« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1308—1319

УДК 75.03:75.01:75.021:7.036«19/20»(510)=161.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1308

Надійшла 19.09.2018

КИТАЙСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЖИВОПИС ПЕРІОДУ «ШРАМІВ МИСТЕЦТВА» ТА ВИНИКНЕННЯ НЕОКЛАСИЦИЗМУ

Сунь Ке, аспірант

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА)

вул. Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна,

Контакти: +380505548874

e-mail: a.q.h@hotmail.com

Анотація. Проаналізовані перетворення і розвиток жанрових і тематичних особливостей китайського олійного живопису за часів виникнення і активного розвитку стилю «шрамів мистецтва». Описаний вплив загальносуспільних тенденцій на розвиток образотворчого мистецтва вказаного періоду. З’ясовано, що багато художників і мистецтвознавців того часу апелювали до мистецької спадщини попередніх періодів та намагалися повернути широко розповсюджений реалізм до його витоків, до принципів «місцевого мистецтва». Розглянуті передумови та причини становлення напряму «неокласичного мистецтва» та вплив на нього національних культурних особливостей у контексті пошуку китайськими художниками шляхів реінтеграції у глобальний мистецький простір та самоідентифікації в ньому.

Ключові слова: Китай, олійний живопис, шрами мистецтва, місцеве мистецтво, неокласичне мистецтво, художні особливості, стилі.

Список використаних джерел

  1. Неглинская М.А. Об актуальных тенденциях современного китайского искусства и перспективах его изучения / М.А. Неглинская [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.synologia.ru.
  2. Ван Фэй. Современное искусство Китая в контексте мирового художественного процесса. Дис. канд. искусствовед. / Ван Фэй. — Москва : Рос. акад. художеств, 2008.
  3. Просеков А. Менталитет китайцев и реформы Дэн Сяопина / А. Просеков // Философские науки. — 2015. — № 1. — C.86–98.
  4. Полубота А. Великий китайский путь / А. Полубота  // Литературная газета. 2011. — № 34.
  5. 刘明玉《小议“伤痕美术”的历史意义和审美价值[J]》.牡丹江教育学院学报,2010. Історичне значення і естетична цінність творів Лю Мінгю // Шар мистецтва. Журнал коледжу освіти Муданьцзян. — 2010.
  6. 吕澎.20世纪中国艺术史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007. Лу Вей. Історія китайського мистецтва у ХХ столітті. — Пекін : Вид­во Пекінського університету, 2007.
  7. 邹跃进.新中国美术史[M].长沙:湖南美术出版社,2002. Цзоу Юйїнь. Історія нового китайського мистецтва. — Чанша : видавництво образотворчого мистецтва Хунань, 2002.
  8. «我的油画之路» 靳尚谊 口述 曹文汉 撰文 吉林美术出版社 2000年. Цао Веньхань. Моя олійна дорога. — Пекін : Цзилінь, 2000.
  9. «二十世纪中国油画» 北京出版社 北京美术摄影出版社 2000年. Китайський олійний живопис двадцятого століття. — Пекін : Видавничий дім «Пекінське мистецтво», 2000.
  10. 毛澤東著,楊照 導讀: «毛澤東語錄»(精裝)台灣­東觀出版社 2005年 8月22日初版,ISBN 986­7636­61­9. Мао Цзедун, Ян Чжао. Вступ: «Вислови Мао Цзедуна». Тайвань : Дунгуань, 2005.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »