« 2019. № 1 (145)

Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 168—178

УДК 745/749(=161.2):069.5:004.738.5]”20″
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.168

КОЛЕКЦІОНЕР VS МУЗЕЙНИК? (НА ПРИКЛАДІ ЗБИРАЛЬНИЦТВА НАРОДНОГО ВБРАННЯ)

БОЛЮК Олег

ORCID ID: https://orcid.org /0000-0002-8292-202Х

кандидат мистецтвознавства,

Інститут народознавства НАН України,

відділ народного мистецтва,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Анотація. У статті продовжено огляд сучасного стану українського декоративно-ужиткового мистецтва, згаданий у джерелах Інтернету. Тепер акцент поставлено на пошук ratio у суперечливих й, навіть, антагоністичних взаємних звинувачень стосовно позицій музейного працівника та приватного колекціонера, поле зацікавлень яких охоплює декоративно-ужиткове мистецтво. Їх особистісні пріоритети і відношення до речових артефактів спричинені різними імпульсами, проте мають низку подібних завдань, які найкраще вдається продемонструвати на збиральництві народного вбрання. Пропонуються шляхи для їх спільної взаємокорисної діяльності.

Ключові слова: наратив, колекціонерство, музейництво, декоративно-ужиткове мистецтво, сучасність, Інтернет.

Надійшла 7.02.2019

Список використаних джерел

 1. Эпштейн М. Ещё раз о постмодернизме и политкорректности. Режим доступу: https://snob.ru/profile/ 27356/blog/146444?fbclid=IwAR24ANzTWviiWMm7wD4UitZtIoY9_Qndqwwd9Ism­9H996Z5­CDBSb1xaXgh8 (дата звернення: 20.07.2018).
 2. Болюк О. Сучасний стан творчих практик українського декоративно-ужиткового мистецтва (наративи Ін­тер­нет-джерел): Питання перше: спроби класифікації корисної інформації. Народознавчі зошити. 2018. № 2. С. 339—343.
 3. Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток. Режим доступу: http://ikump.ntsh.org/ (да­та звернення: 12.09.2018).
 4. Колекціонування. Режим доступу: https://uk.wiki­pe­dia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення: 1.09.2018).
 5. Етнографічна колекція «Кровець». Режим доступу: https://krovets.com.ua/uk (дата звернення: 20.09.2018).
 6. Eтнографічна збірка «Древо». Режим доступу: https://www.facebook.com/zbirkadrevo (дата звернення: 22.01.2019).
 7. Центр Культурно-Мистецьких Ініціатив.. Режим доступу: https://artcenter.org.ua/museum (дата звернення: 30.01.2019).
 8. Перша виставка традиційного одягу з колекції Видимо-Невидимо. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=nskjDDEST4I (дата звернення 29.08.2018).
 9. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 411. Болюк О. Польові матеріали з Бойківщини. 1995 р.
 10. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 430. Болюк О. Польові матеріали з Гуцульщини. 1996 р.
 11. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 462. Болюк О. Польові матеріали з Покуття. 1998 р.
 12. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 473. Болюк О. Польові матеріали з Покуття. 2001 р.
 13. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 496. Болюк О. Польові матеріали з Опілля. 2002 р.
 14. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 523. Болюк О. Польові матеріали з Бойківщини. 2005 р.
 15. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 536. Болюк О. Польові матеріали з Бойківщини. 2006 р.
 16. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 555. Болюк О. Польові матеріали з Буковини. 2007 р.
 17. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 581а. Болюк О. Польові матеріали з Гуцульщини. 2008 р.
 18. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 596а. Болюк О. Польові матеріали з Бойківщини. 2009 р.
 19. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 599. Болюк О. Польові матеріали з Полісся. 2010 р.
 20. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 611. Болюк О. Польові матеріали з Поділля. 2011 р.
 21. Хмельницький став першим містом, де презентували колекцію автентичного жіночого одягу «Нація». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v= g5Pytfj­1Dm8 (дата звернення: 14.10.2018).
 22. В центрі Львова пройшов етно-показ українських дизайнерів. Режим доступу: http://lviv1256.com/news/v-tsentri-lvova-projshov-etno-pokaz-ukrajinskyh-dyzajneriv/ (дата звернення: 16.09.2018).
 23. Спадок. Режим доступу: ttps://film.ua/uk/production/film­sandseries/projects/309 (дата звернення: 07.09.2018).
 24. «Щирі. Свята». Благодійний календар українського святкового вбрання. Режим доступу: http://vsviti.com.ua/nws/91030 (дата звернення: 10.09.2018).
 25. «Щирі. Спадщина: календар українських костюмів. Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-38301568 (дата звернення: 10.09.2018).
 26. Українські співачки вдягнули національні костюми для благодійного календаря. Режим доступу: http://firtka.if.ua/blog/view/ukrainski-spivacki-vdagnuli-nacionalni-kostumi-dla-blagodijnogo-kalendara78256 (дата звернення: 10.09.2018).
 27. Етно-галерея Роксоляни Шимчук. Львів, 2017. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=adp­pyk91-7M (дата звернення: 17.09.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »