук в США ; Київ : Сучасність, 2005. — С. 341—362.
23. Петро Андрусів. Маляр і графік / монографія за редакцією Святослава Гординського. — Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1980. — 127 с.
24. Попович В. Роберт Лісовський (1893—1982) / В. Попович // Нотатки з мистецтва. — Ч. 24. — Філадельфія, 1984. — С. 27—36.
25. Попович В. Українські мистці у Західній Європі після 1945 р. / В. Попович // Мистецтво української діаспори. — Київ : Тріумф, 1999. — С. 93—128.
26. С. П. Їдемо в далеку дорогу / С. П. // Українець. — Ч. 1. — 1949. — 3 грудня. — С. 1. — (На Англійському Каналі).
27. Сердюк М. На Хвилях / М. Сердюк // Українці у Венесуелі / ред. Осип Панчишин. — Чікаґо ; Каракас : Ukrapress, 1988. — С. 19—25.
28. Соловій Ю. Поп-мистецтво — найновіше мистецтво? (Про появу нових газардів у мистецтві і деяка оцінка їх у відношенні до українського мистецтва) / Ю. Соловій // Про речі більші ніж зорі. — Мюнхен : Сучасність, 1978. — С. 189—204.
29. Стельмащук Г. Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва ХХ століття / Г. Стельмащук. — Львів : Апріорі, 2013. — 516 с.
30. Федорук О. Микола Бутович: Життя і творчість / О. Федорук. — Київ ; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коця, 2002. — 431 с.
31. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції / Р. Шмагало. — Львів : Українські технології, 2005. — 528 с.
32. Яців Р. Роберт Лісовський (1893—1982): Дух лінії / Р. Яців // Зоя Лісовська-Нижанківська. Слово про батька / Львівська національна академія мистецтв. — Львів : Апріорі, 2015. — 232 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »