« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1211—1222

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1211

Надійшла 04.07.2018

СПІВВІДНОСНІСТЬ ОБРЯДУ І ТЕКСТУ В КУПАЛЬСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ ВОЛИНІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3466-7685

Келемен Юлія Іванівна, здобувачка кафедри української літератури

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

просп. Волі, 13, Луцьк, Волинська область, 43000

e-mail: kelemenyulia@gmail.com

Контакти: тел.0931106600 та 0978464393

Анотація. Розглядається питання відповідності купальських обрядів і текстів, які їх ілюструють, у межах етнографічної Волині. Наголошується, що обрядова пісня може залишатися в народній пам’яті довше, ніж існує сам обряд, відтак може бути джерелом для реконструкції його змісту. Для розуміння семантики самих обрядів та їх місця в народному календарі багато додає порівняння з аналогічними обрядами інших європейських народів.

Ключові слова: купальський фольклор, етнографічна Волинь, обрядовий текст, «купний (любовний) гріх», ритуальне пошлюблення, ритуальний гетеризм, майський король, майська королева, ритуальна жертва.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту культурної антропології, надалі — ІКА. — Ф. 2-Б.— Од.зб.84 (с. Птича Дубнівського р-ну Рівненської області).
 2. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 1 (с. Лещатів Сокальського р-ну Львівської області).
 3. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 6 (с. Ліски Володимир-Волинського р-ну Волинської області).
 4. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 7 (с. Капітульщина Володимир-Волинського р-ну Волинської області.
 5. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 11-А (м. Устилуг Володимир-Волинського р-ну Волинської області).
 6. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 20 (с. Ванів Сокальського р-ну Львівської області).
 7. Архів ІКА. — Ф. 2.— Од. зб. 23 (с. Пляшева Радивилівського р-ну Рівненської області).
 8. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 32 (с. Старосілля Іваничівського р-ну Волинської області).
 9. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 33 (с. Горішне Горохівського р-ну Волинської області).
 10. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 74 (с. Смолєва Горохівського р-ну Волинської області).
 11. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 97 (с. Деречин Іваничівського р-ну Волинської області).
 12. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 103 (с. Менчичі Іваничівського р-ну Волинської області).
 13. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 112 (с. Павлівка Іваничівського р-ну Волинської області).
 14. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од .зб. 113 (с. Павлівка Іваничівського р-ну Волинської області).
 15. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 120 (с. Городище Луцького р-ну Волинської області).
 16. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 138 (с. Одеради Ківерцівського р-ну Волинської області).
 17. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 199 (с. Сьомаки Луцького р-ну Волинської області).
 18. Архів ІКА. — Ф. 2. — Од. зб. 231 (с. Рудка Козинська Рожищенського р-ну Волинської області).
 19. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 10 (с. Ліски Володимир-Волинського р-ну Волинської області).
 20. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 24 (с. Здовбиці Здолбунівського р-ну Рівненської області).
 21. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 45 (с. Перекалі Демидівського р-ну Рівненської області).
 22. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 48 (с. Липа Дубенського р-ну Волинської області).
 23. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 60 (с. Оців Горохівського р-ну Волинської області).
 24. Архів ІКА. — Ф. 2-Б. — Од. зб. 102 (с. Острожець Млинівського р-ну Рівненської області).
 25. Архів ІКА. — Ф. 2-Й. — Од. зб. 2 (с. Холопичі Володимир-Волинського р-ну Волинської області).
 26. Архів ІКА. — Ф. 2-Й. — Од. зб. 13 (с. Шахтарське Іваничівського р-ну Волинської області).
 27. Велесова книга. Дош.7А.
 28. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. — Київ, 1995.
 29. Давидюк В. Етнологічний нарис Волині / В. Давидюк. — Луцьк, 2005. — С. 61.
 30. ДавидюкВ. Купало на заході Волині / В. Давидюк. — Луцьк, 2015. — С. 49.
 31. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. — Москва, 1977.
 32. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне -осенние праздники. — Москва, 1978.
 33. Кудрявцева З. Купальська лялька: жертва чи посланець до предків роду (світоглядні основи обряду жертвоприношення та його відображення в купальському фольклорі) / З. Кудрявцева // Фольклористичні зошити. — 2008. — Вип. 11. — С. 31.
 34. Поліська дома. — Вип. 3: Літо / зібрав, упорядкував і прокоментував Віктор Давидюк. — Луцьк, 2008. — 404 с.
 35. Українка Леся. Купало на Волині / Леся Українка // Зібрання творів : у 12-ти т. — Т. 9: Записи народної творчості. Пісні, записані з голосу Лесі Українки. — Київ, 1977. — С. 14—15.
 36. Ящуржинский Хр. Заметка о Купальськом празднике в Уманском уезде / Хр. Ящуржинский // Киевская старина. — 1890. — Т. 31. — № 9. — С. 327.
 37. Ferle E. Festeund Volksbrдucheim Jahreslaufeuropaicshen Volker / Ferle E. — Kassel, 1955. — S. 160.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »