« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 448–453

УДК 745.52:7.071.1 Кульчицькі

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.448

Надійшла 13.02.2018

МОДЕРНЕ І ТРАДИЦІЙНЕ У КИЛИМАХ ОЛЕНИ ТА ОЛЬГИ КУЛЬЧИЦЬКИХ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0340-5436

Ямборко Ольга Ярославівна, кандидат мистецтвознавства,

викладач Інституту мистецтв ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

вул. Сахарова 34-а, 76014, м. Івано-Франківськ, Україна.

Контакти: e-mail kalyna015@gmail.com

 Анотація. Розкривається килимарський доробок сестер Кульчицьких як вияв «українського стилю» першої третини ХХ ст. Висвітлюються джерела цього творчого доробку. З’ясований вплив фінського дизайну на ранньому етапі становлення художньої манери Олени Кульчицької. Українське народне декоративне мистецтво розглянуте як джерело зростання зрілого авторського стилю у килимах Олени та Ольги Кульчицьких.

Ключові слова: килими, художній текстиль, фінський дизайн, український стиль, Олена та Ольга Кульчицькі.

Список використаних джерел

 1. Банцекова А. Відень-Львів: до витоків стилю ар-деко / А. Банцекова // Студії мистецтвознавчі. — Київ : ІМФЕ НАН України, 2007. — № 1 (17). — С. 93—102.
 2. Волошин М. Становлення особистості та формування світогляду Олени Кульчицької / М. Волошин // На­родо­знавчі зошити. — 2012. — № 6 (108). — С. 1218—1228.
 3. Добрянська І. «Я живу життям мого народу…»: Спогад про Олену Кульчицьку / І. Добрянська // Жовтень. — 1987. — № 9. — С. 127—130.
 4. Забитківська Л. Виставка творів Олени Кульчицької в Національному музеї у Львові / Л. Забитківська // Галицька брама. — 2007. — № 9—10 (153—154). — С. 36—39.
 5. К-а С. Українське Народнє Мистецтво / С. К-а // Нова Хата. — 1927. — Ч. 1. — С. 18.
 6. Кость Л. Відродження традицій / Л. Кость // Олена Кульчицька. — Галицька брама. — 2007. — № 9. — 10 (153—154). — С. 26—27.
 7. Кость Л. Життя у творчості / Л. Кость // Галицька брама. — 2007. — № 9—10 (153—154). — С. 2—8.
 8. Кость Л. Ужиткове мистецтво Олени Кульчицької / Л. Кость // Олена Кульчицька. — АртКлас. — 2007. — № 3—4. — С. 139—154.
 9. Печенюк Т. До питання розвитку художнього текстилю Галичини першої половини ХХ століття / Т. Печенюк, О. Семчшин // Художній текстиль: Львівська школа. — Львів : Поллі, 1998. — С. 12—17.
 10. Попович В. Олена Кульчицька / В. Попович // Аван­гард. — 1972. — Ч. 6. — С. 355—367.
 11. Стефанівський Ю. Мистецько-промислова спілка «Гуцульське мистецтво» / Ю. Стефанівський // Свобода: Український щоденник. — Ч. 237. — Джерзі Сіті ; Нью-Йорк, 1991. — 13 грудня.
 12. Ямборко О. Орнаментальний килим / О. Ямборко // Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — Київ, 2016. — Т. 5. — С. 45—54.
 13. Ямборко О. Тематичний килим / О. Ямборко // Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — Київ, 2016. — Т. 5. — С. 55—64.
 14. Ashby Charlotte. National Building and Design: Finnish Textiles and the Work of the Friends of Finnish Handicrafts / Ashby Charlotte // Journal of Design History. — Oxford University Press, 2010. — Vol. 23. — № 4. — P. 351—365.
 15. Kirk Valerie. Scottish tapestry tradition, technique, na­r­rative and innovation: its influence on Australian woven tapestry 1976—1996 / Kirk Valerie //A thesis sub­mit­ted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree Master of Arts (Honours) 1999. — University of Wolongong, 1999.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »