« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1211—1222

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1211

Надійшла 04.07.2018

СПІВВІДНОСНІСТЬ ОБРЯДУ І ТЕКСТУ В КУПАЛЬСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ ВОЛИНІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3466-7685

Келемен Юлія Іванівна, здобувачка кафедри української літератури

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

просп. Волі, 13, Луцьк, Волинська область, 43000

e-mail: kelemenyulia@gmail.com

Контакти: тел.0931106600 та 0978464393

Анотація. Розглядається питання відповідності купальських обрядів і текстів, які їх ілюструють, у межах етнографічної Волині. Наголошується, що обрядова пісня може залишатися в народній пам’яті довше, ніж існує сам обряд, відтак може бути джерелом для реконструкції його змісту. Для розуміння семантики самих обрядів та їх місця в народному календарі багато додає порівняння з аналогічними обрядами інших європейських народів.

Ключові слова: купальський фольклор, етнографічна Волинь, обрядовий текст, «купний (любовний) гріх», ритуальне пошлюблення, ритуальний гетеризм, майський король, майська королева, ритуальна жертва.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту культурної антропології, надалі — ІКА. — Ф. 2-Б.— Од.зб.84 (с. Птича Дубнівського р-ну Рівненської області).
 2. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 1 (с. Лещатів Сокальського р-ну Львівської області).
 3. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 6 (с. Ліски Володимир-Волинського р-ну Волинської області).
 4. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 7 (с. Капітульщина Володимир-Волинського р-ну Волинської області.
 5. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 11-А (м. Устилуг Володимир-Волинського р-ну Волинської області).
 6. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 20 (с. Ванів Сокальського р-ну Львівської області).
 7. Архів ІКА. — Ф. 2.— Од. зб. 23 (с. Пляшева Радивилівського р-ну Рівненської області).
 8. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 32 (с. Старосілля Іваничівського р-ну Волинської області).
 9. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 33 (с. Горішне Горохівського р-ну Волинської області).
 10. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 74 (с. Смолєва Горохівського р-ну Волинської області).
 11. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 97 (с. Деречин Іваничівського р-ну Волинської області).
 12. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 103 (с. Менчичі Іваничівського р-ну Волинської області).
 13. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 112 (с. Павлівка Іваничівського р-ну Волинської області).
 14. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од .зб. 113 (с. Павлівка Іваничівського р-ну Волинської області).
 15. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 120 (с. Городище Луцького р-ну Волинської області).
 16. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 138 (с. Одеради Ківерцівського р-ну Волинської області).
 17. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 199 (с. Сьомаки Луцького р-ну Волинської області).
 18. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 231 (с. Рудка Козинська Рожищенського р-ну Волинської області).
 19. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 10 (с. Ліски Володимир-Волинського р-ну Волинської області).
 20. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 24 (с. Здовбиці Здолбунівського р-ну Рівненської області).
 21. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 45 (с. Перекалі Демидівського р-ну Рівненської області).
 22. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 48 (с. Липа Дубенського р-ну Волинської області).
 23. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 60 (с. Оців Горохівського р-ну Волинської області).
 24. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 102 (с. Острожець Млинівського р-ну Рівненської області).
 25. Архів ІКА. — Ф. 2-Й. — Од. зб. 2 (с. Холопичі Володимир-Волинського р-ну Волинської області).
 26. Архів ІКА. — Ф. 2-Й. — Од. зб. 13 (с. Шахтарське Іваничівського р-ну Волинської області).
 27. Велесова книга. Дош.7А.
 28. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. — Київ, 1995.
 29. Давидюк В. Етнологічний нарис Волині / В. Давидюк. — Луцьк, 2005. — С. 61.
 30. ДавидюкВ. Купало на заході Волині / В. Давидюк. — Луцьк, 2015. — С. 49.
 31. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. — Москва, 1977.
 32. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне -осенние праздники. — Москва, 1978.
 33. Кудрявцева З. Купальська лялька: жертва чи посланець до предків роду (світоглядні основи обряду жертвоприношення та його відображення в купальському фольклорі) / З. Кудрявцева // Фольклористичні зошити. — 2008. — Вип. 11. — С. 31.
 34. Поліська дома. — Вип. 3: Літо / зібрав, упорядкував і прокоментував Віктор Давидюк. — Луцьк, 2008. — 404 с.
 35. Українка Леся. Купало на Волині / Леся Українка // Зібрання творів : у 12-ти т. — Т. 9: Записи народної творчості. Пісні, записані з голосу Лесі Українки. — Київ, 1977. — С. 14—15.
 36. Ящуржинский Хр. Заметка о Купальськом празднике в Уманском уезде / Хр. Ящуржинский // Киевская старина. — 1890. — Т. 31. — № 9. — С. 327.
 37. Ferle E. Festeund Volksbrдucheim Jahreslaufeuropaicshen Volker / Ferle E. — Kassel, 1955. — S. 160.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »