« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1385—1396

УДК 331.556-055.2(450.72=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1385

УКРАЇНСЬКІ ТРУДОВІ ІММІГРАНТКИ  В ІТАЛІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ КАМПАНІЯ: МІЖ ПРАКТИКОЮ ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВОГО ПОВСЯКДЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЄЮ

МИХАЙЛЯК Тамара

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000000228879307
 • PhD Соціологія та соціальні дослідження,
 • Департамент соціальних наук,
 • Неапольський Університет ім. Фрідріха II Vico
 • Monte della Pietа, 1 80138 — Napoli, Italy,
 • Контакти: е-mail: tamara.mykhaylyak@unina.it

Анотація. Головною темоюцієї статті є імміграція та інтеграційні процеси. Дослідження складається з двох частин, метапершої полягає в окреслені головних особливостей інтеграційних процесів у Сполучених Штатах та Європі, крім того, звернено увагу, як в академічних та політичних колах застосовується термін «інтеграція». Друга частина має на меті звернути увагу на конкретні приклади адаптації українських іммігранток до нових умов життя в Італії. Відповідно до цього було проведено опитування 25 жінок, які працюють в італійському регіоні Кампанія, та зроблено спробу проаналізувати економічну, соціальну та культурну сферу їхнього життя за кордоном. Власне, в цьому і полягає актуальністьстатті.

В результатахдослідження було висвітлено чимало проблем, із якими спіткаються заробітчанки за кордоном. Як правило, вони пов’язані з житловими умовами, організацією вільного часу та моральним стресом унаслідок соціальної ізоляції; особливо це стосується жінок, що мешкають у своїх працедавців. Стаття базується на якісному методі дослідження: для проведення глибинних інтерв’ю було підготовлено докладну анкету з 55 запитаннями, поділеними на шість окремих блоків.

Ключові слова: інтеграція, асиміляція, Італія, Україна, Неаполь, українські трудові іммігрантки.

Надійшла 22.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Sciortino G. И possibile misurare l’integrazione degli immigrati? Lo stato dell’arte. Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Quaderno 63. Trento, 2015. 72 c.
 • 2. Thomas W.I, Znaniecki F.W. The Polish peasant in Europe and America. Monograph of an immigrant group. University of Chicago Press, 1918—1921.
 • 3. Park R., Burgess E.W., McKenzie R.D. The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Ur ban Environment. University of Chicago Press, 1925.
 • 4. Gubert R., Tomasi L. (Ed.). Robert E. Park e la teoria del «Melting pot». Trento: Reverdito, 1994. 216 c.
 • 5. Alba R., Nee V. Remaking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary Immigration. Harvard University Press, 2003. 384 c.
 • 6. Kazal R.A. Revisting Assimilation: The Rise, Fall, and Reappraisal of a Concept in American Ethnic History. The American Historical Review. Vol. 100. № 2. 1995. C. 437—471.
 • 7. Ambrosini M. L’integrazione degli immigrati: una mappa concettuale. In Coccia B. e Di Sciullo  L. (Ed.). L’in tegrazione dimenticata. Riflessioni per un modello italia no di convivenza partecipata tra immigrati e autoctoni. Roma, 2020. 146 c.
 • 8. Catarci M. Considerazioni critiche sulla nozione di integrazione dei migranti. REMHU. Vol. 22. № 43. 2014. C. 71—84.
 • 9. Dal Mas F. Migranti. L’ultima provocazione di Salvini: un muro tra Italia e Slovenia. Avvenire. 28/06/2019. URL: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lultima-pro voca zione-un-muro-tra- italia-e-slovenia (13/06/2021).
 • 10. Stumpf J. The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power. American University Law Review. Vol. 56. 2006. C. 367—419.
 • 11. Ministero dell’Interno. Cittadinanza. URL: https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza (14/06/2021).
 • 12. Аверчук Р. Мігранти без документів та заслужені громадяни: як українці намагаються інтегруватися в Італії. Hromadske. Суспільство, 11/06/2019. URL: https://hromadske.ua/posts/migranti-bez-doku men tiv-ta-zasluzheni- gromadyani-yak-ukrayinci-namagay utsya-integruvatisya-v-italiyi (14/06/2021).
 • 13. Di Sciullo L. Modelli in frammenti… e frammenti di modello? Il singolare caso dell’Italia, tra segregazione esplicita e integrazione implicita. In Coccia B. e Di Sci ullo L. (Ed.). L’integrazione dimenticata. Rif lessioni per un modello italiano di convivenza partecipata tra im mi grati e autoctoni. Roma, 2020. 146 c.
 • 14. Riccio B. (Ed.) Antropologia e migrazioni. Roma; Cisu, 2014. 310 c.
 • 15. Capello C., Cingolani P., Vietti F. Etnografia delle mi grazioni. Temi e metodi di ricerca. Roma: Carocci, 2021. 133 c.
 • 16. Dossier Statistico Immigrazione. Roma: Confronti, 2019. 477 c.
 • 17. Vianello F.A. Migrando sole. Legami transnazionali tra Ucraina e Italia. Milano: Franco Angeli, 2009. 192 c.
 • 18. Гаврилишин П. Українська трудова імміграція в Італії (1991—2011 рр.). Брустурів: Дискурсус, 2014. 300 с.
 • 19. Solari C.D. On the Shoulders of Grandmothers: Gen der, Migration, and Post-Soviet Nation-State Build. New York: Routledge, 2018. 256 c.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »