« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 671—676

УДК 675:687.01]502/504

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.671

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ В ДИЗАЙНІ ВИРОБІВ З ХУТРА

САНДЮК Лариса

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4702-4523
 • старший викладач,
 • Прикарпатський національний університет
 • імені Василя Стефаника, кафедра образотворчого
 • і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації,
 • вул. Шевченка, 57, 76000, Івано-Франківськ, Україна,
 • Контакти: e-mail: larisa.sandyuk71@gmail.com

САНДЮК Володимир

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4795-9553
 • доцент, викладач,
 • Прикарпатський національний університет
 • імені Василя Стефаника, кафедра образотворчого
 • і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації,
 • вул. Шевченка, 57, 76000, Івано-Франківськ, Україна,
 • Контакти: e-mail: volodymyr.sandyuk@gmail.com

Анотація. Метою статтіє порівняльний аналіз виробництва з натурального та штучного хутра, вплив на екологію та довкілля. Аналіз альтернативних матеріалів та новітнього методуредизайну як альтернативи використанню та виробництву штучного хутра, а також меншого гуманнішого використання хутра з тварин. Актуальність дослідження визначається відсутністю узагальнюючих напрацювань, присвячених цій проблематиці, а також важливістю збереження довкілля та популяризації гуманного та етичного ставлення до тварин.

В результаті дослідження з’ясовано, що однаково негативний влив на довкілля має як вичинка та обробка натурального хутра, так і виробництво і утилізація штучного хутра, виготовленого з синтетичних матеріалів, для виробництва яких використовуються нафтопродукти, які є необхідними для отримання полімерів і для розщеплення яких потрібно дуже багато часу. Проаналізовано зміни, які відбувають в модній індустрії. зокрема відношення відомих кутюр’є та законодавців моди до проблем екології та збереження довкілля.

Ключові слова: екологія, довкілля, дизайн, етика, натуральне хутро, штучне хутро, мода, індустрія.

Надійшла 26.04.2023

Список використаних джерел

 • 1. Тканко З., Тканко О. Екологічний дизайн в індустрії моди початку ХХІ ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2019. № 39. С. 162. URL: https://visnyk.lnam.edu.ua/system/files/20193 9/visnyk-lnam-no-39-2019-zenoviia-tkanko-olha-tkanko-161-169.pdf
 • 2. Брикалін В. Одна в полі воїн: Стелла МакКартні про великий бізнес і свої правила. Vogue. 2021. URL: https:// vogue.ua/article/fashion/persona/odna-v-pole-voin-stella-makkartni-o-bolshom-biznese-i-svoih-pravilah-20939.html
 • 3. Журба І. Екологізація як сучасна філософія проектування одягу. Вісник КНУКіМ. 2012. Розд. «Мистецтвознавство». № 5.
 • 4. Стасюк І. Український бренд створив екологічні шуби з конопляного хутра. Хмарочос. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/11/ukrayinskiy-brend-stvoriv-ekologichni-shubi-z-konoplyanogo-hutra/
 • 5. Ткаченко Л.П. Мода як естетичний феномен: дис. … канд. філос. наук: 09.00.08. Київ, 1999. 17 с.
 • 6. Шандренко О.М. Віртуальний світ моди от-кутюр. Мистецтвознавчі записки. 2008. № 15. С. 143—150.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »