« 2019. № 2 (146)

Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 368—386

УДК 930:39]:378.4.096.091.214.18(477.83-25)”1910/1939″
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.02.368

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЕТНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1910—1939)

ТАРНАВСЬКИЙ Роман

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7817-6730

кандидат історичних наук,

доцент кафедри етнології,

Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: e-mail: avtor.RT@gmail.com

Анотація. Упродовж першої третини ХХ ст. одними з головних напрямів гуманітаристики у Львівському університеті були етнологія, антропологія та праісторія, представлені потужними науковими школами — львівською етнологічною школою Адама Фішера, львівською антропологічною школою Яна Чекановського та львівською археологічною школою Леона Козловського. Їхньому формуванню сприяла налагоджена в університеті організація навчального процесу. Так, серед тодішніх випускників Львівського університету — провідні українські народознавці ХХ ст. — Роман Гарасимчук, Катерина Матейко, Любов Суха та інші. Тема пропонованої розвідки є актуальною, позаяк дозволяє розкрити важливі аспекти історії народознавства.

У пропонованій публікації автор ставить собі за ме­ту відтворити повний перелік курсів спеціальностей «Етно­графія» (1910—1912), «Антропологія та етнологія» (1913—1923), «Антропологія, етнологія, праісторія» (1923—1939). Тож об’єктом дослідження є особливості навчального процесу на народознавчих спеціальностях Львівського університету впродовж 1910—1939 рр., а предметом — тематика лекційних курсів та практичних занять у рамках цих спеціальностей. Завдяки застосуванню статистичного методу під час опрацювання джерел — опублікованих щорічних довідникових видань Львівського університету «Program wykіadуw» / «Spis wykіadуw» — автор проаналізував, яка проблематика переважала у тодішніх навчальних планах.

У результаті проведеного дослідження у публікації наведено повний перелік дисциплін, які викладали професори і доценти народознавчих кафедр Львівського університету — Станіслав Цішевський, Ян Чекановський, Адам Фішер, Болеслав Росінський, Станіслав Клімек, а також археологи Леон Козловський і Тадеуш Сулімірський, філолог-романіст Зиґмунт Черний. Дисципліни поділялися на лекції та практичні заняття (вправи та семінари). Щодо тематики, то кафедра антропології та етнології під керівництвом Я. Чекановського, крім дисциплін антропологічного спрямування, спеціалізувалася на викладанні курсів з загальної етнології. Натомість кафедра етнології А. Фішера — курсів з етнології слов’ян та методики і методології етнологічних досліджень.

Ключові слова: кафедра етнології, Львівський університет, Станіслав Цішевський, Ян Чекановський, Адам Фішер, Болеслав Росінський, Станіслав Клімек, навчальні дисципліни.

Надійшла 14.02.2019

Список використаних джерел

 1. Akademische Behцrden an der k. k. Universitдt zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben im Sommer-Semester des Studien-Jahres 1869/ Lemberg: K. k. galizischen Aerarial-Staats-Druckerei, 1870. 39 s.
 2. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu zimowem 1882/83. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1882. 31 s.
 3. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu letniem 1882/83. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1883. 32 s.
 4. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu zimowem 1883/84. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1883. 31 s.
 5. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu zimowem 1884/85. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1884. 31 s.
 6. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu letniem 1884/85. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1885. 32 s.
 7. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu letniem 1885/86. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1886. 32 s.
 8. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu zimowem 1887/88. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1887. 32 s.
 9. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu zimowem 1888/89. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1888. 32 s.
 10. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu letniem 1888/89. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1889. 33 s.
 11. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu letniem 1890/91. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1891. 34 s.
 12. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu letniem 1891/92. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1892. 34 s.
 13. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu zimowem 1892/93. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1892. 33 s.
 14. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu letniem 1893/4. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1894. 35 s.
 15. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Skіad personalu i program wykіadуw w pуіroczu letniem 1895/96. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1896. 41 s.
 16. Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. Ред. О. Романів. Львів, Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Фундація Українського вільного університету в ЗСА, 1999. 194 с.
 17. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu letniem 1910/1911. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1911. 50 s.
 18. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1911/1912. Lwуw, 1911. 48 s.
 19. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu letniem 1911/1912. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1912. 48 s.
 20. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1912/1913. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1912. 48 s.
 21. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu letniem 1912/1913. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1913. 46 s.
 22. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1913/1914. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1913. 49 s.
 23. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu letniem 1913/1914. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1914. 50 s.
 24. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1914/1915. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1914. 51 s.
 25. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1915/1916. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1915. 50 s.
 26. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu letniem 1915/1916. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1916. 22 s.
 27. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1916/1917. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1916. 26 s.
 28. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu letniem 1916/1917. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1917. 25 s.
 29. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1917/1918. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1917. 25 s.
 30. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu letniem 1917/1918. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1918. — 26 s.
 31. K. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1918/1919. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1918. 26 s.
 32. Uniwersytet we Lwowie. Program wykіadуw w pуіroczu zimowiem 1919/ Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1919. 24 s.
 33. Uniwersytet Jana Kazimierza. Program wykіadуw w pуіroczu letniem (3-cim trymestrze) 1919/ Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1920. 23 s.
 34. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw w 1 i 2trymestrze roku akademickiego 1920/ Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1920. 24 s.
 35. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw w trymestrze І–ІІ roku szkolnego 19211922. Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1921. 32 s.
 36. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw w 3trymestrze roku akademickiego 1921 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1922. 26 s.
 37. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw w trymestrze I і II roku akademickiego 1922 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1922. 38 s.
 38. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw w trymestrze III roku akademickiego 1922 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1923. 32 s.
 39. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw w roku akademickim 1923 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1923. 46 s.
 40. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw na rok akademicki 1924 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1924. 53 s.
 41. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw na rok akademicki 1925 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1925. 56 s.
 42. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw na rok akademicki 1926 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1926. 61 s.
 43. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw na rok akademicki 1927 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1927. 52 s.
 44. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw na rok akademicki 1928 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1928. 52 s.
 45. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw na rok akademicki 1929 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1929. 52 s.
 46. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw na rok akademicki 1930 Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1930. — 59 s.
 47. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw na rok akademicki 19311932 i skіad Uniwersytetu w latach akademickich 1930/31 i 1931/ Lwуw: Drukarnia naukowa, 1931. 186 s.
 48. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wykіadуw oraz skіad Uniwersytetu w roku akad. 1932/ Lwуw: Drukarnia naukowa, 1932. 170 s.
 49. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykіadуw na rok akad. 1933/ Lwуw: Drukarnia naukowa, 1933. 77 s.
 50. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykіadуw na rok akad. 1934/ Lwуw: Drukarnia naukowa, 1934. 76 s.
 51. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykіadуw na rok akad. 1935/ Lwуw: Drukarnia naukowa, 1935. 79 s.
 52. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykіadуw w roku akademickim 1936/ Lwуw: Drukarnia naukowa, 1936. 82 s.
 53. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykіadуw w roku akademickim 1937/ Lwуw: Drukarnia naukowa, 1937. 82 s.
 54. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykіadуw w roku akademickim 1938/ Lwуw: Drukarnia naukowa, 1938. 84 s.
 55. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Spis wykіadуw w roku akademickim 1939/ Lwуw: I Zwi№zkowa drukarnia, 1939. 80 s.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »