« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 886–901

УДК 72:061(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.886

Надійшла 17.05.2018

З ІСТОРІЇ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ АРХІТЕКТОРІВ ЛЬВОВА

Віталій Шуляр – старший викладач

кафедри  «Архітектура та реставрація»

Національного університету «Львівська політехніка»

Вул. Степана Бандери, 12, Львів, Україна, 79000

Контакти: e-mail: arcvis@bigmir.net

Анотація. Розглянута та проаналізована діяльність фахових об’єднань, які створювали, або в яких брали участь архітектори Львова, починаючи зі створення у 1877 р. Політехнічного товариства, Кола польських архітекторів у Львові, пізніше, у 1934 р. — відділу Спілки архітекторів Польської республіки у Львові, Львівського відділення Спілки архітекторів УРСР та Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України.

Ключові слова: фахове об’єднання, Коло архітекторів, Спілка архітекторів.

Список використаних джерел

 1. Державний архів Львівської області (ДАЛО). — Ф. Р-6. — Оп. 2. — Спр. 4. — Арк. 66.
 2. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 5. — Арк. 3.
 3. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 1.
 4. ДАЛО. — Ф. 1657. — Оп. 1.
 5. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 35. — Арк. 1.
 6. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 17. — Арк. 1.
 7. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 7.
 8. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 87.
 9. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 13.
 10. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 130. — Арк. 25.
 11. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 63. — Арк. 6.
 12. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 63. — Арк. 15.
 13. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 120. — Арк. 1—3.
 14. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 185. — Арк. 3.
 15. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 16.
 16. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 14—15.
 17. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 17.
 18. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 15.
 19. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 3.
 20. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 17.
 21. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 130. — Арк. 7.
 22. Генега Р. Формування радянського соціального простору у Львові (1944—1953 рр.) / Генега Роман // Український історичний журнал. — 2014. — № 6. — С. 77—91.
 23. Нога О. Іван Левинський: архітектор — підприємець — меценат / Олександр Нога. — Львів : Центр Європи, 2009. — 192 с.
 24. Скубченко Г.М. История Львовской организации Союза архитекторов УССР / Скубченко Г.М. — Львов, 1983. — 50 c. — (Рукопис. Бібліотека Львівського бу­динку архітектора).
 25. Шуляр А. Свірзький замок. Хроніка реставраційних робіт / Андрій Шуляр // Архітектурний вісник. — № 1 (2). — 1997. — С. 23—25.
 26. Шуляр А. 45 років Львівському будинку архітектора / Андрій Шуляр // Архітектурний вісник. — № 1—2 (21). — 2004. — С. 46—47.
 27. Architekt. — Rok X. — 1909. — Czerwiec. — Zesz. 6. — S. 100.
 28. Architekt. — Rok XXII. — 1929. — Zesz. 2—3. — S. 118.
 29. Architektura i Budownictwo. Miesiecznik ilustrowany. — Wydawnictwo «Spoldzielni Wydawniczej Architektow Pol­skich», 1934. — № 11. — S. 364.
 30. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVI. — 1908. — № 18. — S. 284.
 31. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — 1909. — № 21. — S. 261—266.
 32. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVIII. — 1910. — № 24. — S. 12.
 33. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXXIV. — 1916. — № 2. — S. 18.
 34. Fiedler Tadeusz. Zarys powstania i 50-letniej dziaіalnosci Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie (1877—1927) — Polskie Towarzystwo Techniczne we Lwowie. Ksiкga Pami№tkowa. — wydana przez komisjк. — wybran№ z іona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie / Fiedler Tadeusz ; pod redakcj№ dr. Maksy­miljana Matakiewicza. — 1927. — Nakіadem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Pierwsza zwi№z­kowa drukarnia we Lwowie. — 153 s.
 35. Gazeta Lwowska. — 1937. — 13 kwietnia. — № 82.
 36. Konkurs na dom Bromilskich // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — 1909. — 25 paџdziernika. — № 20. — S. 247—250.
 37. Konkursy // Architekt. — Rok XII. — 1912. — Maj. — Zesz. 5. — S. 59.
 38. Kozlowski Stanislaw. Wystawy i konkursy. — Polskie Towarzystwo Techniczne we Lwowie. Ksiega Pamiatkowa wydana przez komisje. — wybrana z lona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie / Kozlowski Stanislaw ; pod redakcja dr. Maksymiljana Matekiewicza.  — 1927. — Nakladem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Pierwsza zwiazkowa drukarnia we Lwowie. — 153 s.
 39. Kronika // Architekt. — Rok XII. — 1912. — Maj. — Zesz. 5. — S. 55.
 40. Kronika // Architekt. — 1925. — Rok XX. — Zesz. 8. — S. 32.
 41. Pamiкtnik Jubileuszowy. Towarzystwo politechniczne we Lwowie. 1877—1902 / pod redakci№ Edmunda Bronislawa Grzкbskiego. — Lwуw, 1902. — 99 s.
 42. Piіatowicz Jуzef. Ruch stowarzyszeniowy inїynierуw i technikуw polskich do 1939 r. — T. II. Sіownik polskich stowarzyszeс technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r. / Piіatowicz Jуzef. — Warszawa, 2005. — 523 s.
 43. Protokуl I Zjazdu delegatуw Kуl architektonicznych polskich w Krakowie 1908 // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 10 stycznia. — № 1. — S. 5—7.
 44. 44. Rozmaitosci // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 25 grudnia. — № 24. — S. 320.
 45. Wybуr nowego Wydziaіu Koіa Architektуw Polskich we Lwo­wie // Architektura i Budownictwo. — 1926. — № 12. — S. 29.
 46. Zasady konkursуw architektonicznych // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 10 kwietnia. — № 7. — S. 82—84.
 47. Луцький О. Інтелігенція в планах утвердження радянського тоталітарного режиму на західноукраїнських землях (вересень 1939 — червень 1941 / Олександр Луцький. — Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21638-inteligenciya-v-planax-utverdzhennya-radyanskogo-totalitarnogo-rezhimu-na-zaxidnoukrainskix-zemlyax-veresen-1939-cherven-1941.html].
 48. Нагірний Євген Васильович. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нагірний _Євген_Васильович.
 49. Національні творчі спілки України: перспективи участі в культурній політиці. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Відділ гуманітарної політики (О.П. Розумна). — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1413/.
 50. Marjan Osinski. — Режим доступу: https://pl.wikipe­dia.org/wiki/Marian_Osinski.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »