« 2023. № 1 (168)

Народознавчі зошити. 2023. № 1 (169).  С. 240—249

УДК 39: [94: 355.318 (477) “19”]: 001. 891 Г. Дем’ян

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.01.240

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ ХХ СТОЛІТТЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА

СОКІЛ Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3164-1217
 • доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент,
 • завідувач відділу фольклористики,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів,Україна,
 • Контакти: e-mail: gan.sokil@gmail.com

КОВАЛЬ Галина

 • ORCID ID: http://orcid. org/0000-0002-2998-2357
 • доктор філологічних наук,
 • провідний науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ фольклористики,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. Мета розвідки спрямована на представлення національно-визвольних змагань, які здійснював Г. Дем’ян у різних публікаціях з часу здобуття Україною незалежності. В них охоплено період ОУН—УПА, оцінка цього руху сучасниками та попередниками. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному залученні різних методів, принципів і концепцій соціогуманітарних наук, зокрема біографічного, аналітико-теоретичного, статистичного, міждисциплінарного. Кожна персоналія (очільники руху чи звичайні вояки), історичний відтинок (середина ХХ століття), регіональне явище (вишкіл «Олені» в Карпатах тощо) дають підстави зрозуміти не тільки особисте, а й суспільно важливе, характерне для того періоду. Тоді ж вирішувалася доля України. Звідси випливає цілий комплекс національних, державотворчих, соціально-політичних завдань українського політичного життя. Вони показують шляхи, якими прямувала Україна до національного визволення, її місце в європейському цивілізаційному процесі. Г. Дем’ян запропонував власні підходи у розв’язані досліджуваної проблеми. За масштабністю  — це окремі монографії, розвідки, статті та повідомлення. Він один з перших науковців, що представив широке коло питань національно-визвольних змагань періоду ОУН—УПА, багато з яких вимагає подальших розробок.

Ключові слова: національно-визвольні змагання, ОУН, УПА, воля, Україна.

Надійшла 27.11.2022

Список використаних джерел

 • 1. Дем’ян Г.В ідеалах Євгена Коновальця — сила України. Воля і Батьківщина. 1998. Ч. 3. С. 81—91.
 • 2. Дем’ян Г. Про підготовку наукової біографії Степана Бандери. Шлях перемоги. 1999. 17 березня.
 • 3. Дем’ян Г. Оцінка УГВР у теоретичних працях та публіцистичних виступах Степана Бандери. Визвольний шлях. 1999. Кн. 10. С. 1188—1193.
 • 4. Степан Бандера, його життя та діяльність (вибрані матеріали до бібліографії). Уклав Г. Дем’ян. Народознавчі зошити. 1999. № 1. С. 104—111.
 • 5. Дем’ян Г.Всеукраїнська і світова велич Степана Бандери. Народознавчі зошити. 1999. № 1. С. 4—10.
 • 6. Дем’ян Г.«Генерал «Тарас Чупринка» у творчій спадщині Ярослава Стецька». Визвольний шлях. 1995. Кн. 10. С. 1264—1270.
 • 7. Дем’ян Г.Керівник Головного військового штабу УПА: До 95-річчя Олекси Гасина. За Вільну Україну. 2002. 10 вересня.
 • 8. Дем’ян Г. Генерал УПА Олекса Гасин — «Лицар». Львів, 2003. 648 с.
 • 9. Дем’ян Г.Меморіальний музей Олекси Гасина — «Лицаря» можна брати за взірець. За Вільну Україну. 2000. 15 вересня.
 • 10. Дем’ян Г.Меморіальний музей Олекси Гасина діє. Надія і Держава. 2001. 23 січня.
 • 11. Дем’ян Г.Культурно-наукова і громадсько-політична діяльність Августина Волошина. Надія і Держава. Київ, 1990. Ч. 4. С. 14—18.
 • 12. Дем’ян Г.Августин Волошин. Таланти Бойківщини. Львів: Каменяр, 1991. С. 201—228.
 • 13. Дем’ян Г. Провідник Карпатської України: До 120-річчя з дня народження Августина Волошина. Свобода. Джерсі Сіті, США. 1994. 18 березня.
 • 14. Дем’ян Г.Закарпаття мало славетного Президента-патріота: До 125-річчя від дня народження Августина Волошина. Визвольний шлях. 1999. Кн. 7. С. 771—778.
 • 15. Дем’ян Г.Повстанський рух ОУН і УПА в 1940—1960-х роках. Сколівщина. С. 136—196.
 • 16. Дем’ян Г. Бандерівці. Київ: Українська Видавнича спілка, 2000. Кн. 1. 128 с.
 • 17. Дем’ян Г. Матеріяли до енциклопедії «ОУН—УПА». Визвольний шлях. 2002. Кн. 9. С. 54—69.
 • 18. Дем’ян Г. Матеріяли до енциклопедії «ОУН—УПА». Визвольний шлях. 2002. Кн. 10. С. 35—51.
 • 19. Дем’ян Г. Гуцульщина у визвольній боротьбі ОУН і УПА. М. Домашевський. Історія Гуцульщини. Львів: Логос, 2000. Т. 5. С. 274—434.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »