« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 129–135

УДК 39:634(477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.129

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Надійшла 16.01.2017

ТРАДИЦІЙНЕ САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО НА ПОКУТТІ

Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук,

професор, кандидат архітектури, завідувач відділу

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності, Професор

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра Реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Висвітлюється садівництво та виноградарство Покуття від давніх часів до сьогодення; даються чинники, які вплинули на його поширення; характеризуються окремі сади при фільварках, замках, резиденціях священиків; з’ясовано місцеві назви дерев; розглядаються традиційні вірування і звичаї, які використовували для захисту дерев, та способи зберігання фруктів.

Ключові слова: Покуття, Городенківщина, Коломийщина, Товмаччина, Снятинщина, рільництво, садівництво, виноградарство.

Список використаних джерел:

 1. ЦДІА України у Львові. — Ф. 134. — Оп. 2. — Спр. 860.
 2. Бажанський М. Краса Снятинщини: ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріальна і духовна культура їхніх жителів: Гаслова енциклопедія  / М. Бажанський. — Дітройт, 1982. — 272 с.
 3. БажанськийМ. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків. Від перших проявів організованих суспільних гуртків, церковних братств, ремісничих цехів — аж до «Січей», «Соколів», «Просвіт», «Рідних шкіл» та бойових формацій і політичних партій: Гаслова енциклопедія / М. Бажанський. — Дітройт, 1983. — 256 с.
 4. Бакай С. Моє рiдне село Княждвiр / С. Бакай // Коломия й Коломийщина. — Фiладельфiя, 1988. — С. 645—660.
 5. Васильчук М. Трохи про Великий Ключів / Микола Васильчук // Ямгорів. — 2013. — Ч. 22—23. — С. 184—190.
 6. Васний В. Село Жукотин / В. Васний // Коломия й Коломийщина. Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Фаладельфія, 1988.
 7. Виздрик В. Галицьке село: соціально-економічне життя та суспільно-політичні процеси (1919—1939) / Віталій Виздрик. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015.
 8. Вовк Т. Цілющі сади «Покуття-фрукт» / Тетяна Вовк, Іван Крайній // Снятин. — 2013. — № 7. — С. 9—15.
 9. Гошинський А. Повинності мешканців Чернелиці в другій половині XVIII століття / Артур Гошинсь­кий  // Ямгорів. — 2015. — Ч. 26.
 10. ГрабовецькийВ. Іванівці. Літопис села над Прутом / В. Грабовецький. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011.
 11. Зубаль Я. Саджавка / Ярослав Зубаль // Альманах Станиславівської землі: Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975.
 12. Кірєєва Р. Етнографія Снятищини. Дослідники народного побуту і культури / Руслана Кірєєва // Снятин. — 2014. — № 10. — С. 27—33.
 13. Колодницький О. Народний побут, звичаї і фольклор Товмаччини / Осип Колодницький // Альманах Станиславівської землі: Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — С. 876–888.
 14. Коломия й Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. Історико-краєзнавче видання / ред., упоряд. Б. Романенчук. — Філадельфія : Видання Комітету Коломиян, 1988. — 959 с.
 15. Комаринська Д. Стрільче / Дарія Комаринська // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978.
 16. Купчинський Б. Історія Тишківців / Богдан Купчинський. — Коломия : Вік, 1994. — 256 с.
 17. Левкун Я. Село лелек та золотавих пшениць / Ярослав Левкун. — Снятин : Прут Принт, 2003. — 64 с.
 18. Левкун Я. Славне покутське село Чортовець / Я. Левкун // Я. Левкун. Матеріали до історії села. — Снятин : Прут Принт, 2007. — 56 с.
 19. Макогон І. Глушків / Іван Макогон // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — С. 478—483.
 20. Мамчак М. Княже понад Черемошем. Історичний нарис / Мирослав Мамчак. — Снятин : Прут Принт, 2011.
 21. Марунчак М. Відпустове село Далешева / Михайло Марунчак // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — С. 538—544.
 22. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ  : ЛІК, 2010. — 320 с.
 23. Монолатій І. Цісарська Коломия 1772—1918 / Іван Монолатій. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010.
 24. Мохорук Д. Село моє Топорівці / Дмитро Мохорук. — Снятин : Прут Принт, 2004. — 250 с.
 25. Мохорук Д. Село моє Топорівці / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний Камінь, 2008. — Т. 5. Мої співочі Топорівці
 26. Мохорук Д. Село моє Топорівці / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний камінь, 2008. — Т. 6. Етнографічний образ села. — 388 с.
 27. Мрочко Фр. К. Снятинщина. Причинки до крайової етнографії / Фр. Ксавери Мрочко. — Дітройт, 1977. — Ч. 1. — 129 с.
 28. Никифорук В. Старожитності Городенківщини (у фактах, легендах, домислах) / Володимир Никифорук, Роман Смеречанський. — Снятин : Над Прутом, 1995.
 29. Петрик П. Милованє і його школа / Петро Петрик // Альманах Станиславівської землі: Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станисла­вів­щини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — С. 491—497.
 30. Романюк Я. Залуччя над Черемошем / Ярослав Романюк, Любомир Романюк. — Снятин : Прут Принт, 2012. — 232 с.
 31. Сіреджук П. Нововиявлені документи з історії замків Снятинщини / Петро Сіреджук // Снятин. — 2014. — № 8. — С. 47—52.
 32. Смеречанський Р. Віків минулих твердь. Городен­ків­щи­на в старих документах і світлинах / Роман Смеречанський, Олександр Каглян, Іван Миронюк та ін. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014.
 33. Тарас В. Монастирські сади Галичини (X — середина XIXст.) / Вікторія Тарас. — Львів : ІН НАНУ, 2006. — 276 с.
 34. Тимчук М. Грушка / Микола Тимчук // Альманах Станиславівської землі: Збірник матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — С. 899—908.
 35. Харитон В. Населені пункти Снятинщини / Василь Харитон. — Снятин : Прут Принт, 2012.
 36. Харитон В. Покутяни. Літературно-документальний диптих : у 2-х частинах / Василь Харитон. — Снятин : Прут Принт, 2010. — 272 с.
 37. Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (від апелятивних утворень) / Михайло Худаш. — Львів, 2006. — 208 с.
 38. Шинкарук М. Село Іспас / Михайло Шинкарук // Коломия й Коломийщина. Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філадельфія, 1988.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »