Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 4 (142)

Народознавчі зошити. 2018. № 4 (142). С. 886–901

УДК 72:061(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.04.886

Надійшла 17.05.2018

З ІСТОРІЇ ФАХОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ АРХІТЕКТОРІВ ЛЬВОВА

Віталій Шуляр – старший викладач

кафедри  «Архітектура та реставрація»

Національного університету «Львівська політехніка»

Вул. Степана Бандери, 12, Львів, Україна, 79000

Контакти: e-mail: arcvis@bigmir.net

Анотація. Розглянута та проаналізована діяльність фахових об’єднань, які створювали, або в яких брали участь архітектори Львова, починаючи зі створення у 1877 р. Політехнічного товариства, Кола польських архітекторів у Львові, пізніше, у 1934 р. — відділу Спілки архітекторів Польської республіки у Львові, Львівського відділення Спілки архітекторів УРСР та Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України.

Ключові слова: фахове об’єднання, Коло архітекторів, Спілка архітекторів.

Список використаних джерел

 1. Державний архів Львівської області (ДАЛО). — Ф. Р-6. — Оп. 2. — Спр. 4. — Арк. 66.
 2. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 5. — Арк. 3.
 3. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 1.
 4. ДАЛО. — Ф. 1657. — Оп. 1.
 5. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 35. — Арк. 1.
 6. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 17. — Арк. 1.
 7. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 7.
 8. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 87.
 9. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 13.
 10. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 130. — Арк. 25.
 11. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 63. — Арк. 6.
 12. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 63. — Арк. 15.
 13. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 120. — Арк. 1—3.
 14. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 185. — Арк. 3.
 15. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 16.
 16. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 14—15.
 17. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 17.
 18. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 102. — Арк. 15.
 19. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 3.
 20. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 121. — Арк. 17.
 21. ДАЛО. — Ф. Р-1657. — Оп. 1. — Спр. 130. — Арк. 7.
 22. Генега Р. Формування радянського соціального простору у Львові (1944—1953 рр.) / Генега Роман // Український історичний журнал. — 2014. — № 6. — С. 77—91.
 23. Нога О. Іван Левинський: архітектор — підприємець — меценат / Олександр Нога. — Львів : Центр Європи, 2009. — 192 с.
 24. Скубченко Г.М. История Львовской организации Союза архитекторов УССР / Скубченко Г.М. — Львов, 1983. — 50 c. — (Рукопис. Бібліотека Львівського бу­динку архітектора).
 25. Шуляр А. Свірзький замок. Хроніка реставраційних робіт / Андрій Шуляр // Архітектурний вісник. — № 1 (2). — 1997. — С. 23—25.
 26. Шуляр А. 45 років Львівському будинку архітектора / Андрій Шуляр // Архітектурний вісник. — № 1—2 (21). — 2004. — С. 46—47.
 27. Architekt. — Rok X. — 1909. — Czerwiec. — Zesz. 6. — S. 100.
 28. Architekt. — Rok XXII. — 1929. — Zesz. 2—3. — S. 118.
 29. Architektura i Budownictwo. Miesiecznik ilustrowany. — Wydawnictwo «Spoldzielni Wydawniczej Architektow Pol­skich», 1934. — № 11. — S. 364.
 30. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVI. — 1908. — № 18. — S. 284.
 31. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — 1909. — № 21. — S. 261—266.
 32. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVIII. — 1910. — № 24. — S. 12.
 33. Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXXIV. — 1916. — № 2. — S. 18.
 34. Fiedler Tadeusz. Zarys powstania i 50-letniej dziaіalnosci Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie (1877—1927) — Polskie Towarzystwo Techniczne we Lwowie. Ksiкga Pami№tkowa. — wydana przez komisjк. — wybran№ z іona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie / Fiedler Tadeusz ; pod redakcj№ dr. Maksy­miljana Matakiewicza. — 1927. — Nakіadem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Pierwsza zwi№z­kowa drukarnia we Lwowie. — 153 s.
 35. Gazeta Lwowska. — 1937. — 13 kwietnia. — № 82.
 36. Konkurs na dom Bromilskich // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — 1909. — 25 paџdziernika. — № 20. — S. 247—250.
 37. Konkursy // Architekt. — Rok XII. — 1912. — Maj. — Zesz. 5. — S. 59.
 38. Kozlowski Stanislaw. Wystawy i konkursy. — Polskie Towarzystwo Techniczne we Lwowie. Ksiega Pamiatkowa wydana przez komisje. — wybrana z lona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie / Kozlowski Stanislaw ; pod redakcja dr. Maksymiljana Matekiewicza.  — 1927. — Nakladem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Pierwsza zwiazkowa drukarnia we Lwowie. — 153 s.
 39. Kronika // Architekt. — Rok XII. — 1912. — Maj. — Zesz. 5. — S. 55.
 40. Kronika // Architekt. — 1925. — Rok XX. — Zesz. 8. — S. 32.
 41. Pamiкtnik Jubileuszowy. Towarzystwo politechniczne we Lwowie. 1877—1902 / pod redakci№ Edmunda Bronislawa Grzкbskiego. — Lwуw, 1902. — 99 s.
 42. Piіatowicz Jуzef. Ruch stowarzyszeniowy inїynierуw i technikуw polskich do 1939 r. — T. II. Sіownik polskich stowarzyszeс technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r. / Piіatowicz Jуzef. — Warszawa, 2005. — 523 s.
 43. Protokуl I Zjazdu delegatуw Kуl architektonicznych polskich w Krakowie 1908 // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 10 stycznia. — № 1. — S. 5—7.
 44. 44. Rozmaitosci // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 25 grudnia. — № 24. — S. 320.
 45. Wybуr nowego Wydziaіu Koіa Architektуw Polskich we Lwo­wie // Architektura i Budownictwo. — 1926. — № 12. — S. 29.
 46. Zasady konkursуw architektonicznych // Czasopismo Techniczne. — Rocznik XXVII. — Lwуw, 1909. — 10 kwietnia. — № 7. — S. 82—84.
 47. Луцький О. Інтелігенція в планах утвердження радянського тоталітарного режиму на західноукраїнських землях (вересень 1939 — червень 1941 / Олександр Луцький. — Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21638-inteligenciya-v-planax-utverdzhennya-radyanskogo-totalitarnogo-rezhimu-na-zaxidnoukrainskix-zemlyax-veresen-1939-cherven-1941.html].
 48. Нагірний Євген Васильович. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нагірний _Євген_Васильович.
 49. Національні творчі спілки України: перспективи участі в культурній політиці. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Відділ гуманітарної політики (О.П. Розумна). — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1413/.
 50. Marjan Osinski. — Режим доступу: https://pl.wikipe­dia.org/wiki/Marian_Osinski.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »