« 2021. № 6 (162)

Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162).  С. 1385—1396

УДК 331.556-055.2(450.72=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1385

УКРАЇНСЬКІ ТРУДОВІ ІММІГРАНТКИ  В ІТАЛІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ КАМПАНІЯ: МІЖ ПРАКТИКОЮ ПРИСТОСУВАННЯ ДО НОВОГО ПОВСЯКДЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЄЮ

МИХАЙЛЯК Тамара

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000000228879307
 • PhD Соціологія та соціальні дослідження,
 • Департамент соціальних наук,
 • Неапольський Університет ім. Фрідріха II Vico
 • Monte della Pietа, 1 80138 — Napoli, Italy,
 • Контакти: е-mail: tamara.mykhaylyak@unina.it

Анотація. Головною темоюцієї статті є імміграція та інтеграційні процеси. Дослідження складається з двох частин, метапершої полягає в окреслені головних особливостей інтеграційних процесів у Сполучених Штатах та Європі, крім того, звернено увагу, як в академічних та політичних колах застосовується термін «інтеграція». Друга частина має на меті звернути увагу на конкретні приклади адаптації українських іммігранток до нових умов життя в Італії. Відповідно до цього було проведено опитування 25 жінок, які працюють в італійському регіоні Кампанія, та зроблено спробу проаналізувати економічну, соціальну та культурну сферу їхнього життя за кордоном. Власне, в цьому і полягає актуальністьстатті.

В результатахдослідження було висвітлено чимало проблем, із якими спіткаються заробітчанки за кордоном. Як правило, вони пов’язані з житловими умовами, організацією вільного часу та моральним стресом унаслідок соціальної ізоляції; особливо це стосується жінок, що мешкають у своїх працедавців. Стаття базується на якісному методі дослідження: для проведення глибинних інтерв’ю було підготовлено докладну анкету з 55 запитаннями, поділеними на шість окремих блоків.

Ключові слова: інтеграція, асиміляція, Італія, Україна, Неаполь, українські трудові іммігрантки.

Надійшла 22.09.2021

Список використаних джерел

 • 1. Sciortino G. И possibile misurare l’integrazione degli immigrati? Lo stato dell’arte. Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Quaderno 63. Trento, 2015. 72 c.
 • 2. Thomas W.I, Znaniecki F.W. The Polish peasant in Europe and America. Monograph of an immigrant group. University of Chicago Press, 1918—1921.
 • 3. Park R., Burgess E.W., McKenzie R.D. The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Ur ban Environment. University of Chicago Press, 1925.
 • 4. Gubert R., Tomasi L. (Ed.). Robert E. Park e la teoria del «Melting pot». Trento: Reverdito, 1994. 216 c.
 • 5. Alba R., Nee V. Remaking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary Immigration. Harvard University Press, 2003. 384 c.
 • 6. Kazal R.A. Revisting Assimilation: The Rise, Fall, and Reappraisal of a Concept in American Ethnic History. The American Historical Review. Vol. 100. № 2. 1995. C. 437—471.
 • 7. Ambrosini M. L’integrazione degli immigrati: una mappa concettuale. In Coccia B. e Di Sciullo  L. (Ed.). L’in tegrazione dimenticata. Riflessioni per un modello italia no di convivenza partecipata tra immigrati e autoctoni. Roma, 2020. 146 c.
 • 8. Catarci M. Considerazioni critiche sulla nozione di integrazione dei migranti. REMHU. Vol. 22. № 43. 2014. C. 71—84.
 • 9. Dal Mas F. Migranti. L’ultima provocazione di Salvini: un muro tra Italia e Slovenia. Avvenire. 28/06/2019. URL: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lultima-pro voca zione-un-muro-tra- italia-e-slovenia (13/06/2021).
 • 10. Stumpf J. The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power. American University Law Review. Vol. 56. 2006. C. 367—419.
 • 11. Ministero dell’Interno. Cittadinanza. URL: https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza (14/06/2021).
 • 12. Аверчук Р. Мігранти без документів та заслужені громадяни: як українці намагаються інтегруватися в Італії. Hromadske. Суспільство, 11/06/2019. URL: https://hromadske.ua/posts/migranti-bez-doku men tiv-ta-zasluzheni- gromadyani-yak-ukrayinci-namagay utsya-integruvatisya-v-italiyi (14/06/2021).
 • 13. Di Sciullo L. Modelli in frammenti… e frammenti di modello? Il singolare caso dell’Italia, tra segregazione esplicita e integrazione implicita. In Coccia B. e Di Sci ullo L. (Ed.). L’integrazione dimenticata. Rif lessioni per un modello italiano di convivenza partecipata tra im mi grati e autoctoni. Roma, 2020. 146 c.
 • 14. Riccio B. (Ed.) Antropologia e migrazioni. Roma; Cisu, 2014. 310 c.
 • 15. Capello C., Cingolani P., Vietti F. Etnografia delle mi grazioni. Temi e metodi di ricerca. Roma: Carocci, 2021. 133 c.
 • 16. Dossier Statistico Immigrazione. Roma: Confronti, 2019. 477 c.
 • 17. Vianello F.A. Migrando sole. Legami transnazionali tra Ucraina e Italia. Milano: Franco Angeli, 2009. 192 c.
 • 18. Гаврилишин П. Українська трудова імміграція в Італії (1991—2011 рр.). Брустурів: Дискурсус, 2014. 300 с.
 • 19. Solari C.D. On the Shoulders of Grandmothers: Gen der, Migration, and Post-Soviet Nation-State Build. New York: Routledge, 2018. 256 c.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »