« 2019. № 1 (145)

Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 168—178

УДК 745/749(=161.2):069.5:004.738.5]”20″
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.168

КОЛЕКЦІОНЕР VS МУЗЕЙНИК? (НА ПРИКЛАДІ ЗБИРАЛЬНИЦТВА НАРОДНОГО ВБРАННЯ)

БОЛЮК Олег

ORCID ID: https://orcid.org /0000-0002-8292-202Х

кандидат мистецтвознавства,

Інститут народознавства НАН України,

відділ народного мистецтва,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Анотація. У статті продовжено огляд сучасного стану українського декоративно-ужиткового мистецтва, згаданий у джерелах Інтернету. Тепер акцент поставлено на пошук ratio у суперечливих й, навіть, антагоністичних взаємних звинувачень стосовно позицій музейного працівника та приватного колекціонера, поле зацікавлень яких охоплює декоративно-ужиткове мистецтво. Їх особистісні пріоритети і відношення до речових артефактів спричинені різними імпульсами, проте мають низку подібних завдань, які найкраще вдається продемонструвати на збиральництві народного вбрання. Пропонуються шляхи для їх спільної взаємокорисної діяльності.

Ключові слова: наратив, колекціонерство, музейництво, декоративно-ужиткове мистецтво, сучасність, Інтернет.

Надійшла 7.02.2019

Список використаних джерел

 1. Эпштейн М. Ещё раз о постмодернизме и политкорректности. Режим доступу: https://snob.ru/profile/ 27356/blog/146444?fbclid=IwAR24ANzTWviiWMm7wD4UitZtIoY9_Qndqwwd9Ism­9H996Z5­CDBSb1xaXgh8 (дата звернення: 20.07.2018).
 2. Болюк О. Сучасний стан творчих практик українського декоративно-ужиткового мистецтва (наративи Ін­тер­нет-джерел): Питання перше: спроби класифікації корисної інформації. Народознавчі зошити. 2018. № 2. С. 339—343.
 3. Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток. Режим доступу: http://ikump.ntsh.org/ (да­та звернення: 12.09.2018).
 4. Колекціонування. Режим доступу: https://uk.wiki­pe­dia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення: 1.09.2018).
 5. Етнографічна колекція «Кровець». Режим доступу: https://krovets.com.ua/uk (дата звернення: 20.09.2018).
 6. Eтнографічна збірка «Древо». Режим доступу: https://www.facebook.com/zbirkadrevo (дата звернення: 22.01.2019).
 7. Центр Культурно-Мистецьких Ініціатив.. Режим доступу: https://artcenter.org.ua/museum (дата звернення: 30.01.2019).
 8. Перша виставка традиційного одягу з колекції Видимо-Невидимо. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=nskjDDEST4I (дата звернення 29.08.2018).
 9. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 411. Болюк О. Польові матеріали з Бойківщини. 1995 р.
 10. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 430. Болюк О. Польові матеріали з Гуцульщини. 1996 р.
 11. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 462. Болюк О. Польові матеріали з Покуття. 1998 р.
 12. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 473. Болюк О. Польові матеріали з Покуття. 2001 р.
 13. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 496. Болюк О. Польові матеріали з Опілля. 2002 р.
 14. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 523. Болюк О. Польові матеріали з Бойківщини. 2005 р.
 15. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 536. Болюк О. Польові матеріали з Бойківщини. 2006 р.
 16. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 555. Болюк О. Польові матеріали з Буковини. 2007 р.
 17. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 581а. Болюк О. Польові матеріали з Гуцульщини. 2008 р.
 18. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 596а. Болюк О. Польові матеріали з Бойківщини. 2009 р.
 19. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 599. Болюк О. Польові матеріали з Полісся. 2010 р.
 20. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 611. Болюк О. Польові матеріали з Поділля. 2011 р.
 21. Хмельницький став першим містом, де презентували колекцію автентичного жіночого одягу «Нація». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v= g5Pytfj­1Dm8 (дата звернення: 14.10.2018).
 22. В центрі Львова пройшов етно-показ українських дизайнерів. Режим доступу: http://lviv1256.com/news/v-tsentri-lvova-projshov-etno-pokaz-ukrajinskyh-dyzajneriv/ (дата звернення: 16.09.2018).
 23. Спадок. Режим доступу: ttps://film.ua/uk/production/film­sandseries/projects/309 (дата звернення: 07.09.2018).
 24. «Щирі. Свята». Благодійний календар українського святкового вбрання. Режим доступу: http://vsviti.com.ua/nws/91030 (дата звернення: 10.09.2018).
 25. «Щирі. Спадщина: календар українських костюмів. Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-38301568 (дата звернення: 10.09.2018).
 26. Українські співачки вдягнули національні костюми для благодійного календаря. Режим доступу: http://firtka.if.ua/blog/view/ukrainski-spivacki-vdagnuli-nacionalni-kostumi-dla-blagodijnogo-kalendara78256 (дата звернення: 10.09.2018).
 27. Етно-галерея Роксоляни Шимчук. Львів, 2017. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=adp­pyk91-7M (дата звернення: 17.09.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »