« 2024. № 1 (175)

Народознавчі зошити.  2024. № 1 (175).  С. 131—144

УДК 94:[355.4/.5:355.469.3.071:356.118](477)”1991/2024″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.01.131

РОЗВИТОК ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ТАРАНЕЦЬ Сергій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0979-7496
 • доктор філософії, спеціальність — історія та археологія,
 • Центр досліджень воєнної історії ЗС України,
 • Проспект Повітрофлотський 6, 03168, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: korsak111@gmail.com

ФИЛИПЕНКО Артем

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8283-5313
 • Центр досліджень воєнної історії ЗС України,
 • Проспект Повітрофлотський 6, 03168, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: fylypenko.niss@gmail.com

Анотація. У статті висвітлено історію становлення та розвитку Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних Сил України з моменту здобуття Україною незалежності й до 2024 року, включаючи періоди відсічі російської агресії з 2014 р. та широкомасштабного вторгнення російської федерації (рф) в Україну з 2022 р., показані зміни, що відбувалися в організаційно-штатній структурі ДШВ. Автори приділили окрему увагу еволюції світових поглядів на десантно-штурмові дії та розглянули еволюцію Десантно-штурмових військ в контексті цих поглядів.

Мета статті — дослідити історію становлення та розвитку ДШВ ЗСУ, висвітлити участь цих військ у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави, відсічі російській агресії, виявити особливості бойових традицій українських десантників. Об’єктом дослідження є ДШВ ЗСУ в цілому та військові частини й окремі підрозділи, що входять до їх складу, зокрема.

Методологічний підхід базується на залученні та аналізі широкого кола відкритих джерел, принципі історизму, об’єктивності й системності, а також загальнонаукових і спеціальних методах дослідження, використанні міждисциплінарного підходу. Застосована методологія воєнно-історичного дослідження дала можливість висвітлити основні проблеми теми.

Ключові слова: Десантно-штурмові війська, Аеромобільні війська, Високомобільні десантні війська, Збройні Сили України, широкомасштабне вторгнення російської федерації в Україну, російська агресія проти України.

Надійшла 1.02.2024

Список використаних джерел

 • 1. Сташко А.І. Аеромобільні війська України в історичному контексті: передумови виникнення, становлення та розвиток. Автореф. дис… канд. іст. наук: 20.02.22. Національний ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2009. 16 с.
 • 2. Слободянюк М.В., Фешовець О.В. Історія Десант­но-штурмових військ Збройних сил України. Львів: Астролябія. 2019. 266 c.
 • 3. Таранець С.В. Розвиток десантно-штурмових дій у воєнних конфліктах другої половини XX — початок XXI століття: монографія. Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2022. 223 с.
 • 4. Печорін О.М. Становлення та розвиток десантно-штурмових військ Радянського Союзу. Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ — початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності: матеріали науково-практичного семінару. Київ, 2016. С. 73—76.
 • 5. Таранець С., Печорін О. Історичний досвід формування та застосування десантно-штурмових військ в СРСР (60—80-ті рр. XX ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип. 48. С. 188—194.
 • 6. Коваль М. З неба — в бій. Повітряно-десантні війська збройних сил різних країн у Другій світовій війні та локальних конфліктах. Вінниця, 2008. 212 с.
 • 7. Ми арештували двох московських генералів та заблокували на аеродромі псковських десантників — Михайло Коваль. АрміяInform. 14.09.2023. URL: http://tinyurl.com/4ezn3kpb (дата звернення: 15.01.2024).
 • 8. 80 окрема десантно-штурмова бригада. Десантно-штурмові війська України. Офіційний веб-сайт. URL: https://dshv.mil.gov.ua/80-okrema-desantno-shtur­mova-brigada/ (дата звернення: 19.01.2024).
 • 9. Постанова Верховної Ради України № 3529-XII 19 жовтня 1993 р. «Про Воєнну доктрину України». Верховна Рада України. URL: http://tinyurl.com/y2ymecmz (дата звернення: 14.01.2024).
 • 10. В Україні створені Високомобільні десантні війська. Дзеркало тижня. 27.07.2012. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIETY/v_ukrayini_stvoreni_visokomobilni_desantni_viyska.html (дата звернення: 19.01.2024).
 • 11. Назустріч російському виклику. Мілітарний. 07.03. 2020. URL: https://mil.in.ua/uk/articles/nazustrich-ro­sij­skomu-vyklyku/ (дата звернення: 14.01.2024).
 • 12. 79 окрема десантно-штурмова бригада. Десантно-штур­мові війська Збройних Сил України. Офіційний веб-сайт. URL: http://tinyurl.com/muby2hvj (дата звернення: 14.01.2024).
 • 13. 81 окрема аеромобільна бригада. Десантно-штур­мові війська Збройних Сил України. Офіційний веб-сайт. URL: https://dshv.mil.gov.ua/81-okrema-aero­mobilna-brigada/ (дата звернення: 19.01.2024).
 • 14. Закон України Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Cт. 546.
 • 15. Указ Президента України від 21.11.2023 № 380/2017 «Про День Десантно-штурмових військ». Президент України. Офіційне Інтернет-представництво. URL: http://tinyurl.com/2emdae22 (дата звернення: 14.01.2024).
 • 16. 71-ша окрема єгерська бригада. Десантно-штурмові війська Збройних Сил України. Офіційний веб-сайт. URL: https://dshv.mil.gov.ua/45-okrema-desantno-shturmova-brigada/ (дата звернення: 19.01.2024).
 • 17. Axe D. Ukraine’s Powerful 82nd Brigade, Once Held In Reserve, Has Finally Joined The Counteroffensive. Forbes. 15.08.2023. URL: https://www.forbes.com/sites/davi­daxe/2023/08/15/ukraines-powerful-82nd-brigade-once-held-in-reserve-has-finally-joined-the-counteroffensive/?sh=64f70fb8452c (дата звернення: 20.01.2024).
 • 18. Указ Президента України від 20.11.2023 № 766/2023 «Про присвоєння почесного найменування 80 окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України». Президент України. Офіційне Інтернет-представництво. URL: https:// www.president.gov.ua/documents/7662023-48941 (дата звернення: 14.01.2024).
 • 19. Указ Президента України від 20.11.2023 № 767/2023 «Про присвоєння почесного найменування 81 окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України». Президент України. Офі­цій­не Інтернет-представництво. URL: https:// www.president.gov.ua/documents/7672023-48945 (дата звернення: 14.01.2024).
 • 20. Указ Президента України від 20.11.2023 № 768/2023 «Про присвоєння почесного найменування 95 окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України». Президент України. Офіційне Інтернет-представництво. URL: https:// www.president.gov.ua/documents/7682023-48949 (дата звернення: 14.01.2024).
 • 21. Указ Президента України від 20.11.2023 № 769/2023 «Про присвоєння почесного найменування 79 окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України». Президент України. Офі­ційне Інтернет-представництво. URL: https:// www.president.gov.ua/documents/7692023-48953 (дата звернення: 14.01.2024).
 • 22. Указ Президента України від 28 червня 2022 року № 450/2022 «Про відзначення почесною відзнакою “За мужність та відвагу”». Президент України. Офіційне Інтернет-представництво. URL: http://ti­ny­url.com/2pdpk8vb (дата звернення: 14.01.2024).
 • 23. Указ Президента України від 6 грудня 2022 року № 837/2022 «Про відзначення почесною відзнакою “За мужність та відвагу”». Президент України. Офіційне Інтернет-представництво. URL: http://tinyurl.com/7fb9kbfu (дата звернення: 14.01.2024).
 • 24. Указ Президента України від 17 листопада 2022 року № 784/2022 «Про відзначення почесною відзнакою “За мужність та відвагу”». Президент України. Офіційне Інтернет-представництво. URL: http://tinyurl.com/mr2j2syr (дата звернення: 14.01.2024).
 • 25. Указ Президента України від 17 листопада 2022 року № 785/2022 «Про відзначення почесною відзнакою “За мужність та відвагу”». Президент України. Офіційне Інтернет-представництво. URL: http://tinyurl.com/4s7t5xy2 (дата звернення: 14.01.2024).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »